Hasardspelsrelaterat innehåll: samlingswebbplatser för hasardspel (Österrike)

Google Ads-policyn om hasardspelsrelaterat innehåll ändras i februari 2016. Enligt den ändrade policyn tillåts inte att samlingswebbplatser för hasardspel annonserar i Österrike. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(Publicerat i februari 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?