Google Analytics 4 zastąpiło Universal Analytics

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2024 r.

Pilne: od 1 lipca 2024 r. stracisz dostęp do danych Universal Analytics w interfejsie użytkownika i interfejsie API oraz przez integracje z usługami takimi jak Google Ads czy Search Ads 360. Jeśli nie masz jeszcze ukończonej migracji, otwórz Asystenta konfiguracji, aby rozpocząć korzystanie z Google Analytics 4 (GA4). Aby zachować dostęp do danych z usługi, pobierz swoje dane już teraz.

Google Analytics 4 to nasze rozwiązanie analityczne nowej generacji, które zastąpiło Universal Analytics. Aby zachować pomiary witryny, potrzebujesz usługi w Google Analytics 4. Przejdź na Google Analytics 4

Harmonogram migracji

Od tygodnia zaczynającego się 1 lipca 2024 r. nie będziesz mieć dostępu do bieżących ani historycznych danych Universal Analytics, a większość użytkowników straci dostęp do interfejsu użytkownika i interfejsu API. W przypadku niektórych usług może to nastąpić później. Wszystkie usługi widoczne po 1 lipca 2024 r. będą wyświetlać baner informujący o tym, że znajdują się w kolejce do usunięcia. Usługi w Universal Analytics 360, w których trwa aktywne uzupełnianie danych z BigQuery, będą widoczne w interfejsie przez cały czas trwania tego procesu. Prawidłowo skonfigurowane uzupełnienia danych z BigQuery, które rozpoczną się 30 czerwca 2024 r. lub wcześniej, będą kontynuowane do ich zakończenia nawet wtedy, gdy nastąpi ono już po 1 lipca 2024 r.

Jeśli po 1 lipca 2024 r. usługa nie będzie widoczna w interfejsie, rozważ jej wyłączenie.

Chociaż wycofanie standardowej wersji Universal Analytics zajęło trochę czasu, pełne jej wyłączenie w przypadku większości użytkowników nastąpi 1 lipca lub w ciągu tygodnia rozpoczynającego się w tym dniu. Zdajemy sobie sprawę, że te dane są dla Ciebie ważne, dlatego zalecamy, aby przed tą datą wyeksportować przetworzone wcześniej informacje.

Integracje z usługami

Po wyłączeniu usług dane i ustawienia Universal Analytics dostępne lub używane za pomocą integracji reklamodawców, wydawców lub innych usług będą niedostępne. Przykład:

 1. Cele i transakcje e-commerce w Universal Analytics przestaną mierzyć nowe konwersje, także te na połączonych kontach reklamowych. Może to oddziaływać na skuteczność kampanii reklamowej, jeśli te konwersje są używane w połączeniu z inteligentnym określaniem stawek.
 2. Listy odbiorców Universal Analytics zostaną zamknięte, co może wpłynąć na zasięg kampanii reklamowych oraz ich skuteczność.
 3. Wysyłanie żądań do interfejsu API powiązanych z usługami w Universal Analytics zakończy się niepowodzeniem. Dotyczy to także żądań usunięcia danych Universal Analytics poprzez User Deletion API. Oznacza to, że narzędzia korzystające z interfejsu API, np. Looker Studio, nie będą wyświetlać żadnych danych Universal Analytics.
 4. Żądania BigQuery dotyczące eksportu i uzupełnienia danych historycznych z usług w Universal Analytics 360 można wysyłać tylko do 30 czerwca 2024 r. Dane wyeksportowane wcześniej będą nadal dostępne w BigQuery.
 5. Projekty Atrybucji w ramach funkcji Atrybucja (w wersji beta) w Google Analytics zostaną usunięte.

Pobierz swoje dane: aby zachować dostęp do danych z usługi w Universal Analytics, pobierz je lub wyeksportuj już teraz. Jeśli nie zrobisz tego za pomocą jednej z podanych niżej metod, Twoje dane zostaną trwale usunięte przez nas i nie będzie można ich odzyskać. Jeśli do wyeksportowania danych historycznych z usługi w Universal Analytics 360 planujesz użyć integracji z BigQuery, zdecydowanie zalecamy wykonanie tego od razu. Od 14 maja 2024 r. funkcja eksportowania danych o wyświetleniach aplikacji do BigQuery jest niestabilna i może działać niezgodnie z oczekiwaniami.

Sprawdzanie, które usługi zostaną usunięte

Twoje konto Google Analytics nadal będzie działać, ale po 1 lipca będą na nim widoczne tylko usługi w GA4. Jeśli nie masz jeszcze utworzonej usługi w GA4, nie zobaczysz na swoim koncie żadnej usługi. Usługi w Universal Analytics można rozpoznać po kodzie śledzenia, który zaczyna się od „UA-” i zawiera ciąg cyfr, np. UA-000000-1. U góry wszystkich usług w UA zobaczysz też czerwony baner informujący o konieczności ich przeniesienia do GA4.

Co się działo do tej pory

 • Od marca 2023 r.: jeśli nie przeniosłeś(-aś) ręcznie aktywnej standardowej usługi w Universal Analytics do nowej usługi w Google Analytics 4 ani nie zrezygnowałeś(-aś) z automatycznego utworzenia usługi, utworzyliśmy w Twoim imieniu usługę w Google Analytics 4. Tworzone automatycznie usługi w Google Analytics 4 korzystają w miarę możliwości z dotychczasowych tagów witryny. Więcej informacji
 • Od 1 lipca 2023 r.: standardowe usługi w Universal Analytics przestały przetwarzać działania, w tym usługi standardowe na kontach, które zawierają też usługi w Analytics 360. Przez jakiś czas po wyłączeniu Universal Analytics niektóre usługi nadal przetwarzały dane. Dane przetworzone wcześniej w usłudze w Universal Analytics będą dostępne do 1 lipca 2024 r.

Klienci korzystający z Google Analytics 360

Okres przetwarzania danych w usługach w Universal Analytics 360 objętych aktualnym zamówieniem na wersję 360 (Google Analytics 4 lub Universal Analytics) został jednorazowo przedłużony do 1 lipca 2024 r. Od 1 lipca 2024 r. stracisz dostęp do danych Universal Analytics w interfejsie użytkownika i interfejsie API oraz przez integracje z usługami takimi jak Google Ads czy Search Ads 360. Usługi w Universal Analytics 360, które nie są objęte aktualnym zamówieniem na wersję 360 (Google Analytics 4 lub Universal Analytics), zostały przekształcone w standardowe usługi w Universal Analytics i od 1 lipca 2023 r. przestały przetwarzać nowe dane.
 • Od 1 stycznia 2024 r.: zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią migracja do Google Analytics 4 jest niezbędna m.in. ze względu na stale zmieniające się technologie i przepisy. Coraz większa część naszych pracowników zostaje oddelegowana do pomocy w rozwijaniu usługi Google Analytics 4, aby spełniała ona wymagania technologiczne i ustawowe, więc nie możemy zagwarantować, że wszystkie funkcje Universal Analytics 360 nadal będą działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • 29 stycznia 2024 r.: podane niżej funkcje Universal Analytics zostaną wycofane, ponieważ odpowiedzialni za nie pracownicy będą się zamiast nich zajmować Google Analytics 4. Aby znaleźć w Google Analytics 4 odpowiedniki wycofanych funkcji reklamowych i pomiarowych, zapoznaj się z tabelą porównawczą funkcji na tej stronie.
  • Funkcje reklamowe:
   • Raporty Czas rzeczywisty
  • Funkcje pomiaru:
   • Raport Wartość od początku śledzenia
   • Eksplorator modeli
   • Analiza kohortowa
   • Śledzenie konwersji w iTunes
   • Raport Prawdopodobieństwo konwersji
   • Wyświetlenia w sieci reklamowej Google (beta)
 • Na początku marca 2024 r. podane niżej funkcje Universal Analytics zostaną wycofane, ponieważ odpowiedzialni za nie pracownicy zamiast nimi będą się zajmować Google Analytics 4. Usługę Google Analytics 4 opracowaliśmy w taki sposób, aby móc ją rozwijać w przyszłości, a u jej podstaw leży ochrona prywatności. Aby znaleźć w Google Analytics 4 odpowiedniki wycofanych funkcji reklamowych i pomiarowych, zapoznaj się z tabelą porównawczą funkcji na tej stronie.
  • Funkcje reklamowe:
   • Wycofane w przypadku ruchu w Europejskim Obszarze Gospodarczym: te funkcje będą nadal dostępne w przypadku ruchu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
    • Remarketing, eksportowanie kluczowych zdarzeń i optymalizacja określania stawek.
    • Codzienne eksportowanie danych do BigQuery z połączonych usług reklamowych Google: Google Ads, Search Ads 360, Display & Video 360, Campaign Manager 360, Google AdSense i Google Ad Manager.
    • Odrzucenie identyfikatorów kliknięć reklam, takich jak identyfikator kliknięcia Google i DCLID, może wpłynąć na przypisywanie udziału w konwersjach do kliknięć reklam z integracji usług Google Ads, wydawcy i GMP Media. Jeśli adres URL nie zawiera parametrów monitora UTM, może wystąpić wzrost natężenia ruchu typu direct/none lub google/organic.
   • Wycofane w przypadku całego ruchu: te funkcje nie będą już obsługiwane w Europejskim Obszarze Gospodarczym ani poza nim.
    • Raporty Dane demograficzne i Zainteresowania
    • Raporty dotyczące wydawców
    • Statystyki połączeń telefonicznych
    • Importowanie zdarzeń i danych Salesforce
    • Eksportowanie do BigQuery w czasie rzeczywistym
  • Funkcje pomiaru:
   • Wycofane w przypadku całego ruchu: te funkcje nie będą już obsługiwane w Europejskim Obszarze Gospodarczym ani poza nim.
    • Tworzenie usługi w Universal Analytics
    • Wyświetlenia aplikacji w Universal Analytics, które otrzymują dane przez pakiet SDK UA lub platformę Measurement Protocol
    • Niespróbkowane raporty – wszystkie zapytania powyżej miliona sesji będą teraz objęte próbkowaniem
    • Tabele niestandardowe
    • Adnotacje
 • Marzec 2024 r.: zalecamy, aby użytkownicy Universal Analytics 360 przeszli na Google Analytics 4 i wykonali eksport danych historycznych najpóźniej do marca 2024 r. Zapewni to płynne przejście na GA4 oraz da użytkownikom 3 miesiące na sprawdzenie danych i ustawień. Do marca musisz:
 • Od tygodnia zaczynającego się 1 lipca 2024 r.: stracisz dostęp (nawet tylko do odczytu) do usług w Universal Analytics i interfejsu API, a wszystkie dane zostaną usunięte. Chociaż wycofanie standardowej wersji usług zajęło kilka tygodni, pełne wyłączenie Universal Analytics nastąpi w ciągu tygodnia. Zdajemy sobie sprawę, że te dane są dla Ciebie ważne, dlatego zalecamy, aby przed tą datą wyeksportować przetworzone wcześniej informacje.

Wycofane funkcje Universal Analytics i odpowiadające im funkcje Google Analytics 4

W tabelach poniżej znajdziesz informacje o funkcjach Universal Analytics, które zostaną wycofane 29 stycznia i na początku marca 2024 r.

Wycofane 29 stycznia 2024 r.

W tabeli poniżej znajdziesz funkcje GA4 odpowiadające funkcjom UA wycofanym 29 stycznia 2024 r.:

Przypadek użycia Miejsce występowania ruchu Wycofana funkcja UA Odpowiadająca jej funkcja GA4
Funkcje reklamowe Cały ruch w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim Raporty Czas rzeczywisty Raport Czas rzeczywisty w GA4
Funkcje pomiaru Cały ruch w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim Raport Wartość od początku śledzenia Eksploracja Cykl życia użytkownika w GA4
Eksplorator modeli
Analiza kohortowa Eksploracja kohort w GA4
Śledzenie konwersji w iTunes Śledzenie konwersji z aplikacji w GA4
Raport Prawdopodobieństwo konwersji Dane prognozowane w GA4
Wyświetlenia w sieci reklamowej Google (beta) Raportowanie atrybucji

Wskazówki i materiały dla klientów Analytics 360

Najczęstsze pytania

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko Kiedy moja usługa w Universal Analytics przestanie działać?

Wszyscy użytkownicy, także ci korzystający z usług w wersji 360, utracą dostęp do interfejsu użytkownika i interfejsu API Universal Analytics 1 lipca 2024 r.

Jak mogę wyeksportować dane z mojej usługi w Universal Analytics?

Dane z usługi w Universal Analytics możesz eksportować na kilka sposobów:

Jeśli Twoja usługa w Universal Analytics nie jest połączona z kontem Google Ads, ta zmiana nie wpłynie na konto Google Ads. Jeśli jednak usługę w Universal Analytics masz połączoną z kontem Google Ads, od 1 lipca 2023 r. dane Universal Analytics przestały trafiać do Google Ads (w przypadku usług w Analytics 360 nastąpi to od 1 lipca 2024 r.). Może to mieć wpływ na Twoje kampanie Google Ads, jeśli:

 • ustalasz stawki za cele lub transakcje e-commerce zaimportowane z Universal Analytics,
 • używasz w kampaniach lub grupach reklam listy odbiorców Universal Analytics,
 • importujesz dane witryny z Universal Analytics.

Zalecamy przeniesienie połączeń z Google Ads z usługi w Universal Analytics do usługi w Google Analytics 4. Następnie w razie potrzeby utwórz konwersje Google Ads na podstawie kluczowych zdarzeń GA4 (w celu określania stawek) lub dodaj do kampanii bądź grupy reklam listy odbiorców Google Analytics 4 (w celu prowadzenia remarketingu).

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Google Ads:

Czy mogę usunąć moją usługę w Universal Analytics?Tak. Usunięcie usługi w Universal Analytics może jednak w niektórych przypadkach wpłynąć na usługę w Google Analytics 4. Jeśli wysyłasz dane do usługi w GA4, korzystając z tagowania Universal Analytics, usunięcie usługi w Universal Analytics może przerwać przepływ danych do usługi w GA4, przez co konieczne będzie skonfigurowanie nowego tagu Google. Więcej informacji o tagu GoogleUsługę w Universal Analytics usuń tylko wtedy, gdy masz pewność, że przekazywanie danych do usługi w GA4 lub do innych skonfigurowanych miejsc docelowych jest już niepotrzebne.

W przypadku usług w Google Analytics 4, które do zbierania danych używają tagowania Universal Analytics, nie ma dodatkowego ryzyka, gdy wyłączymy i usuniemy te usługi w Universal Analytics. Kiedy usuniemy Twoją usługę w Universal Analytics, ciągle będziemy automatycznie używać Twojego tagowania Universal Analytics na potrzeby Twojej usługi w Google Analytics 4, ale tylko wtedy, gdy tagi UA nadal będą w Twojej witrynie. Jeśli zdecydujesz się usunąć tagi UA, możesz je zastąpić tagiem Google.

Czy nadal mogę przenieść usługę w Universal Analytics z jednego konta na drugie?
Tak. Do 1 lipca 2024 r. możesz przenosić usługi w Universal Analytics i w Analytics 360 z jednego konta na inne. Więcej informacji o przenoszeniu usługi

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne