Digicert-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Digicert

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Digicert in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Digicert en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Laat op de pagina Serviceprovidergegevens de Indeling naam-ID staan op Niet gespecificeerd.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Wijs de unieke Federation Name (Federatienaam) die u heeft gekozen in de SAML-installatie bij Digicert toe als de kenmerkwaarde aan een aangepast kenmerk met de naam organization.Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Digicert-kenmerken:
  Google-directorykenmerk Digicert-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) common_name
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email
  Digicert > organization (Digicert > organisatie) Federation Name
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Digicert instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij Digicert en ga naar Settings (Instellingen)and thenSingle Sign-On (Single sign-on).
 2. Klik op Edit Federation Settings (Federatie-instellingen bewerken).
 3. Selecteer XML Metadata en upload de IdP Metadata van Google.
 4. Zorg dat de optie NameID (Naam-ID) is geselecteerd voor de manier waarop de gebruiker wordt geïdentificeerd.
 5. Kies een unieke naam voor de federatie.
  Dit wordt een vereist kenmerk in Google.
 6. Klik op Save & Finish (Opslaan en voltooien).
 7. Kopieer de SP Initiated Custom SSO URL (Door SP geïnitieerde aangepaste SSO-URL) en plak deze in het veld Start-URL bij Google.
 8. Sla de wijzigingen bij Google op.
Stap 3: De Digicert cloud-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Digicert cloud.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Digicert cloud-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Digicert ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Digicert.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Digicert geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Ga naar uw Digicert-site en probeer in te loggen. 
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Digicert.
  De eerste keer dat u inlogt, wordt u gevraagd om uw IdP-inlog te bevestigen.
 3. Klik op Yes (Ja) om het proces te voltooien.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Digicert cloud, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij Digicert cloud voor de ingelogde gebruiker.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?