Google Analytics 4 ได้เข้ามาแทนที่ Universal Analytics

อัปเดตครั้งล่าสุด: 18 มิถุนายน 2024

ด่วน: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล Universal Analytics ในอินเทอร์เฟซและ API รวมถึงผ่านการผสานรวมผลิตภัณฑ์ เช่น Google Ads หรือ Search Ads 360 ได้อีก หากยังไม่ได้ย้ายข้อมูล ให้ไปที่ผู้ช่วยการตั้งค่า เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics 4 (GA4) หากต้องการรักษาสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ไว้ ให้ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

Google Analytics 4 คือโซลูชันการวัดผลรุ่นถัดไปซึ่งเข้ามาแทนที่ Universal Analytics คุณจะต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 จึงจะวัดผลเว็บไซต์ต่อไปได้ โปรดเปลี่ยนไปใช้ Google Analytics 4 หากยังไม่ได้ดำเนินการ

ทําความเข้าใจไทม์ไลน์การย้ายข้อมูล

ตั้งแต่สัปดาห์ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2024: คุณจะเข้าถึงข้อมูล Universal Analytics ปัจจุบันหรือย้อนหลังไม่ได้ และผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเสียสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เฟซและ API ในวันดังกล่าว บางพร็อพเพอร์ตี้อาจใช้เวลานานกว่านั้น พร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดที่แสดงหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 จะแสดงแบนเนอร์ที่ระบุว่าอยู่ในคิวการลบ พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics 360 ซึ่งอยู่ในการทดแทนข้อมูล BigQuery ที่ใช้งานอยู่จะแสดงในอินเทอร์เฟซเต็มระยะเวลาของการทดแทนข้อมูลนั้น การทดแทนข้อมูล BigQuery ที่กำหนดค่าถูกต้องซึ่งเริ่มต้นในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2024 จะยังทำงานต่อไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าวันที่นั้นจะเลย 1 กรกฎาคม 2024 ก็ตาม

หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 คุณควรพิจารณาปิดพร็อพเพอร์ตี้เมื่อไม่แสดงในอินเทอร์เฟซแล้ว

แม้ว่าการหยุดให้บริการ Universal Analytics มาตรฐานใช้เวลาระยะหนึ่ง แต่การหยุดให้บริการ Universal Analytics โดยสมบูรณ์จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม หรือภายในสัปดาห์ของวันที่ 1 กรกฎาคมสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ เราทราบว่าข้อมูลมีความสําคัญต่อคุณ จึงขอแนะนําให้ส่งออกข้อมูลที่ประมวลผลไว้ก่อนหน้านี้ก่อนวันที่ดังกล่าว

การผสานรวมผลิตภัณฑ์

ข้อมูลและการตั้งค่า Universal Analytics ที่เข้าถึงหรือใช้ผ่านผู้ลงโฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณา หรือการผสานรวมผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะใช้ไม่ได้เมื่อมีการหยุดให้บริการ ตัวอย่างเช่น

 1. เป้าหมาย Universal Analytics และธุรกรรมอีคอมเมิร์ซจะหยุดวัด Conversion ใหม่ รวมถึง Conversion ในบัญชีโฆษณาที่ลิงก์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาที่ใช้ Conversion ดังกล่าวร่วมกับ Smart Bidding
 2. เราจะปิดรายการกลุ่มเป้าหมาย Universal Analytics ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปิดใช้งานและประสิทธิภาพสื่อของแคมเปญโฆษณา
 3. คำขอ API ที่เกี่ยวข้องกับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics จะดำเนินการไม่สำเร็จ ซึ่งรวมถึงคำขอลบข้อมูล Universal Analytics ผ่าน User Deletion API นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ API เช่น Looker Studio ก็จะไม่แสดงข้อมูล Universal Analytics เช่นกัน
 4. การส่งคำขอการส่งออก BigQuery และการทดแทนข้อมูลย้อนหลังจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics 360 จะทำได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2024 เท่านั้น ข้อมูลที่ส่งออกแล้วจะยังอยู่ใน BigQuery
 5. เราจะลบโปรเจ็กต์การระบุแหล่งที่มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระบุแหล่งที่มา (เบต้า) ใน Google Analytics

ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ: หากต้องการรักษาสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics คุณควรดาวน์โหลดหรือส่งออกข้อมูลทันที ทั้งนี้ Google จะลบข้อมูลอย่างถาวรและจะกู้คืนไม่ได้หากคุณไม่ใช้วิธีที่ระบุไว้ด้านล่าง หากต้องการใช้การผสานรวม BigQuery เพื่อส่งออกข้อมูลย้อนหลังจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics 360 เราขอแนะนำให้เริ่มต้นกระบวนการนี้ การส่งออกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แอปจาก BigQuery เกิดความไม่เสถียรตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2024 และอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้

ดูว่าพร็อพเพอร์ตี้ใดจะถูกลบ

บัญชี Google Analytics จะยังคงใช้งานได้ แต่หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม คุณจะเห็นเฉพาะพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ในบัญชีเท่านั้น หากยังไม่ได้สร้างพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ก็จะไม่เห็นพร็อพเพอร์ตี้ในบัญชีเลย พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics สังเกตได้จากโค้ดติดตาม ซึ่งขึ้นต้นด้วย "UA-" ตามด้วยชุดตัวเลข เช่น UA-000000-1 นอกจากนี้ คุณจะเห็นแบนเนอร์สีแดงที่ด้านบนของพร็อพเพอร์ตี้ UA ทั้งหมดซึ่งบ่งชี้ว่าต้องย้ายข้อมูลไปยัง GA4

สิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้

 • ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023: หากคุณไม่ได้ย้ายข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics มาตรฐานที่ใช้งานอยู่ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่ด้วยตนเอง และไม่ได้เลือกไม่ใช้การสร้างพร็อพเพอร์ตี้อัตโนมัติ เราได้สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ในนามของคุณแล้ว พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะใช้แท็กเว็บไซต์ที่มีอยู่ซ้ำหากเป็นไปได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023: พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics มาตรฐานได้หยุดประมวลผล Hit รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานในบัญชีที่มีพร็อพเพอร์ตี้ 360 ด้วย โดยหลังจากดําเนินการปิดใช้งาน Universal Analytics แล้ว พร็อพเพอร์ตี้บางรายการยังคงประมวลผลข้อมูลต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ ต่อจากนั้น คุณจะเข้าถึงข้อมูลที่ประมวลผลไว้ก่อนหน้านี้ในพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ได้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2024

สำหรับลูกค้า Google Analytics 360

พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics 360 ที่มีคำสั่งซื้อ 360 ที่เป็นปัจจุบัน (Google Analytics 4 หรือ Universal Analytics) ได้รับการขยายเวลาการประมวลผลแบบ 1 ครั้งไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2024  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล Universal Analytics ในอินเทอร์เฟซและ API รวมถึงผ่านการผสานรวมผลิตภัณฑ์ เช่น Google Ads, Search Ads 360 ได้อีก พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics 360 ที่ไม่มีคำสั่งซื้อ 360 ที่เป็นปัจจุบัน (Google Analytics 4 หรือ Universal Analytics) ถูกดาวน์เกรดเป็นพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics มาตรฐาน ไม่ได้รับการขยายเวลา และหยุดประมวลผลข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024: ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ การย้ายข้อมูลไปยัง Google Analytics 4 มีความจําเป็นส่วนหนึ่งเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระบบนิเวศตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากเราปรับเปลี่ยนทรัพยากรไปมุ่งเน้นที่การสร้าง Google Analytics 4 เพื่อตอบสนองดีมานด์ด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบ จึงรับประกันไม่ได้ว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดใน Universal Analytics 360 จะทำงานต่อไปตามที่คาดไว้
 • 29 มกราคม 2024: เราจะเลิกใช้งานฟีเจอร์ Universal Analytics ต่อไปนี้เมื่อปรับเปลี่ยนทรัพยากรไปมุ่งเน้นที่ Google Analytics 4 หากต้องการค้นหาฟีเจอร์โฆษณาและการวัดผลที่สอดคล้องกันใน Google Analytics 4 ให้ดูตารางเปรียบเทียบฟีเจอร์ในหน้านี้
  • ฟีเจอร์โฆษณา:
   • รายงานแบบเรียลไทม์
  • ฟีเจอร์การวัดผล:
   • รายงานมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า
   • โปรแกรมสำรวจรูปแบบการระบุแหล่งที่มา
   • การวิเคราะห์ตามการได้มา
   • เครื่องมือวัด Conversion บน iTunes
   • รายงานความน่าจะเป็นในการเกิด Conversion
   • การแสดงผลบน GDN (เบต้า)
 • ต้นเดือนมีนาคม 2024: เราจะเลิกใช้งานฟีเจอร์ Universal Analytics ต่อไปนี้เมื่อปรับเปลี่ยนทรัพยากรไปมุ่งเน้นที่ Google Analytics 4 ซึ่งออกแบบมาให้พัฒนาไปสู่อนาคตและสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก หากต้องการค้นหาฟีเจอร์โฆษณาและการวัดผลที่สอดคล้องกันใน Google Analytics 4 ให้ดูตารางเปรียบเทียบฟีเจอร์ในหน้านี้
  • ฟีเจอร์โฆษณา:
   • เลิกใช้งานแล้วสำหรับการเข้าชมในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) แต่จะยังให้บริการต่อไปสำหรับการเข้าชมที่อยู่นอก EEA
    • รีมาร์เก็ตติ้ง การส่งออกเหตุการณ์สำคัญ และการเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคา
    • การส่งออกข้อมูลไปยัง BigQuery ประจำวัน ซึ่งได้จากผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google ที่ลิงก์ไว้ ได้แก่ Google Ads, Search Ads 360, Display & Video 360, Campaign Manager 360, Google AdSense และ Google Ad Manager
    • การใส่ตัวระบุการคลิกโฆษณา เช่น GCLID และ DCLID สามารถส่งผลต่อการระบุแหล่งที่มาของเครดิต Conversion ว่ามาจากการคลิกโฆษณาจากการผสานรวม Google Ads, ผู้เผยแพร่โฆษณา และสื่อ GMP การเข้าชมโดยตรง/ไม่มีการเข้าชม/การเข้าชมจาก Google/การเข้าชมจากการค้นหาทั่วไปอาจเพิ่มขึ้น เว้นแต่ว่าจะมีพารามิเตอร์ UTM อยู่ใน URL
   • เลิกใช้งานแล้วสำหรับการเข้าชมทั้งหมด ไม่มีการรองรับฟีเจอร์เหล่านี้ในหรือนอก EEA อีกต่อไป
    • รายงานข้อมูลประชากรและความสนใจ
    • การรายงานสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
    • Analytics ของโทรศัพท์
    • การนําเข้าเหตุการณ์และข้อมูล Salesforce
    • การส่งออกไปยัง BigQuery แบบเรียลไทม์
  • ฟีเจอร์การวัดผล:
   • เลิกใช้งานแล้วสำหรับการเข้าชมทั้งหมด ไม่มีการรองรับฟีเจอร์เหล่านี้ในหรือนอก EEA อีกต่อไป
    • การสร้างพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
    • ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แอปใน Universal Analytics ที่รับข้อมูลผ่าน SDK ของ UA หรือ Measurement Protocol
    • รายงานแบบไม่สุ่มตัวอย่าง ตอนนี้การค้นหาทั้งหมดที่มากกว่า 1 ล้านเซสชันจะอยู่ภายใต้การสุ่มตัวอย่าง
    • ตารางที่กำหนดเอง
    • หมายเหตุ
 • มีนาคม 2024: เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ Universal Analytics 360 เปลี่ยนไปใช้ Google Analytics 4 และส่งออกข้อมูลย้อนหลังให้เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม 2024 วิธีนี้จะทำให้การเปลี่ยนไปใช้ GA4 ราบรื่นและให้เวลาผู้ใช้ 3 เดือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและการตั้งค่า คุณควรดำเนินการต่อไปนี้ภายในเดือนมีนาคม
 • ตั้งแต่สัปดาห์ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2024: คุณจะเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ใดๆ หรือ API ของ Universal Analytics ไม่ได้อีก (ไม่มีแม้แต่สิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียว) และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ แม้ว่าการหยุดให้บริการพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ แต่การหยุดให้บริการ Universal Analytics โดยสมบูรณ์จะเกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ เราทราบว่าข้อมูลมีความสําคัญต่อคุณ จึงขอแนะนําให้ส่งออกข้อมูลที่ประมวลผลไว้ก่อนหน้านี้ก่อนวันที่ดังกล่าว

ฟีเจอร์ Universal Analytics ที่เลิกใช้งานและฟีเจอร์ Google Analytics 4 ที่สอดคล้องกัน

2 ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ Universal Analytics ที่จะเลิกใช้งานในวันที่ 29 มกราคม 2024 และในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2024

เลิกใช้งานวันที่ 29 มกราคม 2024

ดูข้อมูลในตารางต่อไปนี้เพื่อหาฟีเจอร์ GA4 ที่สอดคล้องกับกรณีการใช้งานฟีเจอร์ UA ที่จะเลิกใช้งานในวันที่ 29 มกราคม 2024

กรณีการใช้งาน ตำแหน่งการเข้าชม ฟีเจอร์ UA ที่เลิกใช้งาน ฟีเจอร์ GA4 ที่สอดคล้องกัน
ฟีเจอร์โฆษณา การเข้าชมทั้งหมดจากในและนอก EEA รายงานแบบเรียลไทม์ รายงานแบบเรียลไทม์ของ GA4
ฟีเจอร์การวัดผล การเข้าชมทั้งหมดจากในและนอก EEA รายงานมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า การสำรวจอายุการใช้งานของผู้ใช้ใน GA4
โปรแกรมสำรวจรูปแบบการระบุแหล่งที่มา
การวิเคราะห์ตามการได้มา การสำรวจกลุ่มประชากรตามรุ่นของ GA4
เครื่องมือวัด Conversion บน iTunes เครื่องมือวัด Conversion ของแอปใน GA4
รายงานความน่าจะเป็นในการเกิด Conversion เมตริกตามการคาดการณ์ของ GA4
การแสดงผลบน GDN (เบต้า) การรายงานการระบุแหล่งที่มา
เลิกใช้งานในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2024

ดูข้อมูลในตารางต่อไปนี้เพื่อหาฟีเจอร์ GA4 ที่สอดคล้องกับกรณีการใช้งานฟีเจอร์ UA ที่จะเลิกใช้งานช่วงต้นเดือนมีนาคม 2024

กรณีการใช้งาน ตำแหน่งการเข้าชม ฟีเจอร์ UA ที่เลิกใช้งาน ฟีเจอร์ GA4 ที่สอดคล้องกัน
ฟีเจอร์โฆษณา การเข้าชมในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
การส่งออกข้อมูลไปยัง BigQuery ประจำวัน ซึ่งได้จากผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google ที่ลิงก์ไว้ สคีมา BigQuery Export ของ GA4
การเข้าชมทั้งหมดจากในและนอก EEA รายงานข้อมูลประชากรและความสนใจ รายงานข้อมูลประชากรแบบละเอียดของ GA4
การรายงานสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ข้อมูล Google Ad Manager ใน GA4
Analytics ของโทรศัพท์ Measurement Protocol ของ GA4
การนําเข้าเหตุการณ์และข้อมูล Salesforce การนำเข้าข้อมูลของ GA4
การส่งออกไปยัง BigQuery แบบเรียลไทม์ BigQuery Export ของ GA4
ฟีเจอร์การวัดผล การเข้าชมทั้งหมดจากในและนอก EEA สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4
SDK ของแอป SDK ของ GA4
รายงานแบบไม่สุ่มตัวอย่าง การสำรวจแบบไม่สุ่มตัวอย่างของ GA4
ตารางที่กำหนดเอง รายงานที่กําหนดเองของ GA4
หมายเหตุ การเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต

เคล็ดลับและแหล่งข้อมูลสำหรับลูกค้า 360

คำถามที่พบบ่อย

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics จะหยุดให้บริการเมื่อใด

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ผู้ใช้ทุกคน รวมถึงผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ 360 จะเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้และ API ของ Universal Analytics ไม่ได้อีก

ฉันจะส่งออกข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ได้อย่างไร

การส่งออกข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ทำได้หลายวิธี

บัญชี Google Ads จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ลิงก์กับบัญชี Google Ads อยู่ อย่างไรก็ตาม หากลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics กับบัญชี Google Ads อยู่แล้ว ข้อมูล Universal Analytics ก็จะหยุดเข้าสู่ Google Ads ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 (1 กรกฎาคม 2024 สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360) ซึ่งอาจส่งผลต่อแคมเปญ Google Ads ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณเสนอราคาตามเป้าหมาย Universal Analytics หรือธุรกรรมอีคอมเมิร์ซที่นําเข้า
 • คุณใช้กลุ่มเป้าหมาย Universal Analytics ในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณา
 • คุณนําเข้าเมตริกเว็บไซต์ของ Universal Analytics

เราขอแนะนําให้ย้ายข้อมูลลิงก์ Google Ads ของพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 จากนั้น หากทําได้ คุณควรสร้าง Conversion ของ Google Ads โดยอิงตามเหตุการณ์สำคัญของ GA4 (สําหรับการเสนอราคา) และ/หรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย Google Analytics 4 ลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณา (สําหรับรีมาร์เก็ตติ้ง)

ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Ads เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันลบพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ได้ไหมได้ แต่ในบางกรณี การลบพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics อาจส่งผลต่อพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ด้วย หากคุณใช้การติดแท็ก Universal Analytics อีกครั้งเพื่อส่งข้อมูลไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 การลบพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics อาจหยุดโฟลว์ข้อมูลไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 และคุณจะต้องตั้งค่าแท็ก Google ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก Google โปรดลบพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ต่อเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่จำเป็นต้องนำข้อมูลเข้าสู่พร็อพเพอร์ตี้ GA4 หรือปลายทางอื่นๆ ที่กําหนดค่าไว้อีกต่อไป 

สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ใช้การติดแท็ก Universal Analytics ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมเมื่อ Google ปิดการทำงานและลบพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เหล่านั้น เมื่อ Google ลบพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics แล้ว เราจะใช้การติดแท็ก Universal Analytics กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ต่อไปโดยอัตโนมัติ (เฉพาะในกรณีที่แท็ก UA ยังอยู่ในเว็บไซต์) หากคุณตัดสินใจนำแท็ก UA ออก ให้แทนที่ด้วยแท็ก Google

ฉันจะยังย้ายพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics จากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้อยู่ไหม
ได้ คุณสามารถย้ายพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics หรือ 360 จากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งได้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายพร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก