Ben je aan het plannen om weer op kantoor te gaan werken? Bekijk hoe Chrome OS hieraan kan bijdragen.

Chrome OS-apparaatgegevens bekijken

Als beheerder vind je informatie over de Chrome OS-apparaten in je domein in de Google Beheerdersconsole. Je kunt zien wie de gebruiker is van elk apparaat en gegevens bekijken als serienummer, inschrijvingsdatum en wanneer het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd. Je kunt ook organisatie-eenheden maken om bepaalde instellingen toe te passen op verschillende groepen apparaten.

Apparaatgegevens bekijken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Apparaten.

Een lijst met apparaten downloaden

Als beheerder kun je een lijst met Chrome OS-apparaten downloaden als csv-bestand. Het maximumaantal apparaten dat je kunt exporteren naar een csv-bestand is 20.000.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Apparaten.
 4. Als je alle apparaten wilt zien, vink je het vakje aan voor Alle organisatie-eenheden selecteren. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.
 5. (Optioneel) Pas filters toe om naar specifieke apparaten te zoeken. Zie Filteren op status voor meer informatie.
 6. Klik rechtsboven op Apparaten exporteren Downloaden.
 7. Klik op Downloaden.
  Rechtsboven, onder 'Uw taken' wordt een link weergegeven.
 8. Klik op de link om de lijst te bekijken.
 9. Gebruik Google Spreadsheets of een ander spreadsheetprogramma om het csv-bestand te openen. Zie Gegevenssets en spreadsheets importeren voor meer informatie.
Lijst met geëxporteerde apparaatgegevens

 

Naam Beschrijving
deviceId Apparaat-ID
serialNumber Serienummer
model Hardwaremodel
lastPolicySyncMs Laatste datum (in UNIX Epoch-tijd, milliseconden) dat beleidsinstellingen zijn gesynchroniseerd op het apparaat
osVersion Chrome OS-versie
orgUnitPath Organisatie-eenheid
provisionStatus Registratiestatus
annotatedAssetId

Aangepast veld: item-ID

Grootte beperkt tot 1 KB

annotatedUser Aangepast veld: gebruiker
annotatedLocation

Aangepast veld: locatie

Grootte beperkt tot 1 KB

annotatedNotes

Aangepast veld: opmerking

Grootte beperkt tot 1 KB

ethernetMacAddress Ethernet-MAC-adres
macAddress Wifi-MAC-adres
autoExpirationMs Vervaldatum van automatische updates (Auto Update Expiration (AUE) in UNIX Epoch-tijd, milliseconden)
meid Mobile Equipment Identifier
platformVersion Platformversie
firmwareVersion Firmwareversie
lastDeprovisionMs Datum (in UNIX Epoch-tijd, milliseconden) dat het apparaat is uitgeschreven
deprovisionReason Reden waarom het apparaat is uitgeschreven
mostRecentActivity Datum (in UNIX Epoch-tijd, milliseconden) van de laatste apparaatactiviteit en de duur van de sessie (in seconden)
mostRecentUser De gebruikers-ID van de meest recente gebruiker
wifiSignalStrength Wifi-signaalsterkte (dBm)
volumeLevelPercent Volumeniveau (als percentage)
cpuUtilizationPercent CPU in gebruik (als percentage)
memoryUsageByte Geheugen in gebruik (bytes)
diskSpaceUsageByte Gebruikte schijfruimte (bytes)
kioskApp ID en versie van de kiosk-app
lanIpAddress LAN IP-adres
wanIpAddress WAN IP-adres
lastIpAddressUpdateMs Laatste datum (in UNIX Epoch-tijd, milliseconden) dat LAN en WAN IP-adressen zijn gerapporteerd
bootMode Opstartmodus
tpmFirmwareVersion Trusted Platform Module-firmwareversie (TPM)

Opmerking: Er worden geen waarden geëxporteerd voor lastReportMs en manufactureMs, ook al worden deze wel weergegeven in het csv-bestand en de spreadsheet.

Over de pagina Apparaten

Op de pagina met Chrome-apparaten kun je de volgende gegevens bekijken voor elk van de Chrome OS-apparaten van je gebruikers.

Veld Beschrijving
Serienummer Serienummer van het apparaat. Klik op Serienummer voor algemene informatie over het apparaat. Als je het serienummer wilt bekijken voordat je inlogt op het apparaat, druk je op Alt+V.
Status Geeft aan of het apparaat in gebruik is of niet. Hier staat bijvoorbeeld Geregistreerd of Uitgeschreven.
Item-ID De door de beheerder toegewezen item-ID. Druk op Alt+V voordat je inlogt op een ingeschreven apparaat om de ID en de Chrome OS-versie te zien. De ID staat ook op de pagina chrome://policy. Je kunt dit veld handmatig updaten in het gedeelte 'Aangepaste velden' of het updaten tijdens de inschrijving met de functie Item-ID tijdens inschrijven.
Online status Een groene cirkel betekent dat het apparaat online is en correct werkt. Meer informatie over apparaatstatussen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor organisatie-eenheden die kiosk-apparaten bevatten die automatisch worden gestart.
Inschrijvingstijd De datum en tijd waarop het apparaat in je domein is geregistreerd.
Laatste beleidssynchronisatie De datum en tijd waarop het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd met de beleidsinstellingen in de Google Beheerdersconsole.
Gebruiker Hierin staat in eerste instantie de gebruiker die het apparaat heeft ingeschreven. Je kunt dit veld bewerken als het automatisch is ingevuld.
Locatie Het adres of de locatie van het apparaat. Je kunt dit veld bewerken.
Opmerkingen Hierin komt speciale informatie te staan over een apparaat. Je kunt dit veld gebruiken om zoekopdrachten aan te passen.
Beheermodus Geeft aan of het apparaat wordt beheerd in de cloud of via Microsoft Active Directory.
Naleving OS-versiebeleid

Geeft aan of de OS-versie van het apparaat voldoet aan de OS-versie die is opgegeven in het beleid van je organisatie. De waarde wordt elke 3 uur gecontroleerd en geüpdatet. Mogelijke waarden:

 • Voldoet: De apparaatversie komt overeen met de versie die is ingesteld in het beleid van de organisatie.
 • Update in behandeling:: Het apparaat moet opnieuw worden opgestart om de update toe te passen.
 • Voldoet niet: De apparaatversie loopt achter op de versie die is ingesteld in het beleid van de organisatie.
 • Onbekend: Het beleid 'Rapportage apparaatstatus' is niet ingeschakeld of het beleid kan niet worden verwerkt vanwege een tijdelijke fout.

Apparaatdetails

Klik op het serienummer van een apparaat om de apparaatgegevens te bekijken. Aan de linkerkant kun je een apparaat verplaatsen, uitschakelen, uitschrijven of er gebruikersprofielen van wissen. Als op het apparaat een kiosk automatisch wordt gestart, kun je er ook voor kiezen om het apparaat opnieuw op te starten, logboeken vast te leggen, een screenshot te nemen, het volume op het apparaat in te stellen of op afstand toegang te krijgen tot de kiosk.

Apparaten resetten

Als beheerder kun je apparaten resetten om ze toe te wijzen aan een andere persoon in je organisatie. Je kunt bijvoorbeeld een apparaat opnieuw toewijzen als een werknemer het bedrijf verlaat of een apparaat van een leerling naar een andere leerling verplaatsen.

Als je een apparaat reset, kun je gebruikersprofielen wissen. Hierdoor worden alle gebruikersprofielen en gegevens van het apparaat verwijderd, maar worden de inschrijfstatus en apparaatgegevens, zoals netwerkprofielen, bewaard.

Je kunt ook de fabrieksinstellingen terugzetten. Hiermee worden alle gegevens verwijderd, inclusief gebruikersprofielen, apparaatbeleid en inschrijfgegevens. De fabrieksinstellingen worden teruggezet op het apparaat. Als afgedwongen opnieuw inschrijven uitstaat, kunnen gebruikers het apparaat gebruiken zonder het opnieuw te hoeven inschrijven bij je account.

De opdracht om gebruikersprofielen te wissen blijft maximaal 180 dagen geldig. De opdracht om de fabrieksinstellingen terug te zetten blijft maximaal 5 jaar geldig. Dit zorgt dat deze opdrachten zelfs worden uitgevoerd als apparaten tijdelijk offline of niet beschikbaar zijn. Als er al een opdracht in behandeling is, worden volgende opdrachten in de wachtrij voor het apparaat geplaatst. Opdrachten in de wachtrij kunnen zijn: opnieuw opstarten, het volume instellen, een screenshot maken en logboeken uploaden. Als een opdracht op 'in behandeling' blijft staan, zorg je dat de betreffende apparaten verbinding hebben met internet en start je ze opnieuw op. Als een opdracht daarna nog op 'in behandeling' blijft staan, neem je contact op met support.

Apparaatgegevens bekijken

Opmerking: Sommige velden zijn wellicht niet ingevuld, afhankelijk van of je Statusrapporten voor apparaten hebt ingeschakeld.

Hardware en OS

Veld Beschrijving
Model Het merk en model van het Chrome OS-apparaat.
Serienummer Het serienummer van het Chrome OS-apparaat.
MEID/IMEI Mobile Equipment Identifier (ID voor mobiele apparatuur). Een uniek nummer waarmee het apparaat wordt geïdentificeerd als het mobiele functies heeft. Voor CDMA-apparaten is dit MEID. Voor andere mobiele apparaten is dit IMEI. Een gebruiker moet inloggen op het apparaat voordat je de MEID kunt bekijken op de pagina Apparaten.
Beheermodus Geeft aan of het apparaat wordt beheerd in de cloud of via Microsoft Active Directory.
Wifi-MAC Media access control-adres. Een netwerkadres dat is toegewezen aan het apparaat voor een wifi-verbinding. Een gebruiker moet inloggen op het apparaat voordat je het MAC-adres kunt bekijken op de pagina Apparaten.

Ethernet-MAC

Media access control-adres. Een netwerkadres dat is toegewezen aan een apparaat voor een ethernetverbinding. Een gebruiker moet inloggen op het apparaat voordat je het MAC-adres kunt bekijken op de pagina Apparaten.

Chrome-versie De versie van Chrome waarop de Chrome OS-versie is gebaseerd.
Platformversie De versie van Chrome OS op het apparaat.
Firmwareversie De versie van de apparaatfirmware.
TPM-firmwareversie De versie van de Trusted Platform Module-firmware (TPM) op het apparaat.
Opstartmodus Geeft aan of het apparaat zich in ontwikkelaarsmodus of geverifieerde modus bevindt.
Laatste OS-update De datum en tijd waarop de OS van het apparaat voor het laatst is geüpdatet.
Laatste controle voor OS-update De datum en tijd waarop voor het laatst is gecontroleerd op het apparaat of er nieuwe OS-updates beschikbaar waren.
Laatst opnieuw opgestart De datum en tijd waarop het apparaat voor het laatst opnieuw is opgestart.

Updatestatus

De huidige updatestatus. Mogelijke waarden:

 • Geen update beschikbaar: Het apparaat is up-to-date.
 • Update downloaden en toepassen: De update wordt uitgevoerd.
 • Update in afwachting van opnieuw opstarten: Het apparaat moet opnieuw worden opgestart om de update toe te passen.

Als je informatie over de updatestatus wilt bekijken, moet je rapporten over de apparaatstatus aanzetten. Meer informatie over de instelling Apparaatrapporten.

Kanaalversie De OS-versie van het apparaat die is ingesteld door het beleid van je organisatie.

Naleving OS-versiebeleid

Geeft aan of de OS-versie van het apparaat voldoet aan de OS-versie die is opgegeven in het beleid van je organisatie. De waarde wordt elke 3 uur gecontroleerd en geüpdatet. Mogelijke waarden:

 • Voldoet: De OS-versie van het apparaat is gelijk aan of hoger dan de vereiste versie die is ingesteld in het organisatiebeleid.
 • Update in behandeling:: Het apparaat moet opnieuw worden opgestart om de update toe te passen.
 • Niet ondersteund: De OS-versie van het apparaat is lager dan de vereiste versie die is ingesteld in het organisatiebeleid.
 • Onbekend: De instelling Rapportage apparaatstatus staat uit of het beleid kan niet worden verwerkt vanwege een tijdelijke fout.
Inschrijvingstijd De datum en tijd waarop het apparaat in je domein is geregistreerd.
Directory API-ID De Directory API-ID die wordt gebruikt voor het unieke Chrome OS-apparaat. Deze ID is niet hetzelfde als de item-ID of het serienummer.
Vervaldatum van automatische updates Maand en jaar van de Vervaldatum van automatische updates (Auto Update Expiration, AUE).

Apparaattype

Hiermee wordt aangegeven of het apparaat een Chromebook Enterprise-apparaat of een zelfstandig Chrome OS-apparaat met een upgrade is.

 • Enterprise Upgrade (pakket): Chrome OS-apparaat met Chrome Enterprise Upgrade
  Enterprise Upgrade (zelfstandig): Zelfstandig Chrome OS device met zelfstandige Chrome Enterprise Upgrade
  Education Upgrade (pakket): Chrome OS-apparaat met Chrome Education Upgrade
  Education Upgrade (zelfstandig): Zelfstandig Chrome OS-apparaat met zelfstandige Chrome Education Upgrade

Aangepaste velden

Als je een van deze velden wilt bewerken, klik je op Bewerken Bewerken.

Veld Beschrijving
Item-ID De unieke ID van het apparaat.
Gebruiker De gebruikersnaam van de gebruiker die het apparaat als eerste heeft ingeschreven in het domein (wordt automatisch ingevuld).
Locatie Het adres of de locatie van het apparaat.
Opmerkingen Hierin komt speciale informatie te staan over een apparaat. Je kunt deze informatie later gebruiken wanneer je apparaten zoekt.

Systeemactiviteit en problemen oplossen

Instelling Wat er wordt gecontroleerd

Recente activiteit

Hiermee worden de laatste 30 dagen aan activiteit op het apparaat getoond, wanneer het apparaat voor het laatst is gebruikt en hoelang. De tijden en datums die worden getoond, zijn gebaseerd op de tijdzone van het apparaat.

Als je recente activiteitsgegevens wilt bekijken, moet je rapporten over de apparaatstatus inschakelen. Meer informatie over de instelling Apparaatrapporten.

Recente gebruikers

Hiermee worden de laatste gebruikers van het Chrome OS-apparaat weergegeven. Kiosk- en gastsessies worden niet gerapporteerd. E-mailadressen van onbeheerde gebruikers worden niet weergegeven. Deze worden weergegeven als Gebruiker wordt niet beheerd door uw domein.

Als je informatie over recente gebruikers wilt bekijken, moet je controle van recente apparaatgebruikers inschakelen. Meer informatie over de instelling Apparaatrapporten.

Alleen de 100 meest recente gebruikers worden bewaard.

Wifi-signaalsterkte

De wifi-signaalsterkte van apparaten in de kioskmodus.

Volumeniveau

Het volumeniveau (%) van apparaten in de kioskmodus.

CPU-gebruik

Hoeveel CPU (%) het apparaat gebruikt.

CPU-temperatuur

De temperatuur van elke CPU-kern, in graden Celsius (oC).

Geheugengebruik

Hoeveel geheugen (% en GB) het apparaat gebruikt.

Schijfruimtegebruik

Hoeveel schijfruimte (% en GB) het apparaat gebruikt.

Kiosk-appgegevens

Niet beschikbaar voor apparaten waarop beheerde gastsessies worden uitgevoerd.

App-naam en versienummer.

IP-adressen

De datum en tijd waarop de LAN- en WAN-IP-adressen van het apparaat voor het laatst zijn gerapporteerd. De tijd en datum zijn gebaseerd op de tijdzone van het apparaat.

Er worden geen IP-adresgegevens gerapporteerd voor het inlogscherm voordat gebruikers inloggen of voor gebruikers die inloggen met een Google-account buiten je organisatie, zoals een Gmail-account. 

LAN: Het bedrade of draadloze netwerk waarmee het apparaat is verbonden. Soms kun je dit gebruiken om de exacte verdieping en het gebouw waarin het apparaat zich bevindt te lokaliseren.

WAN: Het unieke IP-adres waarmee het apparaat verbinding heeft met internet.

Systeemlogboeken

Hiermee worden systeemlogboeken weergegeven die automatisch zijn opgeslagen op kiosk-apparaten. De logboeken worden elke twaalf uur vastgelegd en geüpload. Ze worden maximaal zestig dagen bewaard. Je kunt de laatste honderd logboeken downloaden.

Je moet uploaden van systeemlogboeken inschakelen om informatie in de systeemlogboeken te kunnen bekijken. Bekijk meer informatie over de instelling Uploaden van systeemlogboeken aanzetten.

Alleen de geschiedenis van de afgelopen 30 dagen wordt bewaard.

Tip: Gebruik Log Analyzer om de systeemlogboeken te analyseren.

Screenshots

De meest recente screenshots op Chrome OS-apparaten, in omgekeerde chronologische volgorde.

Klik op een blauwe link om het screenshot te bekijken.

Alleen de geschiedenis van de afgelopen 30 dagen wordt bewaard.

Kiosk-apparaten op afstand controleren

Op de pagina's van elk apparaat kun je kiosk-apparaten op afstand controleren met de volgende instellingen. Zie De kioskstatus controleren voor meer informatie.

Apparaatacties

Actie Beschrijving

Verplaatsen

Als je apparaten inschrijft, worden ze automatisch in de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geplaatst. Klik op Verplaatsen en kies de organisatie-eenheid waarnaar je het apparaat wilt verplaatsen.

Resetten Hiermee worden gegevens op afstand verwijderd van apparaten. Je kunt alle gebruikersprofielen en gegevens van het apparaat verwijderen, maar de inschrijfstatus en apparaatgegevens, zoals netwerkprofielen, bewaren. Je kunt het apparaat ook helemaal wissen. Alle gegevens worden dan verwijderd, inclusief gebruikersprofielen, apparaatbeleid en inschrijfgegevens. Zie Een apparaat opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker voor meer informatie.
Uitschakelen Hiermee wordt een apparaat uitgeschakeld zodat niemand het kan gebruiken. Bijvoorbeeld als het is kwijtgeraakt of gestolen. Zie Chrome-apparaten repareren, gebruiken voor een ander doel of verwijderen voor meer informatie.
Uitschrijven Hiermee worden apparaten die niet meer worden gebruikt in je organisatie uitgeschreven, zodat je ze niet meer beheert. Zie Chrome-apparaten repareren, gebruiken voor een ander doel of verwijderen voor meer informatie.
Logboeken vastleggen

Voor apparaten waarop het uploaden van systeemlogboeken is ingeschakeld

Hiermee worden apparaatkenmerken en -logboeken van apparaten opnieuw geüpload. Logboeken worden opgeslagen in Systeemlogboeken, onder Systeemactiviteit en problemen oplossen. Er wordt een bericht weergegeven als de apparaatkenmerken zijn geüpload.

Remote Desktop

Alleen beschikbaar op kioskapparaten

Hiermee wordt een externe sessie gestart op een kiosk-apparaat. Zie Op afstand toegang krijgen tot Chrome-kioskapparaten voor meer informatie.

Opnieuw opstarten

Alleen beschikbaar op kioskapparaten

Hiermee wordt het Chrome-apparaat opnieuw opgestart als het minstens 10 minuten actief is geweest.

Een screenshot maken

Alleen beschikbaar op kioskapparaten

Hiermee wordt er een screenshot van het scherm van het apparaat gemaakt en opgeslagen in Screenshots, onder Systeemactiviteit en problemen oplossen.

Als er geen screenshot kan worden gemaakt, zie je een bericht met een van de volgende foutcodes:

 • 0: Algemene fout.
 • 1: Screenshot is niet gemaakt omdat er gebruikersinvoer is gedetecteerd.
 • 2: Screenshot kan niet worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er geen scherm is verbonden met het apparaat.
 • 3, 4: Mislukt wegens serverfout.
 • 5: Mislukt wegens clientfout.
 • 6: Mislukt omdat de upload-URL ongeldig is.

Opmerking: Van apparaten in de kioskmodus waarop al gebruikersinvoer is geweest (zoals muisbewegingen of toetsenbordaanslagen binnen een kiosksessie) kunnen pas screenshots worden gemaakt als ze opnieuw zijn opgestart. Het apparaat moet ook automatisch opstarten in een kiosk-app om screenshots te kunnen maken.

Volume instellen

Alleen beschikbaar op kioskapparaten

Hiermee wordt het volume op afstand ingesteld voor beheerde apparaten in de kioskmodus.

Gebruik de schuifregelaar om het volumeniveau te selecteren en klik op Volume instellen.Rechtsboven, onder Uw taken, zie je een melding als het volume is ingesteld op het apparaat.

 

Zoeken

Klik op de pagina Apparaten op de koptekst van een kolom om deze volgens verschillende criteria te sorteren. Je kunt filters toepassen om naar specifieke apparaten te zoeken.

Apparaten zoeken

Ga als volgt te werk om een Chrome OS-apparaat te zoeken:

 1. (Optioneel) Vink links het vakje aan voor Alle organisatie-eenheden om in alle organisatie-eenheden te zoeken.
 2. Klik op Filter toevoegen en selecteer het veld waarin je wilt zoeken.
 3. Voer zoekcriteria in en klik op Toepassen.
 4. (Optioneel) Als je in meerdere velden wilt zoeken, voeg je voor elk veld een filter toe. Voer de zoekcriteria in en klik op Toepassen.
Filteren op status

Je kunt de apparaten filteren om alle apparaten te bekijken die zijn geregistreerd, uitgeschreven, uitgeschakeld of opgeschort.

Ga als volgt te werk om alle apparaten met een bepaalde status te bekijken:

 1. Klik op de hoofdpagina van het apparaat op Status.
 2. Selecteer een status in het menu en klik op Toepassen.

Alle apparaten met de opgegeven status worden weergegeven. Je kunt ook alle apparaten bekijken.

Zoeken in een specifiek veld

Als je alleen in een specifiek veld wilt zoeken (bijvoorbeeld om een specifieke gebruiker te zoeken), voeg je een filter voor dat veld toe en voer je zoekcriteria in. Gebruik de volgende richtlijnen voor elk veld.

Serienummer

Voer het serienummer in van het apparaat dat je zoekt en klik op Toepassen. Als je bijvoorbeeld een apparaat met het serienummer 12345abcdefg wilt zoeken, voer je 12345abcdefg in.

Zoekopdrachten naar gedeeltelijke serienummers worden ondersteund als je minimaal drie tekens van het serienummer invoert.

Item-ID

Voer de item-ID in. Voer bijvoorbeeld 1234 in om resultaten te krijgen met de gedeeltelijke item-ID 1234.

Inschrijvingstijd

Als je apparaten wilt bekijken die binnen een bepaalde periode zijn ingeschreven bij de beheerserver, voer je een start- en einddatum in en klik je op Toepassen.

Laatste beleidssynchronisatie

Hiermee worden de apparaten gesorteerd op wanneer ze voor het laatst zijn gesynchroniseerd met de apparaatbeheerserver van Google. Als je in een bepaalde periode wilt zoeken, voer je een begin- en einddatum in en klik je op Toepassen. Als je de apparaten wilt bekijken die op een bepaalde dag zijn gesynchroniseerd, voer je in beide velden dezelfde dag in.

Gebruiker

Voer een gebruikersnaam in en klik op Toepassen. Als je bijvoorbeeld Tom Sawyer invoert, retourneert de zoekopdracht alle apparaten waarop de gebruikersnaam Tom of Sawyer bevat.

Locatie

Als je alle apparaten op één locatie wilt bekijken, voer je de locatie in en klik je op Toepassen. Voer bijvoorbeeld amsterdam in om te zoeken naar alle apparaten in Amsterdam.

Opmerkingen

Als je wilt zoeken naar apparaten waaraan een specifieke opmerking is gekoppeld, voer je de tekst in die je verwacht te vinden in de opmerking. Als je bijvoorbeeld een apparaat wilt vinden dat is geleend van Jan, voer je geleend van jan in.

Wifi-MAC-adres

Voer het adres in zonder spaties of dubbele punten. Het invoeren van een gedeeltelijk adres wordt niet ondersteund. Als meerdere apparaten hetzelfde adres hebben in de Beheerdersconsole, worden ze allemaal weergegeven in de zoekresultaten. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar apparaten met het wifi-MAC-adres 6C:29:95:72:4C:50, voer je 6c2995724c50 in.

Ethernet-MAC-adres

Voer het adres in zonder spaties of dubbele punten. Het invoeren van een gedeeltelijk adres wordt niet ondersteund. Als meerdere apparaten hetzelfde adres hebben in de Beheerdersconsole, worden ze allemaal weergegeven in de zoekresultaten. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar apparaten met het ethernet-MAC-adres E8:EA:6A:15:79:81, voer je e8ea6a157981 in.

Recente gebruiker

Voer het e-mailadres van een gebruiker in als het argument. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar alle apparaten waarop beheerder@solarmora.com onlangs is ingelogd, vul je beheerder@solarmora.com of beheerder in.

Google en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
410864
false