Ändringar i innehållspolicyn för Gmail-annonser

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Gmail-annonskampanjer är nu skrivskyddade, vilket betyder att annonsörer inte kan skapa nya Gmail-kampanjer eller göra ändringar i befintliga. Detta gäller även redigeringar i befintliga Gmail-annonser.

Om du vill fortsätta visa annonser i Gmail rekommenderar vi att du skapar en Discovery-kampanj. Med Discovery-annonser kan du utöka räckvidden från Gmail till andra plattformar som ägs av Google, som når tre miljarder människor varje månad och innefattar YouTube och Förslag. Läs mer om hur du skapar och hanterar Discovery-annonser.

Vi vill att våra annonsinriktningsprodukter ska bli mer enhetliga. Därför uppdaterar vi våra innehållspolicyer för Gmail-annonser så att de stämmer bättre överens med Googles innehållspolicy för intressebaserad annonsering i slutet av maj eller början av juni 2016. När vi genomför den här ändringen tas befintliga policyer för otillåtet innehåll i Gmail-annonser bort. Våra innehållspolicyer för intressebaserad annonsering gäller därefter till fullo för Gmail-annonser.

Policyändringen är global.

Vad det innebär för dig som använder Gmail-annonser

Flera av innehållspolicyerna för Gmail-annonser blir mindre strikta, och annonsörer kan skapa Gmail-annonser inom följande innehållskategorier:
 • Innehåll med alkoholvarumärken
 • Innehåll som är inriktat på kroppstyp eller personlighet
  • Exempel: anti-aging, fina linjen, anti-rynk, stora storlekar, kurvig
  • Observera att vi även i fortsättningen inte tillåter att annonserna kopplar detta till något negativt, t.ex. skambeläggande av fetma, enligt policyerna för intressebaserad annonsering.
 • Produkter och tjänster som marknadsför dieter och träning som kan bidra till viktnedgång
  • Observera att bantningsprodukter som lockar användaren med osannolika resultat även i fortsättningen inte är tillåtet, enligt Google Ads policy för vilseledande eller orealistiska erbjudanden.
 • Produkter och tjänster för undersökning av säkerhetsintrång
  • Exempel: ”Vi hjälper dig att hitta stulen data.”
 • Data ur offentliga register om en person eller egendom
  • Exempel: ”Gratis sökning i brottsregistret.”
 • Produkter och tjänster som har att göra med andliga förmågor och andlig vägledning
  • Exempel: mysticism, medial förmåga, magi

Vad du behöver veta om de kommande förändringarna i policyn för intressebaserad annonsering

Vi gör vissa ändringar i policyerna för intressebaserad annonsering innan de börjar gälla för Gmail-annonser.

De här ändringarna syftar till att göra policyerna för intressebaserad annonsering tydligare och lättare att förstå för både annonsörer och användare. Du får

 • mer insyn i varför vi har innehållspolicyerna
 • ytterligare policyexempel för att förtydliga
 • mer detaljerad information om våra policydefinitioner.

Vi lanserar även nya innehållspolicyer för intressebaserad annonsering som gör att annonsörer inte längre får använda följande information för att rikta in annonser på användare. Innehållet i annonser får inte heller ha att göra med följande ämnen. När policyn för intressebaserad annonsering börjar gälla för Gmail-annonser kommer detta även att gälla för dessa annonser.

 • Personliga svårigheter kopplat till våld och trauma
  • Exempel: skyddande boenden och tjänster för brottsoffer
 • Användaridentitet kopplat till potentiellt marginaliserade sociala grupper
  • Exempel: migrationstjänster och juridiska tjänster för flyktingar
 • Användaridentitet kopplat till identitet som transperson
  • Exempel: information om könskorrigering och jurister som arbetar med diskriminering av transpersoner
När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för intressebaserade annonser så att den återspeglar ändringen.

(Upplagt i april 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false