Đủ điều kiện: Định nghĩa

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Trạng thái được cấp cho những quảng cáo đã được xem xét và có thể chạy. Quảng cáo tuân thủ chính sách của Google Ads nên có thể hiển thị cho mọi đối tượng.

Để đủ điều kiện, quảng cáo phải tuân thủ chính sách của Google Ads. Hãy tìm trạng thái của quảng cáo bằng cách xem cột "Trạng thái".

Lý do khiến bạn không thể thấy quảng cáo của mình

Giới thiệu về quy trình xem xét quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067
false