Ändringar i innehållspolicyn för Gmail-annonser

Vi vill att våra annonsinriktningsprodukter ska bli mer enhetliga. Därför uppdaterar vi våra innehållspolicyer för Gmail-annonser så att de stämmer bättre överens med Googles innehållspolicy för intressebaserad annonsering i slutet av maj eller början av juni 2016. När vi genomför den här ändringen tas befintliga policyer för otillåtet innehåll i Gmail-annonser bort. Våra innehållspolicyer för intressebaserad annonsering gäller därefter till fullo för Gmail-annonser.

Policyändringen är global.

Vad det innebär för dig som använder Gmail-annonser

Flera av innehållspolicyerna för Gmail-annonser blir mindre strikta, och annonsörer kan skapa Gmail-annonser inom följande innehållskategorier:
 • Innehåll med alkoholvarumärken
 • Innehåll som är inriktat på kroppstyp eller personlighet
  • Exempel: anti-aging, fina linjen, anti-rynk, stora storlekar, kurvig
  • Observera att vi även i fortsättningen inte tillåter att annonserna kopplar detta till något negativt, t.ex. skambeläggande av fetma, enligt policyerna för intressebaserad annonsering.
 • Produkter och tjänster som marknadsför dieter och träning som kan bidra till viktnedgång
  • Observera att bantningsprodukter som lockar användaren med osannolika resultat även i fortsättningen inte är tillåtet, enligt Google Ads policy för vilseledande eller orealistiska erbjudanden.
 • Produkter och tjänster för undersökning av säkerhetsintrång
  • Exempel: ”Vi hjälper dig att hitta stulen data.”
 • Data ur offentliga register om en person eller egendom
  • Exempel: ”Gratis sökning i brottsregistret.”
 • Produkter och tjänster som har att göra med andliga förmågor och andlig vägledning
  • Exempel: mysticism, medial förmåga, magi

Vad du behöver veta om de kommande förändringarna i policyn för intressebaserad annonsering

Vi gör vissa ändringar i policyerna för intressebaserad annonsering innan de börjar gälla för Gmail-annonser.

De här ändringarna syftar till att göra policyerna för intressebaserad annonsering tydligare och lättare att förstå för både annonsörer och användare. Du får

 • mer insyn i varför vi har innehållspolicyerna
 • ytterligare policyexempel för att förtydliga
 • mer detaljerad information om våra policydefinitioner.

Vi lanserar även nya innehållspolicyer för intressebaserad annonsering som gör att annonsörer inte längre får använda följande information för att rikta in annonser på användare. Innehållet i annonser får inte heller ha att göra med följande ämnen. När policyn för intressebaserad annonsering börjar gälla för Gmail-annonser kommer detta även att gälla för dessa annonser.

 • Personliga svårigheter kopplat till våld och trauma
  • Exempel: skyddande boenden och tjänster för brottsoffer
 • Användaridentitet kopplat till potentiellt marginaliserade sociala grupper
  • Exempel: migrationstjänster och juridiska tjänster för flyktingar
 • Användaridentitet kopplat till identitet som transperson
  • Exempel: information om könskorrigering och jurister som arbetar med diskriminering av transpersoner
När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för intressebaserade annonser så att den återspeglar ändringen.

(Upplagt i april 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?