Được chấp thuận: Định nghĩa

Trạng thái được cấp cho những quảng cáo đã được xem xét và có thể chạy.

Để được chấp thuận, quảng cáo phải tuân thủ chính sách quảng cáo của Google Ads. Hãy tìm trạng thái của quảng cáo bằng cách xem cột "Trạng thái".

Lý do khiến bạn không thể thấy quảng cáo của mình

Giới thiệu về quy trình phê duyệt quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố