Giới thiệu về cài đặt xoay vòng quảng cáo

 

 

Xoay vòng quảng cáo là cách chúng tôi phân phối quảng cáo của bạn trên cả Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị. Nếu bạn có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo, thì quảng cáo của bạn sẽ xoay vòng bởi vì mỗi lần chỉ một quảng cáo từ tài khoản của bạn có thể hiển thị. Sử dụng cài đặt xoay vòng quảng cáo để chỉ định tần suất bạn muốn quảng cáo trong nhóm quảng cáo của mình được phân phối có liên quan lẫn nhau.

 

Bài viết này giải thích hai cài đặt cho xoay vòng quảng cáo.

Tối ưu hóa 

Cài đặt này tối ưu hóa quảng cáo của bạn cho mỗi phiên đấu giá riêng lẻ bằng cách sử dụng các tín hiệu như từ khóa, cụm từ tìm kiếm, thiết bị, vị trí và nhiều tín hiệu khác.

Được công nghệ học máy của Google hỗ trợ, tùy chọn cài đặt "Tối ưu hóa" ưu tiên những quảng cáo dự kiến hoạt động tốt hơn các quảng cáo khác trong một nhóm quảng cáo. Tất cả các chiến dịch video sẽ tự động được tối ưu hóa cho lượt xem.

Mẹo:

Nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh, ưu tiên chuyển đổi, Google Ads sẽ tự động sử dụng tùy chọn cài đặt "Tối ưu hóa" xoay vòng quảng cáo.

Cách hoạt động

Khi dữ liệu được tích lũy, việc phân phát quảng cáo sẽ trở nên nhiều hơn đối với các quảng cáo có dấu hiệu hoạt động tốt hơn về mặt thống kê. Các quảng cáo dự kiện thu hút nhiều nhấp chuột hơn (và chuyển đổi nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh) được phân phối vào phiên đấu giá quảng cáo thường xuyên hơn những quảng cáo khác trong nhóm quảng cáo. Các quảng cáo này hiển thị thường xuyên hơn, dẫn đến tỷ lệ phần trăm phân phát quảng cáo cao hơn. Tuy nhiên, việc phân phát quảng cáo có thể vẫn tương đối đồng đều trong cài đặt này nếu các quảng cáo trong nhóm quảng cáo có hiệu suất tương tự nhau hoặc nếu nhóm quảng cáo không nhận được số lượng hiển thị và nhấp chuột đáng kể trong khoảng thời gian nào đó.
 

Lưu ý


Xếp hạng quảng cáo cân nhắc trải nghiệm trang đích và mức độ liên quan của quảng cáo (trong số các yếu tố khác) khi xác định vị trí của quảng cáo và liệu quảng cáo có hiển thị hoàn toàn hay không. Quảng cáo có liên quan hơn với trải nghiệm trang đích tốt hơn có thể dẫn đến hiệu suất tốt hơn.

Xoay vòng quảng cáo vô thời hạn

Tùy chọn cài đặt "Xoay vòng vô thời hạn" sẽ phân phối quảng cáo của bạn đồng đều hơn vào phiên đấu giá quảng cáo, nhưng trong một khoảng thời gian vô hạn và không tối ưu hóa.

Do tùy chọn này cho phép quảng cáo hoạt động kém chạy thường xuyên như quảng cáo hoạt động tốt trong khoảng thời gian vô hạn, nên tùy chọn này không được đề nghị cho hầu hết các nhà quảng cáo.

Lưu ý

Với tùy chọn "Xoay vòng vô thời hạn", tỷ lệ hiển thị cho quảng cáo được phân phát trong nhóm quảng cáo sẽ đồng đều hơn các tùy chọn xoay vòng quảng cáo khác. Tuy nhiên, do chất lượng của quảng cáo khác nhau và chất lượng này dùng để xác định vị trí quảng cáo hiển thị hay thậm chí để xác định xem quảng cáo có hiển thị hay không, nên tỷ lệ hiển thị cho từng quảng cáo có thể không hoàn toàn đồng đều. Quảng cáo có chất lượng cao có thể xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm, trong khi quảng cáo có chất lượng thấp có thể hiển thị trên trang thứ hai của kết quả tìm kiếm, tiếp cận số lượng người dùng ít hơn.

Cách đặt tùy chọn xoay vòng quảng cáo cho chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở phía trên cùng.
 3. Trong Tất cả chiến dịch, hãy nhấp vào tên của chiến dịch sẽ được phân phối quảng cáo.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Trong mục "Cài đặt nâng cao", hãy nhấp vào Phân phối quảng cáo: Xoay vòng quảng cáo, giới hạn tần suất. Xin lưu ý rằng tùy thuộc vào loại chiến dịch bạn chọn, bạn có thể không thấy một số tùy chọn cài đặt nhất định, như tùy chọn cài đặt này. Hãy so sánh các loại chiến dịch một cách chi tiết và tìm hiểu cách thay đổi loại chiến dịch của bạn.
 6. Bên cạnh "Xoay vòng quảng cáo", hãy nhấp vào Chỉnh sửa để chọn phương thức hiển thị quảng cáo của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu.

Làm thử

Đặt tùy chọn xoay vòng quảng cáo cho chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào chiến dịch bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang.
 5. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 6. Chọn Xoay vòng quảng cáo.
 7. Chọn một phương pháp xoay vòng quảng cáo: Tối ưu hóa hoặc Xoay vòng vô thời hạn.
 8. Nhấp vào Lưu.

Đặt tùy chọn xoay vòng quảng cáo cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Tất cả các chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang.
 4. Chọn hộp bên cạnh chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn thay đổi.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Trong menu thả xuống, hãy chọn tùy chọn Thay đổi xoay vòng quảng cáo.
 7. Chọn một phương pháp xoay vòng quảng cáo.
 8. Nhấp vào Lưu.

Đặt tùy chọn xoay vòng quảng cáo theo nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Trong menu trang, hãy nhấp vào Cài đặt.
 4. Sử dụng biểu tượng bộ lọc Bộ lọc để chỉ hiển thị các chiến dịch khớp với tiêu chí cụ thể, bao gồm tùy chọn Xoay vòng quảng cáo.

Đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch hiển thị và video

Giới hạn tần suất giới hạn số lần Quảng cáo hiển thị hình ảnh và Quảng cáo video của bạn xuất hiện cho cùng một người dùng. Tính năng này không áp dụng cho Mạng tìm kiếm.

Cách đặt giới hạn tần suất cho chiến dịch mới

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng plus và chọn Chiến dịch mới.
 5. Chọn mục tiêu chiến dịch của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Chọn loại chiến dịch của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 8. Chọn Giới hạn tần suất.
 9. Nhập số lần hiển thị (hoặc số lượt xem cho các chiến dịch video). Giá trị phải là số nguyên (như 4, không phải 4,5).
 10. Chọn khoảng thời gian (mỗi ngày, tuần, tháng hoặc khoảng thời gian kết hợp).
 11. Khi phần còn lại của chiến dịch của bạn đã xong, hãy nhấp vào Tạo chiến dịch.

Cách đặt giới hạn tần suất cho chiến dịch hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào tên của chiến dịch được phân phối.
 4. Chọn Cài đặt trong menu trang.
 5. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 6. Chọn Giới hạn tần suất.
 7. Nhập số lần hiển thị (hoặc số lượt xem cho các chiến dịch video). Giá trị phải là số nguyên (như 100, không phải 100,5).
 8. Chỉ dành cho chiến dịch hiển thị, hãy chọn khoảng thời gian (mỗi ngày, tuần hoặc tháng).
 9. Nhấp vào Lưu.

Các bài viết có liên quan

Cách đặt tùy chọn xoay vòng quảng cáo cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 3. Nhấp vào tab phụ Cài đặt.
 4. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ chiến dịch nào bạn muốn thay đổi.
 5. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Cài đặt quảng cáo > Xoay vòng quảng cáo.
 6. Trong hộp xuất hiện, hãy chọn tùy chọn xoay vòng quảng cáo bạn muốn cho các chiến dịch đã chọn.
 7. Không bắt buộc: Bạn nên nhấp vào Xem trước thay đổi để xem phương thức xoay vòng quảng cáo của chiến dịch sẽ thay đổi như thế nào.
 8. Nhấp vào Thực hiện thay đổi.
Mẹo: Khi đang ở trên tab cài đặt chiến dịch, bạn có thể nhấp vào Bộ lọc để chỉ hiển thị các chiến dịch khớp với các tiêu chí cụ thể. Việc này có thể giúp bạn dễ dàng thay đổi hàng loạt cho các chiến dịch nhất định.

Lưu ý: Với tùy chọn "Xoay vòng vô thời hạn", tỷ lệ hiển thị cho quảng cáo phân phát trong nhóm quảng cáo sẽ đồng đều hơn các tùy chọn xoay vòng quảng cáo khác. Tuy nhiên, do chất lượng của quảng cáo khác nhau và chất lượng này dùng để xác định vị trí quảng cáo hiển thị hay thậm chí để xác định xem quảng cáo có hiển thị hay không, nên tỷ lệ hiển thị cho từng quảng cáo có thể không hoàn toàn đồng đều. Quảng cáo có chất lượng cao có thể xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm, trong khi quảng cáo có chất lượng thấp có thể hiển thị trên trang thứ hai của kết quả tìm kiếm, do đó tiếp cận ít người dùng hơn.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố