Dữ liệu sản phẩm: Định nghĩa

Chi tiết về sản phẩm mà bạn gửi tới Google Merchant Center. Dữ liệu sản phẩm của bạn được dùng để hiển thị quảng cáo động và Quảng cáo mua sắm khi bạn chạy chiến dịch Google Ads.

  • Để gửi cho chúng tôi dữ liệu sản phẩm, bạn cần phải thiết lập nguồn cấp dữ liệu cho thông tin sản phẩm của mình trong tài khoản Google Merchant Center. Sau đó liên kết tài khoản Merchant Center của bạn với Google Ads.
  • Bên trong dữ liệu sản phẩm của mình, bạn sẽ đặt các thuộc tính, chẳng hạn như "điều kiện" và "tình trạng còn hàng" để mô tả sản phẩm cũng như chi tiết cách bạn đang bán sản phẩm đó. Để giúp mọi người trên web tìm thấy các mặt hàng của bạn dễ dàng hơn, điều quan trọng là mô tả chính xác các mặt hàng của bạn bằng cách sử dụng thuộc tính có sẵn.
  • Cùng với các chính sách tiêu chuẩn dành cho quảng cáo, có một số Chính sách quảng cáo mua sắm liên quan đến cách sử dụng từng thuộc tính và tần suất cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn. Hãy chắc chắn xem xét cẩn thận các chính sách và đảm bảo rằng bạn hiểu các yêu cầu đó.

Gửi dữ liệu sản phẩm của bạn
Thiết lập Chiến dịch mua sắm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố