Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (mars 2019)

Mellan den 15 april och den 26 maj 2019 får annonsörer inte visa annonser som innehåller information relaterad till en debatt av allmänt intresse i Frankrike och Frankrikes utomeuropeiska områden. Denna policy är relaterad till införandet av ny lokal lagstiftning i Frankrike och tas bort efter valet till Europaparlamentet. Aviseringar skickas till berörda annonsörer och sidan Policy för politiskt innehåll uppdateras den 21 mars 2019.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?