Lợi tức đầu tư (ROI)

Khoản lợi nhuận bạn thu được từ quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm so với số tiền bạn đã chi tiêu.

Để tính ROI, hãy lấy doanh thu từ quảng cáo và trang thông tin của bạn trừ đi tổng chi phí, sau đó chia cho tổng chi phí: ROI = (Doanh thu – Giá vốn hàng bán) / Giá vốn hàng bán.

Ví dụ:

Giả sử bạn có một sản phẩm có chi phí sản xuất là $100 và được bán với giá $200. Bạn bán được 6 sản phẩm như vậy nhờ quảng cáo trên Google Ads. Tổng doanh số của bạn là $1.200 và chi phí Google Ads là $200. ROI của bạn là ($1.200-($600+$200))/($600+$200) hay 50%.

Để tính ROI khi sử dụng Google Ads, bạn sẽ cần phải theo dõi lượt chuyển đổi, những hành động mà bạn muốn khách hàng thực hiện trên trang web sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký hoặc tải xuống. Hãy dùng thử tính năng theo dõi lượt chuyển đổi hoặc Google Analytics, những công cụ miễn phí để giúp bạn theo dõi lượt chuyển đổi trong tài khoản của mình.

Với các nhà bán lẻ, ROI thường là thước đo quan trọng nhất vì nó cho biết hiệu quả thực tế của Google Ads đối với doanh nghiệp của bạn. Mặc dù việc biết số lượt nhấp và số lượt hiển thị bạn nhận được rất hữu ích, nhưng nếu biết được quảng cáo và trang thông tin đang đóng góp như thế nào vào thành công của doanh nghiệp thì còn tốt hơn nữa.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính