Atlassian-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Atlassian Cloud

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Atlassian Cloud-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Atlassian Cloud in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Atlassian Cloud en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de Start-URL. Vervang {uw-site} door uw domeinnaam.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Atlassian-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Atlassian-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: AgileApps Cloud instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://admin.atlassian.com/ met het Atlassian Cloud-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Selecteer de organisatie-eenheid waarvoor u SAML wilt instellen.
 4. Als uw eigendom van het domein dat u gebruikt met uw Atlassian Cloud-account niet is bevestigd, klikt u op Domains (Domeinen) via Directory in de zijbalk en volgt u de stappen om uw domein toe te voegen en het eigendom ervan te bevestigen.
 5. Ga in de zijbalk naar Security > SAML Single sign-on (Beveiliging > SAML Single sign-on).
 6. Voer op de pagina SAML Single sign-on de SSO-URL en Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 7. Plak het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload in het veld Public x509 certificate (Openbaar x509-certificaat).
 8. Klik op Save Configuration (Instellingen opslaan).
Stap 3: De Atlassian Cloud-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Atlassian Cloud.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Atlassian Cloud-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Atlassian ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Atlassian.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Atlassian geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw_site}.atlassian.net en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Atlassian Cloud.
Stap 5: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?