Atlassian-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Atlassian Cloud

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Atlassian Cloud-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Click Add appen danSearch for apps.
 4. Klik rechtsonder op het pluspictogram (+).
 5. Zoek Atlassian in de lijst met apps en klik erop.
 6. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 8. Klik op Volgende.
 9. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de Start-URL. Vervang {your-site} (uw-site) door uw domeinnaam.
 10. Klik op Volgende.
 11. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruikersveld
  http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/ identity/claims/givenname Algemene informatie Voornaam
  http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/ identity/claims/surname Algemene informatie Achternaam
  http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/ identity/claims/upn Algemene informatie Primair e-mailadres
 12. Klik op Voltooien.
Stap 2: Atlassian instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://id.atlassian.com/login met het Atlassian-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Ga in de zijbalk naar Settings > User Management > Authentication > SAML (Instellingen > Gebruikersbeheer > Verificatie > SAML).
 4. (Optioneel) Als het domein dat u gebruikt met uw Atlassian-account niet is geverifieerd, klikt u in de zijbalk op Domains (Domeinen) en volgt u de stappen om uw domein toe te voegen en te verifiëren.
 5. Voer op de pagina SAML in de juiste velden de waarden in voor de SSO-URL en Entiteits-ID die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 6. Plak het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload in het veld Public x509 certificate (Openbaar x509-certificaat).
 7. Klik op Save Configuration (Configuratie opslaan).
Stap 3: De Atlassian-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Click Add appen danSearch for apps.
 4. Selecteer Atlassian.
 5. Klik op Gebruikerstoegang.
 6. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 7. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 8. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 9. Controleer of de e-mail-ID's van uw Atlassian-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw_site}.atlassian.net en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Atlassian.

Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?