Marketo-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Marketo

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Marketo-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Marketo in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Marketo en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Doe het volgende op de pagina Serviceprovidergegevens:
  1. Bewerk de standaard ACS-URL en vervang {munchkin-account-id} door de Munchkin-ID voor uw Marketo-instantie.

   Tip: Bekijk de Marketo-documentatie voor informatie over hoe u uw Munchkin-ID kunt vinden.

  2. Kies E-mail bij Notatie naam-ID.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Marketo.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.

Stap 2: Marketo instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij Marketo met uw beheerdersaccount.
 2. Ga naar Admin (Beheer) en klik op Single Sign-On.
 3. Klik in het gedeelte SAML Settings (SAML-instellingen) op Edit (Bewerken).
 4. Voer de volgende gegevens in:
  • SAML Single Sign-On: Stel in op Enabled (Ingeschakeld).
  • Issuer ID (Uitgever-ID): Voer de Entiteits-ID in die u hierboven in stap 1 bij Google heeft gekopieerd.
  • Entity ID (Entiteits-ID): http://saml.marketo.com/sp
  • User ID Location (Locatie gebruikers-ID): Kies In Name identifier element of Subject (In naam-ID-element van onderwerp).
  • Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider): Klik op Browse (Bladeren) en selecteer en upload het X.509-certificaat dat u hierboven in stap 1 heeft gedownload.
 5. Klik op Save (Opslaan).
 6. Klik in het gedeelte Redirect Pages (Pagina's omleiden) op Edit (Bewerken).
 7. Voer de volgende waarden in:
  • Logout URL (Uitlog-URL): https://www.google.com/accounts/logout
  • Error URL (Fout-URL): Elke URL is prima. Voorgestelde URL: https://myaccount.google.com/
 8. Klik op Save (Opslaan).

 

Stap 3: De Marketo-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Marketo.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Marketo-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Opmerking: Marketo ondersteunt alleen door de IdP gestarte SSO. U kunt SSO niet gebruiken als u rechtstreeks inlogt bij Marketo.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Marketo.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Marketo geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw Marketo-account.

Tip: Nadat u heeft gecontroleerd of SSO werkt, kunt u voor verbeterde beveiliging Marketo ook zo configureren dat gebruikers altijd moeten inloggen via SSO.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?