Meraki-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Meraki

Voor Meraki is een X.509-certificaatvingerafdruk vereist in plaats van een X.509-certificaat. Voordat u doorgaat met de configuratiestappen, moet u het in stap 1 gedownloade X.509-certificaat met een conversieprogramma omzetten naar een X.509-certificaatvingerafdruk.

Opmerking: Voordat u deze stappen uitvoert, moet u een nieuw aangepast kenmerk maken in de Google Beheerdersconsole, genaamd Rol, en deze toewijzen aan de rol in Meraki.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 4. Zoek Meraki in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download het certificaat op de pagina Google IDP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL {consumer-url-provided-by-sp} met de door Meraki opgegeven Consumenten-URL
 9. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
username Algemene informatie Voornaam
role Rol Rol in Meraki
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: Meraki instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://meraki.cisco.com met het Meraki-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Ga naar Organization (Organisatie) and then Settings (Instellingen).
 4. Selecteer SAML SSO enabled (SAML-SSO ingeschakeld) onder SAML Configuration (SAML-configuratie), in de lijst SAML SSO.
 5. Voer in het veld X.509 cert SHA1 fingerprint (SHA1-vingerafdruk X.509-certificaat) de X.509-certificaatvingerafdruk in van het Google IdP-certificaat.
 6. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 3: De Meraki-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Meraki.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Meraki-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Meraki ondersteunt alleen door IdP geïnitieerde toegang. Door SP geïnitieerde toegang wordt niet ondersteund. U kunt dit controleren door de app te starten vanuit de Google Beheerdersconsole.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?