URL mở rộng: Định nghĩa

URL mở rộng là URL của quảng cáo được kết hợp hoàn chỉnh. URL này kết hợp URL cuối cùng với mọi Mẫu theo dõi (nếu có) và mọi thông số (nếu có).

Nếu bạn không sử dụng Mẫu theo dõi nào, thì URL mở rộng phải giống với URL cuối cùng.

Lưu ý: URL mở rộng không xuất hiện trên quảng cáo của bạn (URL xuất hiện là URL hiển thị).

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính