Uppdatering av policyn för finansiella produkter och tjänster (oktober 2018)

Google Ads-policyn för finansiella produkter och tjänster uppdateras i oktober 2018 för att tillåta kryptovalutahandelsföretag att annonsera i USA och Japan. 

Annonsörer måste vara certifierade av Google för det land där deras annonser visas. Annonsörer kan ansöka om certifiering när policyn publiceras i oktober.

Policyn gäller globalt för alla konton som annonserar om finansiella produkter. Mer information finns i Om certifiering för begränsade finansiella produkter.

Sidan Finansiella produkter och tjänster uppdateras när policyn träder i kraft. 

(Upplagt i september 2018)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?