Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (november 2019)

I december uppdaterar Google policyn för politiskt innehåll för att förbjuda politiska annonser i Singapore på Googles plattformar.

Politiska annonser i Singapore är annonser som

  • främjar ett politiskt parti eller en annan grupp personer som är organiserade i Singapore för politiska syften
  • påverkar eller försöker påverka resultatet i presidentval, allmänna val av parlamentsledamöter, delval av parlamentsledamöter eller folkomröstningar
  • påverkar eller försöker påverka den allmänna opinionen i frågor som i Singapore är av allmänintresse eller omtvistade i den offentliga debatten, bland annat frågor om etnisk härkomst eller religion
  • åstadkommer eller försöker åstadkomma förändringar av lagen i hela eller en del av Singapore, eller på annat sätt påverkar eller försöker påverka lagstiftningsprocessen eller resultatet av denna i Singapore.

Google börjar tillämpa denna policyuppdatering den 2 december 2019. Meddelanden skickas till berörda annonsörer.

Upplagt i november 2019

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?