Chrome-apparaatgegevens bekijken

Als beheerder kun je informatie over apparaten met Chrome OS in je domein bekijken in de Google Beheerdersconsole. Je kunt zien wie de gebruiker is van elk apparaat en gegevens bekijken als serienummer, inschrijvingsdatum en wanneer het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd. Je kunt ook organisatie-eenheden maken om bepaalde instellingen toe te passen op verschillende groepen apparaten.

Apparaatgegevens bekijken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apparatenen vervolgensChrome-beheer.

  Als u Apparaten niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. Klik op Apparaten.

Over de lijst met apparaten

Op de pagina met Chrome-apparaten kun je de volgende gegevens bekijken voor elk van de Chrome-apparaten van je gebruikers.

Veld Beschrijving
Serienummer Het serienummer van het Chrome-apparaat. Klik op Serienummer voor algemene informatie over het apparaat. Als je het serienummer wilt bekijken voordat je inlogt op het apparaat, druk je op Alt+V.  
Status Geeft aan of het apparaat in gebruik is of niet. Hier staat bijvoorbeeld Geregistreerd of Uitgeschreven.
Item-ID De door de beheerder toegewezen item-ID. Druk op Alt+V voordat je inlogt op een ingeschreven apparaat om de ID en de Chrome OS-versie te zien. Je vindt de ID ook op de pagina chrome://policy. Je kunt dit veld handmatig updaten in het gedeelte 'Aangepaste velden' of het updaten tijdens de inschrijving met de functie Item-ID tijdens inschrijven.
Online status Een groene cirkel betekent dat het apparaat online is en correct werkt. Meer informatie over apparaatstatussen. Dit veld wordt alleen weergegeven voor organisatie-eenheden die kiosk-apparaten bevatten die automatisch worden gestart.
Inschrijvingstijd De datum en tijd waarop het apparaat in je domein is geregistreerd.
Laatste beleidssynchronisatie De datum en tijd waarop het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd met de beleidsinstellingen in de Google Beheerdersconsole.
Gebruiker Hierin staat in eerste instantie de gebruiker die het apparaat heeft ingeschreven. Je kunt dit veld bewerken als het automatisch is ingevuld.
Locatie Het adres of de locatie van het apparaat. Je kunt dit veld bewerken.
Apparaattype

Hiermee wordt aangegeven of het apparaat een Chromebook Enterprise-apparaat of een zelfstandig Chrome-apparaat met een upgrade is.

 • Enterprise: Chromebook Enterprise-apparaat
 • Enterprise Upgrade: zelfstandig Chrome-apparaat met Chrome Enterprise Upgrade
 • Education Upgrade: zelfstandig Chrome-apparaat met Chrome Education Upgrade
Opmerkingen Hierin komt speciale informatie te staan over een apparaat. Je kunt dit veld gebruiken om zoekopdrachten aan te passen.

Apparaatgegevens

Klik op het serienummer van een apparaat om de apparaatgegevens te bekijken. Aan de linkerkant kun je een apparaat verplaatsen, uitschakelen of uitschrijven. Als op het apparaat een kiosk automatisch wordt gestart, kun je er ook voor kiezen om het apparaat opnieuw op te starten, logboeken vast te leggen, een screenshot te nemen, het volume op het apparaat in te stellen of op afstand toegang te krijgen tot de kiosk.

Apparaatgegevens bekijken

Opmerking: Sommige velden zijn wellicht niet ingevuld, afhankelijk van of je Statusrapporten voor apparaten hebt ingeschakeld.

Hardware en OS

Veld Beschrijving
Model Het merk en model van het Chrome-apparaat.
Serienummer Het serienummer van het Chrome-apparaat.
MEID/IMEI Mobile Equipment Identifier (ID voor mobiele apparatuur). Een uniek nummer waarmee het apparaat wordt geïdentificeerd als het mobiele functies heeft. Voor CDMA-apparaten is dit MEID. Voor andere mobiele apparaten is dit IMEI. Een gebruiker moet inloggen op het apparaat voordat je de MEID kunt bekijken op de pagina Apparaten.
Wifi-MAC Media access control-adres. Een netwerkadres dat is toegewezen aan het apparaat voor een wifi-verbinding. Een gebruiker moet inloggen op het apparaat voordat je het MAC-adres kunt bekijken op de pagina Apparaten.
Ethernet-MAC

Media access control-adres. Een netwerkadres dat is toegewezen aan een apparaat voor een ethernetverbinding. Een gebruiker moet inloggen op het apparaat voordat je het MAC-adres kunt bekijken op de pagina Apparaten.

Chrome-versie De versie van Chrome waarop de Chrome OS-versie is gebaseerd.
Platformversie De versie van Chrome OS op het apparaat.
Firmwareversie De versie van de apparaatfirmware.
TPM-firmwareversie De versie van de Trusted Platform Module-firmware (TPM) op het apparaat.
Opstartmodus Geeft aan of het apparaat zich in ontwikkelaarsmodus of geverifieerde modus bevindt.
Inschrijvingstijd De datum en tijd waarop het apparaat in je domein is geregistreerd.
Directory API-ID Directory API-ID die wordt gebruikt voor het unieke Chrome-apparaat. Deze ID is niet hetzelfde als de item-ID of het serienummer.

Aangepaste velden

Als je een van deze velden wilt bewerken, klik je op Bewerken Bewerken.

Veld Beschrijving
Item-ID De unieke ID van het apparaat.
Gebruiker De gebruikersnaam van de gebruiker die het apparaat als eerste heeft ingeschreven in het domein (wordt automatisch ingevuld).
Locatie Het adres of de locatie van het apparaat.
Opmerkingen Hierin komt speciale informatie te staan over een apparaat. Je kunt deze informatie later gebruiken wanneer je apparaten zoekt.

Systeemactiviteit en problemen oplossen

Instelling Wat er wordt gecontroleerd
Recente activiteit Laat de laatste vijftien dagen activiteit op het apparaat zien, inclusief wanneer het apparaat voor het laatst is gebruikt en hoelang. De tijden en data die worden getoond, zijn gebaseerd op de tijdzone van het apparaat. Je schakelt deze functie in de beheerdersconsole in via Apparaatbeheer > Chrome-beheer > Apparaatinstellingen > Rapportage apparaatstatus.
Recente gebruikers Geeft de laatste gebruikers van het Chrome-apparaat weer. Kiosk- en gastsessies worden niet gerapporteerd. E-mailadressen van onbeheerde gebruikers worden niet weergegeven. In plaats daarvan staan deze weergegeven als 'Gebruiker die niet wordt beheerd door uw domein'. Je schakelt deze functie in de beheerdersconsole in via Apparaatbeheer > Chrome-beheer > Apparaatinstellingen > Rapportage apparaat Apparaatgebruikers volgen.
Wifi-signaalsterkte

Geeft aan hoe sterk het wifi-signaal is op apparaten in de kioskmodus.

Volumeniveau

Geeft het volume aan van apparaten in de kioskmodus.

CPU-gebruik Geeft aan hoeveel van de CPU het Chrome-apparaat gebruikt.
CPU-temperatuur Geeft de temperatuur van elke CPU-kern weer in graden Celsius.
Geheugengebruik Geeft aan hoeveel geheugen het Chrome-apparaat gebruikt.
Schijfruimtegebruik Geeft aan hoeveel schijfruimte wordt gebruikt op het apparaat.
Kiosk-appgegevens Geeft de app-naam en het versienummer weer. Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten in de modus Openbare sessie.
IP-adressen Geeft de datum aan waarop de LAN- en WAN-IP-adressen voor het laatst zijn gerapporteerd voor het apparaat. De tijd en datum zijn gebaseerd op de tijdzone van het apparaat. IP-adressen worden alleen gerapporteerd als het apparaat zich in de modus Openbare sessie of de kioskmodus bevindt. Het IP-adres wordt niet meer gerapporteerd als een gebruiker is ingelogd.
LAN-IP-adres Geeft het kabelnetwerk of draadloze netwerk weer waarmee je apparaat verbinding heeft. In bepaalde bedrijven kun je dit gebruiken om de exacte verdieping en het gebouw waarin het apparaat zich bevindt te lokaliseren. Deze functie is niet beschikbaar als een gebruiker is ingelogd op het apparaat met een Google-account.
WAN-IP-adres Geeft het unieke IP-adres weer waarmee het apparaat verbinding heeft met internet. Deze functie is niet beschikbaar als een gebruiker is ingelogd op het apparaat met een Google-account.
Systeemlogboeken

Geeft systeemlogboeken weer die automatisch zijn opgeslagen op kiosk-apparaten. Als je automatisch systeemlogboeken voor kiosk-apparaten vastlegt, worden de logboeken elke twaalf uur vastgelegd en hier geüpload. Logboeken worden maximaal zestig dagen bewaard. De honderd meest recente logboeken kunnen worden gedownload.

Tip: Gebruik Log Analyzer om de systeemlogboeken te analyseren. Bekijk de G Suite Toolbox voor meer informatie.

Screenshots Geeft de meest recente screenshots van Chrome-apparaten weer in omgekeerde chronologische volgorde. Klik op een blauwe link om het screenshot te bekijken.
Kiosk-apparaten op afstand controleren

Op de pagina's van elk apparaat kun je kiosk-apparaten op afstand controleren met de volgende instellingen. Zie De kioskstatus controleren voor meer informatie.

Instelling Beschrijving
Opnieuw opstarten Hiermee wordt het Chrome-apparaat opnieuw opgestart als het minstens tien minuten actief is geweest.
Logboeken vastleggen Hiermee worden apparaatkenmerken en -logboeken van apparaten in de kioskmodus opnieuw geüpload. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de apparaatkenmerken zijn geüpload.
Een screenshot maken

Hiermee wordt er een screenshot van het scherm van het apparaat gemaakt en opgeslagen in Screenshots.

De meest recente screenshots van Chrome-apparaten worden weergegeven in omgekeerde chronologische volgorde. Klik op een blauwe link om het screenshot te bekijken.

Als er geen screenshot kan worden gemaakt, zie je een bericht met een van de volgende foutcodes:

 • 0: Algemene fout.
 • 1: Screenshot is niet gemaakt omdat er input van de gebruiker is gedetecteerd.
 • 2: Screenshot kan niet worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er geen scherm is verbonden met het apparaat.
 • 3, 4: Mislukt wegens serverfout.
 • 5: Mislukt wegens clientfout.
 • 6: Mislukt omdat de upload-URL ongeldig is.

Opmerking: Van apparaten in de kioskmodus waarop al gebruikersinput is geweest (zoals muisbewegingen of toetsenbordaanslagen binnen een kiosksessie) kunnen pas screenshots worden gemaakt als ze zijn gereset. Je moet het apparaat opnieuw opstarten om het te resetten. Het apparaat moet ook automatisch opstarten in de kiosk-app om screenshots te kunnen maken.

Volume instellen

Stelt het volume op afstand in voor beheerde apparaten in de kioskmodus.

Gebruik de schuifregelaar om het volumeniveau te selecteren en klik op Volume instellen. Er wordt een bericht weergegeven wanneer het volume is ingesteld op het apparaat.

Zoeken

Klik op de pagina Apparaten op de koptekst van een kolom om deze volgens verschillende criteria te sorteren.Je kunt filters toepassen om naar specifieke apparaten te zoeken.

Apparaten zoeken

Ga als volgt te werk om een apparaat te zoeken waarop Chrome OS wordt gebruikt:

 1. (Optioneel) Vink links het vakje aan voor Alle organisatie-eenheden om in alle organisatie-eenheden te zoeken.
 2. Klik op Filter toevoegen en selecteer het veld waarin je wilt zoeken.
 3. Voer zoekcriteria in en klik op Toepassen.
 4. (Optioneel) Als je in meerdere velden wilt zoeken, voeg je voor elk veld een filter toe. Voer de zoekcriteria in en klik op Toepassen.
Filteren op status

Je kunt de apparaten filteren om alle apparaten te bekijken die zijn geregistreerd, uitgeschreven, uitgeschakeld of opgeschort.

Ga als volgt te werk om alle apparaten met een bepaalde status te bekijken:

 1. Klik op de hoofdpagina van het apparaat op Status.
 2. Selecteer een status in het menu en klik op Toepassen.

Alle apparaten met de opgegeven status worden weergegeven. Je kunt ook alle apparaten bekijken.

Zoeken in een specifiek veld

Als je alleen in een specifiek veld wilt zoeken (bijvoorbeeld om een specifieke gebruiker te zoeken), voeg je een filter voor dat veld toe en voer je zoekcriteria in. Gebruik de volgende richtlijnen voor elk veld.

Serienummer

Voer het serienummer in van het apparaat dat je zoekt en klik op Toepassen. Als je bijvoorbeeld een apparaat met het serienummer 12345abcdefg wilt zoeken, voer je 12345abcdefg in.

Zoekopdrachten naar gedeeltelijke serienummers worden ondersteund als je minimaal drie tekens van het serienummer invoert.

Item-ID

Voer de item-ID in. Voer bijvoorbeeld 1234 in om resultaten te krijgen met de gedeeltelijke item-ID 1234.

Inschrijvingstijd

Als je apparaten wilt bekijken die binnen een bepaalde periode zijn ingeschreven bij de beheerserver, voer je een start- en einddatum in en klik je op Toepassen.

Laatste beleidssynchronisatie

Hiermee worden de apparaten gesorteerd op wanneer ze voor het laatst zijn gesynchroniseerd met de apparaatbeheerserver van Google. Als je in een bepaalde periode wilt zoeken, voer je een begin- en einddatum in en klik je op Toepassen. Als je de apparaten wilt bekijken die op een bepaalde dag zijn gesynchroniseerd, voer je in beide velden dezelfde dag in.

Gebruiker

Voer een gebruikersnaam in en klik op Toepassen. Als je bijvoorbeeld Tom Sawyer invoert, retourneert de zoekopdracht alle apparaten waarop de gebruikersnaam Tom of Sawyer bevat.

Locatie

Als je alle apparaten op één locatie wilt bekijken, voer je de locatie in en klik je op Toepassen. Voer bijvoorbeeld amsterdam in om te zoeken naar alle apparaten in Amsterdam.

Opmerkingen

Als je wilt zoeken naar apparaten waaraan een specifieke opmerking is gekoppeld, voer je de tekst in die je verwacht te vinden in de opmerking. Als je bijvoorbeeld een apparaat wilt vinden dat is geleend van Jan, voer je geleend van jan in.

Wifi-MAC-adres

Voer het adres in zonder spaties of dubbele punten. Het invoeren van een gedeeltelijk adres wordt niet ondersteund. Als meerdere apparaten hetzelfde adres hebben in de beheerdersconsole, worden ze allemaal weergegeven in de zoekresultaten. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar apparaten met het wifi-MAC-adres 6C:29:95:72:4C:50, voer je 6c2995724c50 in.

Ethernet-MAC-adres

Voer het adres in zonder spaties of dubbele punten. Het invoeren van een gedeeltelijk adres wordt niet ondersteund.  Als meerdere apparaten hetzelfde adres hebben in de Beheerdersconsole, worden ze allemaal weergegeven in de zoekresultaten. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar apparaten met het ethernet-MAC-adres E8:EA:6A:15:79:81, voer je e8ea6a157981 in.

Recente gebruiker

Voer het e-mailadres van een gebruiker in als het argument. Als je bijvoorbeeld wilt zoeken naar alle apparaten waarop beheerder@solarmora.com onlangs is ingelogd, voer je beheerder@solarmora.com of beheerder in.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?