AppDynamics-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor AppDynamics

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen .
 4. Zoek AppDynamics in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat, open het bestand en kopieer de inhoud.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 7. Klik op Volgende.
 8. Vervang {subdomain} en {accountName} in deze velden door uw account-ID en subdomain zoals deze zijn geregistreerd bij AppDynamics.
 9. Vervang bij Entiteits-ID het gedeelte {appdynamics-entity-id} door de waarde op de site. 
  De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. 
 10. Laat de Indeling naam-ID staan op Niet gespecificeerd.
 11. Klik op Volgende.
 12. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  username Algemene informatie Voornaam
  displayName Algemene informatie Voornaam
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
 13. Klik op Voltooien.
Stap 2: AppDynamics instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij AppDynamics en ga naar Administration (Beheer) and then Authentication Provider (Verificatieprovider).
 2. Selecteer de optie SAML
 3. Kopieer de SSO-URL in Google en plak deze in het veld 'SAML login URL' (Inlog-URL voor SAML) in AppDynamics.
 4. Kopieer de inhoud van het certificaat van Google en plak deze in het veld Certificate (Certificaat) in AppDynamics. 
  Kopieer niet de woorden Begin Certificate en End Certificate
  Plak hier alleen de waarde van het certificaat.
 5. Voer een van de volgende opties in het veld Username Attribute (Kenmerk gebruikersnaam) in:  
  • First Name (Voornaam): voornaam van de gebruiker.
  • Laat dit veld leeg om het eerste gedeelte van het e-mailadres van de gebruiker te gebruiken.
   (Deze opties gelden voor nieuwe gebruikers die zijn gemaakt in AppDynamics met JIT-registratie.)
 6. Voer Display Name (Weergavenaam) in bij 'Display Name Attribute' (Kenmerk weergavenaam).
 7. Voer Email (E-mail) in bij 'Email Attribute' (E-mailkenmerk).
 8. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De AppDynamics-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer AppDynamics.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw AppDynamics-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{subdomein}.saas.appdynamics.com en probeer in te loggen.
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar AppDynamics.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?