Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (oktober 2019)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I oktober uppdaterar Google policyn för politiskt innehåll för valannonser i Indien enligt följande:

  • Valannonser i Indien är annonser som innehåller ett politiskt parti, en politisk kandidat eller nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha, eller annonser som drivs av ett politiskt parti, en politisk kandidat eller nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Valannonser får endast visas i Indien om annonsören har verifierats av Google. Annonsörer som inte är verifierade måste inleda verifieringsprocessen innan de visar valannonser i Indien. Dessutom måste annonsörerna för varje annons skicka in ett giltigt förhandscertifikat som har utfärdats av Election Commission of India (ECI) eller någon som har auktoriserats av ECI.

För denna policyuppdatering kan annonsörer ansöka om verifiering och skicka in sina förhandscertifikat från och med 9 oktober 2019. Google börjar tillämpa denna policyuppdatering 15 oktober 2019. Läs mer om verifiering för valannonsering i Indien.

(Upplagt i oktober 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067