Marketo-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Marketo

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Marketo®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen .
 4. Zoek Marketo in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Doe het volgende op de pagina Serviceprovidergegevens:
  1. Bewerk de standaard ACS-URL en vervang {munchkin-account-id} door de Munchkin-ID voor uw Marketo-instantie.

   Tip: Bekijk de Marketo-documentatie voor informatie over hoe u uw Munchkin-ID kunt vinden.

  2. Kies E-mail bij Notatie naam-ID.
 9. Klik op Volgende.
 10. Klik op Voltooien.
 11. Klik op OK.

Stap 2: Marketo instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij Marketo met uw beheerdersaccount.
 2. Ga naar Admin (Beheer) en klik op Single Sign-On.
 3. Klik in het gedeelte SAML Settings (SAML-instellingen) op Edit (Bewerken).
 4. Voer de volgende gegevens in:
  • SAML Single Sign-On: Stel in op Enabled (Ingeschakeld).
  • Issuer ID (Uitgever-ID): Voer de Entiteits-ID in die u hierboven in stap 1 bij Google heeft gekopieerd.
  • Entity ID (Entiteits-ID): http://saml.marketo.com/sp
  • User ID Location (Locatie gebruikers-ID): Kies In Name identifier element of Subject (In naam-ID-element van onderwerp).
  • Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider): Klik op Browse (Bladeren) en selecteer en upload het X.509-certificaat dat u hierboven in stap 1 heeft gedownload.
 5. Klik op Save (Opslaan).
 6. Klik in het gedeelte Redirect Pages (Pagina's omleiden) op Edit (Bewerken).
 7. Voer de volgende waarden in:
  • Logout URL (Uitlog-URL): https://www.google.com/accounts/logout
  • Error URL (Fout-URL): Elke URL is prima. Voorgestelde URL: https://myaccount.google.com/
 8. Klik op Save (Opslaan).

 

Stap 3: De Marketo-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Marketo.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken .
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Marketo-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Log in op uw Google-account.
 2. Klik op de App Launcher and then Meer en klik op Marketo.
 3. Klik op de Single sign-on-pagina van Marketo op Continue (Doorgaan).

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw Marketo-account.

Tip: Nadat u heeft gecontroleerd of SSO werkt, kunt u voor verbeterde beveiliging Marketo ook zo configureren dat gebruikers altijd moeten inloggen via SSO.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?