Alkohol – Thailand

Google Ads-policyn om alkohol kommer att ändras i april 2014. Policyändringen innebär att annonsering av alkoholvarumärken och alkoholinformation förbjuds i Thailand. När den nya policyn har trätt i kraft, kommer policybeskrivningen att uppdateras så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i april 2014)

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?