Global utfasning av policyn för hackat innehåll (november 2020)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

 

Från och med november 2020 tillämpas Google Ads-policyn för hackat politiskt material globalt för alla annonsörer som visar annonser relaterade till politiska kandidater som omfattas av Googles befintliga policyer för valannonser. Policyn gäller specifikt spridning av hackat politiskt material. Policyn börjar tillämpas den 3 november 2020.

Som tidigare meddelats inför vi denna policy för annonser med politiska kandidater som omfattas av vår policy för valannonser i USA från den 1 september 2020.

Enligt denna policy är följande inte tillåtet:

Annonser som direkt underlättar eller annonserar om hackat innehåll som är relaterat till politiska kandidater som omfattas av Googles policyer för valannonser. Detta gäller allt skyddat material som har erhållits via obehörigt intrång i eller åtkomst till en dator, ett datornätverk eller en personlig elektronisk enhet, även om det har spridits av tredje part. 

Observera att diskussioner eller kommentarer om hackat politiskt material är tillåtna, förutsatt att annonsen eller målsidan inte tillhandahåller eller underlättar direktåtkomst till materialet.

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom denna policy för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av den eller inte. Ta i så fall bort annonserna före den 3 november 2020. 

 

(Upplagt i juli 2020, uppdaterat den 1 september 2020) 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny