Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (oktober 2019)

I oktober uppdaterar Google policyn för politiskt innehåll för valannonser i Indien enligt följande:

  • Valannonser i Indien är annonser som innehåller ett politiskt parti, en politisk kandidat eller nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha, eller annonser som drivs av ett politiskt parti, en politisk kandidat eller nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Valannonser får endast visas i Indien om annonsören har verifierats av Google. Annonsörer som inte är verifierade måste inleda verifieringsprocessen innan de visar valannonser i Indien. Dessutom måste annonsörerna för varje annons skicka in ett giltigt förhandscertifikat som har utfärdats av Election Commission of India (ECI) eller någon som har auktoriserats av ECI.

För denna policyuppdatering kan annonsörer ansöka om verifiering och skicka in sina förhandscertifikat från och med 9 oktober 2019. Google börjar tillämpa denna policyuppdatering 15 oktober 2019. Läs mer om verifiering för valannonsering i Indien.

(Upplagt i oktober 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?