DocuSign-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor DocuSign

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de DocuSign®-app. 

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek DocuSign in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het bestand Certificaat.

Laat de Beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij DocuSign, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: DocuSign instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in een nieuw browsertabblad in op uw DocuSign-account op https://<uw_subdomein>.docusign.com als Organization Admin (Organisatiebeheerder)
 2. Klik onder Organization (Organisatie) op Domains (Domeinen).
 3. Klik op Claim Domain (Domein claimen).
 4. Voer bij Domain Name (Domeinnaam) het e-maildomein van uw organisatie in. Klik op Claim (Claimen).

  Het venster Validate Your Domain (Uw domein valideren) wordt geopend en er wordt een TXT-token weergegeven die voor u is gegenereerd.

 5. Update de DNS-records van uw domein door de TXT-token eraan toe te voegen.
 6. Klik nadat de TXT-token actief is op Actions (Acties) en dan Validate (Valideren).

  Nadat een domein is gevalideerd, wordt de status gewijzigd van Pending Validation (Validatie in behandeling) in Validated (Gevalideerd).

 7. Klik op Identity Providers (Identiteitsproviders) en dan Add Identity Provider (Identiteitsprovider toevoegen).
 8. Voer de volgende gegevens in:
  1. Identity Provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider): de SSO-URL die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd.
  2. Identity Provider Issuer (Uitgever identiteitsprovider): de Entiteits-ID die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 9. Klik onderaan de pagina op de knop Add Certificate (Certificaat toevoegen).
 10. Upload het X.509-certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 11. Klik op Save (Opslaan) om de configuratie af te sluiten.
 12. Klik op de knop Actions (Acties) naast het nieuwe, geldige certificaat en selecteer Endpoints (Eindpunten).
 13. Zoek de volgende waarden:
  • Service Provider Assertion Consumer Service URL
  • Service Provider Issuer URL
  • Service Provider Login URL

  U gebruikt deze eindpunt-URL's om de SSO-configuratie te voltooien in de Google Beheerdersconsole in stap 3 hieronder.

Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Google Beheerdersconsole.
 2. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 3. Klik op Volgende.
 4. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van het veld ACS-URL, Entiteits-ID, en Start-URL door de eindpunt-URL's uit het DocuSign-browsertabblad:
  • ACS-URL: Service Provider Assertion Consumer Service URL.
  • Entiteits-ID: Service Provider Issuer URL.
  • Start-URL: Service Provider Login URL
 5. Klik op Volgende.
 6. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  name Algemene informatie Voornaam
  emailaddress Algemene informatie Primair e-mailadres
 7. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en voeg de volgende twee kenmerken toe:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  surname Algemene informatie Achternaam
  givenname Algemene informatie Voornaam
 8. Klik op Voltooien.
Stap 4: De DocuSign-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer DocuSign.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw DocuSign-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://www.docusign.net. Voer uw e-mailadres van G Suite in en klik op Continue (Doorgaan). Voer niet uw wachtwoord in op het volgende scherm. Klik in plaats daarvan op Use Company Login (Bedrijfsinloggegevens gebruiken). Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar DocuSign.

Bekijk de DocuSign SSO Implementation Guide (Implementatiehandleiding voor DocuSign SSO) voor uitgebreidere informatie over de configuratie van DocuSign SSO.

Stap 6: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de DocuSign-app.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?