Black Duck by Synopsys-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

Opmerking: Black Duck moet worden geïmplementeerd op Google Compute Engine (GCE), Amazon Web Services (AWS) of Azure. Bekijk de cloudplatformdocumentatie van Black Duck voor implementatie-instructies.

SSO via SAML instellen voor Black Duck

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Black Duck by Synopsys in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Black Duck en klik op Selecteren.
 6. Download het IdP-metadatabestand op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-domein} door het domein waarvoor Black Duck is geïnstalleerd.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  FirstName Algemene informatie Voornaam
  LastName Algemene informatie Achternaam
  Email Algemene informatie Primair e-mailadres
  Name Algemene informatie Primair e-mailadres
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Black Duck instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Black Duck met uw beheerdersaccount.
 3. Klik op Administration (Beheer) en selecteer SAML Integration (SAML-integratie).
 4. Vink het vakje aan voor Enable SAML (SAML inschakelen).
 5. Voer bij Service Providers Entity URL (Entiteits-URL serviceprovider) de URL van de Hub in.
 6. Plak in het tekstvak Identity Provider Metadata (Metadata identiteitsprovider) de inhoud van het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 heeft gedownload.
 7. Klik op Save (Opslaan).
 8. Maak via Secure Shell (SSH) verbinding met de Hub-server.
 9. Bewerk in de directory docker-compose het bestand hub-proxy.env als volgt: Voeg de volgende regel toe aan het einde van het bestand. Vervang hierbij {url-van-de-hub} door de URL van de instantie waar Black Duck is geïmplementeerd:
  • HUB_SAML_EXTERNAL_URL={url-van-de-hub}
 10. Start de Hub-instantie opnieuw.
Stap 3: De Black Duck-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Black Duck.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Black Duck-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Opmerking: Black Duck ondersteunt alleen SSO als u inlogt via Google. U kunt SSO niet gebruiken als u rechtstreeks inlogt bij Black Duck.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Black Duck.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Black Duck geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?