Chrome OS-apparaatgegevens bekijken

Als beheerder kunt u in de Google-beheerdersconsole informatie over de Chrome-apparaten in uw domein bekijken. U kunt zien wie de gebruiker is van elk apparaat en gegevens bekijken als serienummer, inschrijvingsdatum en wanneer het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd. U kunt ook organisatie-eenheden maken om bepaalde instellingen toe te passen op verschillende groepen apparaten.

 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparaatbeheeren vervolgensChrome-beheer.

  Als je Apparaatbeheer niet ziet op de homepage, klik je onderaan op Meer functies.

 3. Klik op Apparaten.

Op de pagina Chrome-apparaten wordt de volgende informatie weergegeven voor alle Chromebooks van uw gebruikers.

U kunt elk veld zelf invullen door op het serienummer van het apparaat te klikken. Klik vervolgens in het gedeelte 'Aangepaste velden' op Bewerken.

Veld Beschrijving
Serienummer Serienummer van Chrome-apparaat. Klik op Serienummer voor algemene informatie over het apparaat. U kunt het serienummer ook bekijken voordat u inlogt op het apparaat door op Alt+V te drukken.
Status Geeft aan of het apparaat in gebruik is of niet. Hier staat bijvoorbeeld Geregistreerd of Uitgeschreven.
Item-ID De door de beheerder toegewezen item-ID. Druk op Alt+V voordat u inlogt op een ingeschreven apparaat om de ID en de Chrome OS-versie te zien. U vindt de ID ook op de pagina chrome://policy. U kunt dit veld handmatig updaten of het updaten tijdens de inschrijving met de functie Item-ID tijdens inschrijven.
Online-status Een groene cirkel betekent dat het apparaat online is en correct werkt. Meer informatie over apparaatstatussen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor organisatie-eenheden die kiosk-apparaten bevatten.
Inschrijvingsdatum Datum en tijd waarop het apparaat bij uw domein is geregistreerd.
Laatst gesynchroniseerd De datum en tijd waarop het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd met de beleidsinstellingen in de Google-beheerdersconsole.
Gebruiker Hierin staat in eerste instantie de gebruiker die het apparaat heeft ingeschreven. U kunt dit veld bewerken als het automatisch is ingevuld.
Locatie Adres of locatie van het apparaat. U kunt dit veld bewerken.
Opmerkingen Hierin komt speciale informatie te staan over een apparaat. U kunt dit veld gebruiken om zoekopdrachten aan te passen.

Aanvullende apparaatgegevens weergeven

Klik op het serienummer van een apparaat om de volgende apparaatgegevens weer te geven.

Apparaatgegevens

Opmerking: Sommige velden zijn wellicht niet ingevuld, afhankelijk van of u Statusrapporten voor apparaten heeft ingeschakeld.

Hardware en OS

Veld Beschrijving
Model Het merk en model van het Chrome-apparaat.
Serienummer Serienummer van Chrome-apparaat. Klik op het serienummer om een pagina te openen met algemene informatie over een specifiek apparaat.
MEID Mobile Equipment Identifier (ID voor mobiele apparatuur). Een uniek nummer dat het apparaat identificeert als het mobiele functies heeft. De gebruiker moet eerst inloggen op het apparaat voordat de MEID verschijnt op de pagina Apparaten.
Wifi-MAC-adres Media Access Control-adres (adres voor mediatoegangsbeheer). Een netwerkadres dat is toegewezen aan het apparaat voor een wifi-verbinding. De gebruiker moet eerst inloggen op het apparaat voordat het MAC-adres verschijnt op de pagina Apparaten.
Ethernet-MAC-adres Media Access Control-adres (adres voor mediatoegangsbeheer). Een netwerkadres dat is toegewezen aan een apparaat voor een ethernetverbinding. De gebruiker moet eerst inloggen op het apparaat voordat het MAC-adres verschijnt op de pagina Apparaten.
Google Chrome-versie De versie van Chrome waarop Chrome OS is gebaseerd.
Platformversie De versie van Chrome OS waarvan het apparaat gebruikmaakt.
Firmwareversie De versie van de firmware op het apparaat.
TPM-firmwareversie De versie van de Trusted Platform Module-firmware (TPM) op het apparaat.
Boot-modus Geeft aan of het apparaat zich in ontwikkelaarsmodus of geverifieerde modus bevindt.
Inschrijvingsdatum Datum en tijd waarop het apparaat bij uw domein is geregistreerd.
Directory API-ID Directory API-ID die wordt gebruikt voor het unieke Chrome-apparaat. Deze ID is niet hetzelfde als de item-ID of het serienummer.

Aangepaste velden

Veld Beschrijving
Item-ID Klik op Bewerken om deze te bewerken.
Gebruiker In dit veld wordt automatisch de gebruikersnaam ingevuld van de gebruiker die het apparaat als eerste heeft ingeschreven in het domein. Dit veld kan worden bewerkt nadat het automatisch is ingevuld. Klik op Bewerken om dit veld te bewerken.
Opmerking In het veld Opmerking kunt u speciale informatie over een apparaat invullen. U kunt later zoekopdrachten uitvoeren waarin wordt gezocht in de informatie die u hier invult. Klik op Bewerken om dit veld te bewerken.
Locatie Adres of locatie van het apparaat. Klik op Bewerken om dit veld te bewerken.

Systeemactiviteit en problemen oplossen

Instelling Wat er wordt gecontroleerd
Tijden actief Laat de laatste vijftien dagen activiteit op het apparaat zien, inclusief wanneer het apparaat voor het laatst is gebruikt en hoe lang. De tijden en data die worden getoond, zijn gebaseerd op de tijdzone van het apparaat. U schakelt deze functie in de Admin Console in via Apparaatbeheer > Chrome-beheer > Apparaatinstellingen > Rapportage apparaatstatus.
Recente gebruikers Geeft de laatste gebruikers van het Chrome-apparaat weer. Kiosk- en gastsessies worden niet gerapporteerd. E-mailadressen van onbeheerde gebruikers worden niet weergegeven. In plaats daarvan staan deze weergegeven als 'Gebruiker die niet wordt beheerd door uw domein'. U schakelt deze functie in de beheerdersconsole in, via Apparaatbeheer > Chrome-beheer > Apparaatinstellingen > Rapportage apparaat Apparaatgebruikers volgen.
Wifi-signaal

Geeft aan hoe sterk het wifi-signaal is op apparaten in de kioskmodus.

Apparaatvolume (audio)

Geeft het volume aan van apparaten in de kioskmodus.

CPU-gebruik Geeft aan hoeveel van de CPU het Chrome-apparaat gebruikt.
CPU-temperaturen Geeft de temperatuur van elke CPU-kern weer in graden Celsius.
Geheugengebruik Geeft aan hoeveel geheugen het Chrome-apparaat gebruikt.
Schijfruimte Geeft aan hoeveel schijfruimte wordt gebruikt op het apparaat.
Kiosk-app-gegevens Geeft de app-naam en het versienummer weer. Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten in de modus Openbare sessie.
Tijd waarop IP-adressen voor het laatst zijn geüpdatet Geeft de datum aan waarop de LAN- en WAN-IP-adressen voor het laatst zijn gerapporteerd voor het apparaat. De tijd en datum zijn gebaseerd op de tijdzone van het apparaat. IP-adressen worden alleen gerapporteerd als het apparaat zich in de modus Openbare sessie of de kioskmodus bevindt. Het IP-adres wordt niet meer gerapporteerd als een gebruiker is ingelogd.
LAN-IP-adres Geeft het kabelnetwerk of draadloze netwerk weer waarmee uw apparaat verbinding heeft. In bepaalde bedrijven kunt u dit gebruiken om de exacte verdieping en het gebouw waarin het apparaat zich bevindt te lokaliseren. Deze functie is niet beschikbaar als een gebruiker is ingelogd op het apparaat met een Google-account.
WAN-IP-adres Geeft het unieke IP-adres weer waarmee het apparaat verbinding heeft met internet. Deze functie is niet beschikbaar als een gebruiker is ingelogd op het apparaat met een Google-account.
Apparaatvolume (audio)

Stelt het volume op afstand in voor beheerde apparaten in de kioskmodus.

Voer een waarde in tussen 0 en 100 en klik op Volume instellen. U ziet de melding dat het volume is ingesteld op het apparaat.

Apparaat opnieuw opstarten Als je klikt op Nu opnieuw opstarten, wordt het Chrome-apparaat alleen opnieuw opgestart als het al minstens tien minuten aan staat.
Screenshot

Als u klikt op Screenshot wordt er een screenshot genomen van het scherm van het apparaat. Deze wordt opgeslagen onder 'Screenshots'.

De meest recente screenshots van Chrome-apparaten worden weergegeven in omgekeerde chronologische volgorde. Klik op een blauwe link om de screenshot te bekijken.

Als er geen screenshot kan worden gemaakt, ziet u een bericht met een van de volgende foutcodes:

 • 0: Algemene fout.
 • 1: Screenshot is niet gemaakt omdat er input van de gebruiker is gedetecteerd.
 • 2: Screenshot kan niet worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er geen scherm is verbonden met het apparaat.
 • 3, 4: Mislukt wegens serverfout.
 • 5: Mislukt wegens clientfout.
 • 6: Mislukt omdat de upload-URL ongeldig is.

Opmerking: Van apparaten in de kioskmodus waarop al gebruikersinput is geweest (zoals muisbewegingen of toetsenbordaanslagen binnen een kiosksessie) kunnen pas screenshots worden gemaakt als ze zijn hersteld. Als input is gedetecteerd, kunnen pas weer screenshots worden gemaakt als het apparaat opnieuw is opgestart, zodat de inputtrigger wordt hersteld. Het apparaat moet ook automatisch opstarten in de kiosk-app om screenshots te kunnen maken.

Apparaatlogboeken en -kenmerken Door op Opname te klikken, worden apparaatkenmerken en -logboeken van apparaten in de kioskmodus opnieuw geüpload. U ziet de melding dat de apparaatkenmerken zijn geüpload.
Systeemlogboeken

Geeft systeemlogboeken weer die automatisch zijn opgeslagen op kiosk-apparaten. Als Uploaden van systeemlogboeken van apparaat is ingeschakeld, worden elke 12 uur systeemlogboeken opgeslagen en hier geüpload. Logboeken worden maximaal 60 dagen bewaard. Op elk moment kunnen er zeven logboeken worden gedownload: één voor elke dag van de afgelopen vijf dagen, één van 30 dagen geleden en één van 45 dagen geleden.

Tip: Gebruik Log Analyzer om de systeemlogboeken te analyseren.

Sorteren

Klik op de pagina Apparaten op de koptekst van een kolom om deze volgens verschillende criteria te sorteren.

Zoeken naar apparaten

Als u een Chrome-apparaat wilt zoeken, vult u in het linkernavigatiemenu de criteria in het zoekveld in en klikt u op Zoeken. Als u na uw zoekopdracht wilt terugkeren naar de lijst met alle apparaten, klikt u op Wissen.

Tip: U kunt een zoekopdracht uitvoeren in alle organisatie-eenheden door het vakje aan te vinken voor Alle organisaties doorzoeken aan te vinken.

Geef elke zoekterm op als een enkel woord zonder spaties, of geef een lijst van woorden op tussen aanhalingstekens (bijvoorbeeld "westelijke mijnstreek"). Zoekopdrachten naar enkele woorden of naar lijsten van woorden tussen aanhalingstekens zullen in alle velden worden uitgevoerd.

Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig en interpunctie wordt in een zoekopdracht meestal als witruimte behandeld. De zoekopdracht beheerder@uwdomein.com wordt als hetzelfde beschouwd als de zoekopdracht "beheerder uwdomein com".

Opmerking: In het dropdownmenu Meer acties kunt u ook MEID-lijst exporteren selecteren om een lijst te exporteren van de MEID's van Chrome-apparaten die overeenkomen met de huidige zoekcriteria. Zie de MEID-lijst exporteren.

Zoeken in een specifiek veld

Als u alleen wilt zoeken in een specifiek veld (bijvoorbeeld om een specifieke gebruiker te zoeken), kunt u een operator opgeven gevolgd door een argument, bijvoorbeeld user:jsmith. Wanneer u een operatorzoekopdracht uitvoert, kunt u enkele woorden gebruiken of lijsten van woorden tussen aanhalingstekens.

Volg deze richtlijnen voor elk veld om een operatorzoekopdracht uit te voeren:

Serienummer
Geef id: op als de operator.Als u bijvoorbeeld zoekt naar het serienummer 12345abcdefg, voert u het volgende in:

id:12345abcdefg

Zoekopdrachten naar gedeeltelijke serienummers worden ondersteund als u minimaal drie tekens van het serienummer invoert.

Status
Als u alle ingeschreven en uitgeschreven apparaten wilt weergeven, selecteert u de status uit het dropdown-menu aan de linkerkant. Alle apparaten die voldoen aan dit criterium worden weergegeven. U kunt daarnaast ook de volgende zoekopdrachten uitvoeren in de weergave 'Alle apparaten':

Zoeken naar: Voer het volgende in:
Ingeschreven apparaten status:provisioned
Uitgeschakelde apparaten status:disabled
Uitgeschreven apparaten status:deprovisioned

Gebruiker
Voer user: in als de operator. Als u bijvoorbeeld zoekt naar de naam Joe, maar niet naar Joey, voert u het volgende in:

user:joe

Als u zoekt naar de naam Tom Sawyer of A. Tom Sawyer, maar niet naar Tom A. Sawyer, voert u de naam tussen aanhalingstekens in:

user:"tom sawyer"

Recente gebruiker
Voer recent_user: in als de operator en voer het e-mailadres van een gebruiker in als het argument. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar alle apparaten waarop een specifieke gebruiker onlangs is ingelogd, voert u het volgende in:

recent_user:user@mijndomein.com

Locatie
Voer location: in als de operator. Als u bijvoorbeeld zoekt naar Amsterdam, voer u het volgende in:

location:amsterdam

Opmerkingen
Voer note: in als de operator. Als u bijvoorbeeld zoekt naar geleend van Jan, voert u het volgende in tussen aanhalingstekens:

note:"geleend van jan"

Registreren
Dit veld wordt niet weergegeven op de pagina met Chrome OS-instellingen. U kunt echter wel zoeken naar apparaten die op een bepaalde datum of in een bepaalde periode zijn aangemeld.

Voer register: in als de operator en voer een datum en tijd (of periode) in als het argument. Als u bijvoorbeeld zoekt naar apparaten die zijn aangemeld op 23 maart 2013, voert u het volgende in:

register:2013-03-23

Voor extra voorbeelden van het gebruik van datums, tijden en perioden gaat u hieronder naar het gedeelte 'Indeling voor zoeken op datum en tijd'.

Laatst gesynchroniseerd
Voer sync: in als de operator en voer een datum of periode in als het argument. Als u bijvoorbeeld zoekt naar alle apparaten die voor het laatst op 12 oktober 2013 zijn gesynchroniseerd met beleidsinstellingen, voert u het volgende in:

sync:2013-10-12

Voor extra voorbeelden van het gebruik van datums, tijden en perioden gaat u hieronder naar het gedeelte 'Indeling voor zoeken op datum en tijd'.

Item-ID

Gebruik asset_id: als de operator. Voer bijvoorbeeld het volgende in om resultaten te krijgen met de gedeeltelijke item-ID 1234:

asset_id:1234

Wifi-MAC-adres

Gebruik wifi_mac: als de operator. Het adres moet worden ingevoerd zonder spaties of dubbele punten. Het invoeren van een gedeeltelijk adres wordt niet ondersteund. Het kan zijn dat meerdere apparaten met hetzelfde adres in de beheerdersconsole staan en dat u dan dus meerdere resultaten krijgt. Voer bijvoorbeeld het volgende in als u wilt zoeken naar een apparaat met het wifi-MAC-adres 6C:29:95:72:4C:50:

wifi_mac:6c2995724c50

Ethernet-MAC-adres

Gebruik ethernet_mac: als de operator. Het adres moet worden ingevoerd zonder spaties of dubbele punten. Het invoeren van een gedeeltelijk adres wordt niet ondersteund. Het kan zijn dat meerdere apparaten met hetzelfde adres in de beheerdersconsole staan en dat u dan dus meerdere resultaten krijgt. Voer bijvoorbeeld het volgende in als u wilt zoeken naar een apparaat met het ethernet-MAC-adres E8:EA:6A:15:79:81:

ethernet_mac:e8ea6a157981

Zoeken in meerdere velden

Als u in meerdere velden wilt zoeken, kunt u meerdere operators invoeren. De volgende reeks vindt bijvoorbeeld alle ingeschreven apparaten van Jan Smits in Rotterdam:

user:"jan smits" location:"rotterdam" status:provisioned

Filteren op activiteit

Als u de apparaten wilt weergeven die binnen een bepaald aantal dagen voor het laatst zijn gesynchroniseerd met de beheerserver, voert u een minimaal en een maximaal aantal dagen in en klikt u op Zoeken. Als u bijvoorbeeld de apparaten wilt zien die tussen 10 en 20 dagen geleden zijn gesynchroniseerd, voert u 10 in voor het minimale aantal dagen en 20 voor het maximale aantal dagen. Als u de apparaten wilt zien die binnen de afgelopen 24 uur zijn gesynchroniseerd, voert u in beide velden 1 in. U kunt het veld met het maximale aantal dagen leeg laten om alle apparaten te zien die niet meer zijn gesynchroniseerd sinds het minimale aantal dagen.

Zoeken op datum en tijd

Geef de datum en tijd op gebaseerd op de lokale tijd van de gebruiker. De datum en tijd worden opgegeven in de volgende indeling:

JJJJ-MM-DD of JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss

Het uur ligt in het bereik 0-23. Zet het uur (of de tijd) direct na de datum, zonder spatie. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar 13:00 uur op 12 oktober 2013, voert u het volgende in:

2013-10-12T13:00:00

Voor bereiken geeft u twee punten op tussen de datums. Als u een bereik wilt specificeren op of vóór een opgegeven datum, voert u twee punten in voor de datum. Als u een bereik wilt specificeren op of na een opgegeven datum, voert u twee punten in na de datum. Zie de voorbeelden hieronder.

Exact op een opgegeven datum zoeken
Voer een operator (bijvoorbeeld register:) en de datum als volgt in:

register:2013-03-23

Exact op een opgegeven datum en tijd zoeken
Voer een operator (bijvoorbeeld, register:) en de datum en tijd als volgt in:

register:2013-03-23T14:23:05

Zoeken binnen een datumbereik
Voer de operator (bijvoorbeeld register:) in en voer vervolgens de periode in met twee punten tussen de datums:

register:2013-03-23..2013-04-26

Als u wilt zoeken naar alle apparaten die zijn geregistreerd op of vóór 23 maart 2011, voert u als volgt voor de datum twee punten in:

register:..2013-03-23

Als u wilt zoeken naar alle apparaten die zijn geregistreerd op of na 23 maart 2011, voert u als volgt na de datum twee punten in:

register:2013-03-23..

Zoeken binnen een datum- en tijdbereik
Als u wilt zoeken naar alle apparaten die zijn geregistreerd tussen 23 maart 2013 om 13:00 uur en 25 maart 2013 om 14:25 uur, geeft u beide datums en tijden op met in het midden twee punten:

register:2013-03-23T13:00:00..2013-03-25T14:25:00

De MEID-lijst exporteren

MEID's (of mobile equipment identifiers) zijn ID's voor de mobiele 3G-kaarten in de Chrome-apparaten. MEID's zijn gewoonlijk nodig voor het toevoegen van de apparaten aan het draadloze post-pay abonnement van een draadloze provider.

Ga als volgt te werk om de lijst van MEID's voor een bepaalde set apparaten te exporteren:

 1. Geef de zoekcriteria op voor de apparaten die u wilt exporteren.
 2. Selecteer MEID-lijst exporteren in het dropdownmenu Meer acties.
 3. Klik op Zoeken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?