Giới thiệu về cài đặt xoay vòng quảng cáo

Xoay vòng quảng cáo là cách chúng tôi phân phối quảng cáo của bạn trên cả Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị. Nếu bạn có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo, thì quảng cáo của bạn sẽ xoay vòng bởi vì mỗi lần chỉ một quảng cáo từ tài khoản của bạn có thể hiển thị. Sử dụng cài đặt xoay vòng quảng cáo để chỉ định tần suất bạn muốn quảng cáo trong nhóm quảng cáo của mình được phân phối có liên quan lẫn nhau.

Bài viết này giải thích hai cài đặt cho xoay vòng quảng cáo.

Tối ưu hóa 

Cài đặt này tối ưu hóa quảng cáo của bạn cho mỗi phiên đấu giá riêng lẻ bằng cách sử dụng các tín hiệu như từ khóa, cụm từ tìm kiếm, thiết bị, vị trí và nhiều tín hiệu khác.

Được công nghệ học máy của Google hỗ trợ, tùy chọn cài đặt "Tối ưu hóa" ưu tiên những quảng cáo dự kiến hoạt động tốt hơn các quảng cáo khác trong một nhóm quảng cáo. Tất cả các chiến dịch video sẽ tự động được tối ưu hóa cho lượt xem.

Mẹo:

Nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh, ưu tiên chuyển đổi, Google Ads sẽ tự động sử dụng tùy chọn cài đặt "Tối ưu hóa" xoay vòng quảng cáo.

Cách hoạt động

Khi dữ liệu được tích lũy, việc phân phát quảng cáo sẽ trở nên nhiều hơn đối với các quảng cáo có dấu hiệu hoạt động tốt hơn về mặt thống kê. Các quảng cáo dự kiện thu hút nhiều nhấp chuột hơn (và chuyển đổi nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh) được phân phối vào phiên đấu giá quảng cáo thường xuyên hơn những quảng cáo khác trong nhóm quảng cáo. Các quảng cáo này hiển thị thường xuyên hơn, dẫn đến tỷ lệ phần trăm phân phát quảng cáo cao hơn. Tuy nhiên, việc phân phát quảng cáo có thể vẫn tương đối đồng đều trong cài đặt này nếu các quảng cáo trong nhóm quảng cáo có hiệu suất tương tự nhau hoặc nếu nhóm quảng cáo không nhận được số lượng hiển thị và nhấp chuột đáng kể trong khoảng thời gian nào đó.
 

Lưu ý


Xếp hạng quảng cáo cân nhắc trải nghiệm trang đích và mức độ liên quan của quảng cáo (trong số các yếu tố khác) khi xác định vị trí của quảng cáo và liệu quảng cáo có hiển thị hoàn toàn hay không. Quảng cáo có liên quan hơn với trải nghiệm trang đích tốt hơn có thể dẫn đến hiệu suất tốt hơn.

Xoay vòng quảng cáo vô thời hạn

Tùy chọn cài đặt "Xoay vòng vô thời hạn" sẽ phân phối quảng cáo của bạn đồng đều hơn vào phiên đấu giá quảng cáo, nhưng trong một khoảng thời gian vô hạn và không tối ưu hóa.

Do tùy chọn này cho phép quảng cáo hoạt động kém chạy thường xuyên như quảng cáo hoạt động tốt trong khoảng thời gian vô hạn, nên tùy chọn này không được đề nghị cho hầu hết các nhà quảng cáo.

Lưu ý

Với tùy chọn "Xoay vòng vô thời hạn", tỷ lệ hiển thị cho quảng cáo được phân phát trong nhóm quảng cáo sẽ đồng đều hơn các tùy chọn xoay vòng quảng cáo khác. Tuy nhiên, do chất lượng của quảng cáo khác nhau và chất lượng này được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo hiển thị hay liệu thậm chí quảng cáo có hiển thị lần nào hay không, nên tỷ lệ hiển thị cho từng quảng cáo có thể không hoàn toàn đồng đều. Quảng cáo có chất lượng cao có thể xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm, trong khi quảng cáo có chất lượng thấp có thể hiển thị trên trang thứ hai của kết quả tìm kiếm, do đó tiếp cận ít người dùng hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?