Freshdesk-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Freshdesk

Hier leest u hoe u als beheerder Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Freshdesk-app.

 

Stap 1: Freshdesk instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik op de knop Downloaden om de Google IDP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 4. Log in een nieuw browsertabblad in bij de Freshdesk-app als beheerder.
 5. Ga op het tabblad Beheer naar Beveiliging.
 6. Klik op de schakelaar bij SSO om SSO in te schakelen.
 7. Klik op het keuzerondje voor SAML SSO.
 8. Kopieer de Single sign-on-URL van Google (zie stap 5 hieronder) uit de Freshdesk-cloud-app en plak deze in het veld SAML Login URL (SAML-inlog-URL).
 9. Het veld Uitlog-URL is optioneel. U kunt dit ook leeg laten.
 10. Genereer de SHA-1-vingerafdruk uit het Google X.509-certificaat dat u heeft gedownload in stap 3.
 11. Klik op Save (Opslaan) en ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de Beheerdersconsole als hoofdgebruiker.
 2. Klik op Apps > SAML-apps.
 3. Klik onder in de hoek op de plus (+).
 4. Selecteer het item Freshdesk in de lijst. De waarden op de pagina Google IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Er zijn twee manieren om de installatiegegevens van de serviceprovider op te halen:
  U kunt de waarden in de velden Entiteits-ID en Single sign-on-URL kopiëren en het X.509-certificaat downloaden, deze plakken in de juiste velden voor de serviceproviderinstallatie en vervolgens klikken op Volgende of U kunt de IDP-metadata downloaden, deze uploaden in de juiste velden voor de serviceproviderinstallatie en vervolgens teruggaan naar de Beheerdersconsole en klikken op Volgende.
   
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld.
 7. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google Beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Gegevens van de serviceprovider de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://uw-domeinnaam.freshdesk.com/login/saml
          Entiteits-ID: https://uw-domeinnaam.freshdesk.com
          Start-URL: https://uw-domeinnaam.freshdesk.com
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund.U kunt de toewijzing van de Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Freshdesk SAML-app instelt.
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en wijs de kenmerkwaarde ‘Email’ toe aan Algemene informatie > Primaire e-mailadres
 6. Selecteer in het dropdownmenu eerst de Categorie. Kies vervolgens een Gebruikerskenmerk om het kenmerk toe te wijzen uit het Google-profiel.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Freshdesk-app inschakelen
 1. Log in bij de Beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps > SAML-apps.
 3. Selecteer Freshdesk.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Freshdesk-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://freshdesk.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Freshdesk.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de Freshdesk-app.


Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?