Kiểu khớp mở rộng: Định nghĩa

Kiểu khớp mở rộng là tùy chọn từ khóa cho phép quảng cáo của bạn hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa đó, các biến thể của từ đó, cũng như các chủ đề liên quan khác. Từ khóa khớp mở rộng "chuông xe đạp" có thể khiến quảng cáo của bạn xuất hiện nếu ai đó tìm kiếm các biến thể và nội dung tìm kiếm có liên quan như "phụ kiện đi xe đạp", "mũ bảo hiểm xe đạp màu xanh da trời" và "bài đánh giá về chuông cho xe đạp".

  • Kiểu khớp mở rộng cho phép một từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện mỗi khi có người tìm kiếm cụm từ đó, cụm từ tương tự, các biến thể gần giống của cụm từ khóa, nội dung tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác.
  • Ví dụ: khi thêm "mũ" làm từ khóa khớp mở rộng, bạn muốn Google Ads hiển thị quảng cáo của bạn cho các nội dung tìm kiếm có chứa cụm từ đó hoặc một cụm từ tương tự. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm về "mũ", "mũ rộng vành"", "phụ kiện mùa đông" và "mũ rộng vành Mexico". Từ khóa khớp mở rộng giúp bạn tiếp cận đối tượng rộng nhất.
  • Kiểu khớp mở rộng là một trong bốn tùy chọn so khớp từ khóa giúp kiểm soát việc từ khóa cần khớp với cụm từ tìm kiếm của một người tới mức nào để quảng cáo của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh cho từ khóa và tùy chọn đối sánh rộng sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn không chỉ định tùy chọn đối sánh cụ thể.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false