GoToMeeting-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor GoToMeeting

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de GoToMeeting-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer GoToMeeting in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van GoToMeeting en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Voer op de pagina Serviceprovidergegevens het volgende in de velden Entiteits-ID ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL:  https://authentication.logmeininc.com/saml/acs
          Entiteits-ID:   https://authentication.logmeininc.com/saml/sp
          Start-URL:  https://global.gotomeeting.com
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor GoToMeeting.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: GoToMeeting instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://organization.logmeininc.com met het GoToMeeting-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Ga naar het tabblad Identity provider (Identiteitsprovider).
 4. Selecteer Manual (Handmatig) in het dropdownmenu How would you like to configure your SAML IDP? (Hoe wilt u uw SAML-IdP instellen?).
 5. Klik op het keuzerondje POST in het veld Sign-out binding (Uitlogbinding).
 6. Voer in het veld Sign-in page URL (URL inlogpagina) de SSO-URL in die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd.
 7. Klik op het keuzerondje POST in het veld Sign-in binding (Inlogbinding).
 8. Voer in het veld Verification certificate (Verificatiecertificaat) het X.509-certificaat in dat u heeft gedownload in stap 1.
 9. Voer in het veld Identity Provider Entity ID (Entiteits-ID identiteitsprovider) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 10. Klik op Save (Opslaan) om de gegevens voor de installatie van Single sign-on voor het gefedereerde web op te slaan.
Stap 3: De GoToMeeting-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer GoToMeeting.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw GoToMeeting-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

GoToMeeting ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer GoToMeeting.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt GoToMeeting geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open de GoToMeeting-webpagina en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar GoToMeeting.
Stap 5: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?