Övriga begränsade verksamheter

Vissa typer av företag får inte annonsera hos oss eftersom vi vill skydda våra kunder, även om enskilda företag verkar följa våra övriga policyer. Genom vår kontinuerliga granskning samt genom feedback från våra användare, tillsynsmyndigheter och konsumentskyddsmyndigheter upptäcker vi då och då produkter eller tjänster som ofta är kopplade till överträdelser. Om vi anser att vissa typer av företag utgör en oskälig risk för användarnas säkerhet eller användarupplevelsen kan vi begränsa eller förhindra visning av relaterade annonser.

Nedan följer exempel på vad du bör undvika i dina annonser. Upprepade överträdelser av våra policyer kan leda till att ditt konto stängs av. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Överträdelser av policyerna nedan resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Insamling av pengar

Inte tillåtet Det är tillåtet att samla in pengar eller donationer till politiker, politiska partier eller skattebefriade välgörenhetsorganisationer.

Obs! Annonsdestinationen måste ange tydligt om donationerna är skattefria eller inte.

Inte tillåtet Det är inte tillåtet att samla in pengar eller donationer till icke-politiska fysiska eller juridiska personer eller välgörenhetsorganisationer som inte är skattebefriade.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg.

Kostnadsfri datorprogramvara

Inte tillåtet Annonser för kostnadsfri datorprogramvara måste innehålla namnet på den specifika programvara som marknadsförs och leda till en webbplats som är registrerad som officiell distributionskälla för programvaran.

Exempel (inte uttömmande): Körbara filer (som .exe, .dmg, komprimerade filer, tillägg, pluginprogram, datorprogramvara) som kan köras på både stationära datorer, bärbara datorer och notebook-datorer, som användaren kan ladda ned utan att ange betalningsuppgifter, gratis provperioder, freeware, shareware, ”freemium”-programvara, provversioner med nedladdningsbart innehåll
 
Obs! Den officiella onlinedistributionskällan får inte ha gjort sig skyldig till tidigare policyöverträdelser.

 

Felsökningsverktyg: kostnadsfri datorprogramvara
  1. Om du är utgivare av den specifika programvara som du vill marknadsföra ska du registrera din webbplats som officiell onlinedistributionskälla. Om vi kan fastställa att din webbplats är den officiella onlinedistributionskällan kan vi godkänna annonser som tidigare har avvisats.
  2. Ändra annonsdestinationen. Om en annan webbplats redan är registrerad som den officiella onlinedistributionskällan för din programvara kan du redigera annonsen så att den slutliga webbadressen pekar på den godkända destinationen.

När du har redigerat och sparat annonsen skickas den för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av upprepade policyöverträdelser. Läs mer om avstängda konton.

Lokala tjänster

Annonser om låssmedstjänster är begränsade i USA och Kanada. Annonser om garagedörrsreparationer är begränsade i USA. För att annonsera om dessa produkter och tjänster måste du ansöka om avancerad verifiering. Läs mer om avancerad verifiering.

Annonser om lokala tjänster kan fortfarande visas utanför de begränsade områdena, även om företaget inte har slutfört verifieringen.

Konsumentrådgivning

Inom affärsområden där det är vanligt med konsumentrådgivning kan Google komma att begränsa hur annonser om sådana produkter och tjänster visas.

Exempel (inte uttömmande): Öresauktioner (Google Ads visar annonser om öresauktioner bara om frasen ”öresauktion” eller liknande termer ingår i användarnas sökfråga. I Googles Display-nätverk visas dessa annonser endast på webbplatser som har anknytning till auktioner.)

Vad är konsumentrådgivning?

Konsumentrådgivning är meddelanden som informerar om risker och fördelar med vissa produkter och tjänster. Sådana meddelanden publiceras vanligen från organisationer som har till uppgift att skydda konsumenternas intressen. Exempel på organisationer som publicerar konsumentråd är Federal Trade Commission (USA), Consumer Affairs Agency (Japan) och andra regionala organisationer och myndigheter som företräder konsumenterna. Konsumentrådgivningsorganisationer kan vara myndigheter eller drivas av tredje parters konsumentskyddsgrupper.

Hur påverkar konsumentrådgivning annonser?

Om ett konsumentrådsmeddelande utfärdas om en viss produkt i ett land kan Google ändra hur annonser för denna produkt visas globalt. På så sätt kan användarna fortfarande se annonser relaterade till denna sorts produkter när de uttryckligen söker efter dem, men andra användare, som kanske inte är medvetna om konsumentproblem med liknande produkter, skyddas.

 

Myndighetsdokument och officiella tjänster

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Marknadsföring av dokument och tjänster som underlättar inhämtande, förnyelse, ersättning av eller sökning i officiella handlingar eller officiell information som är tillgänglig direkt från en myndighet eller av myndigheten utsedd leverantör.

Exempel (inte uttömmande): Pass och andra former av nationell legitimation, bevis på permanent uppehållstillstånd, intyg om immigrationsstatus/registrering, körkort, resedokument som visum och elektroniska resegodkännanden (ETA), id-kort, jakt- eller fiskelicenser, vapenlicenser eller vapenregistrering samt dokument och information som hämtas från officiella register, som födelseintyg, vigselintyg och intyg om militärtjänstgöring
 

Inte tillåtet Marknadsföring av hjälp med att ansöka om eller betala för offentliga tjänster som är direkt tillgängliga via en myndighet eller av myndighet utsedd leverantör.

Exempel (inte uttömmande): Hjälp med att ansöka om myndighetsutnämningar eller förmåner, hjälp med officiell adressändring, officiell namnändring, ekonomiska medel som inte har tagits i anspråk, lagring av post samt hjälp med att betala transportavgifter som bro- och biltullar

Tjänster som inte omfattas av denna policy

Följande professionella tjänster omfattas inte av denna policy: tjänster kring skattefrågor, juridiska tjänster, B2B (business-to-business)-/företagstjänster, immigrationsadvokater och immigrationsrådgivare med fokus på rådgivning och inte på att tillhandahålla särskilda resedokument eller officiella tjänster.

Om du representerar en myndighet eller utsedd leverantör gäller denna annonsbegränsning inte dig. En utsedd leverantör definieras som ett företag som den ursprungliga leverantören (Myndigheten) officiellt har gett i uppdrag eller utsett att tillhandahålla särskilda produkter eller tjänster för Myndighetens räkning som vanligtvis utförs eller tidigare har utförts av Myndigheten själv. Utsedda leverantörer inbegriper inte juridiska personer som är auktoriserade leverantörer eller återförsäljare. Om du representerar en myndighet eller utsedd leverantör och tror att denna policy har tillämpats felaktigt på dig kan du kontakta oss här.

Nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Marknadsföring av nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Exempel (inte uttömmande):  Nummerupplysnings-, vidarekopplings-och inspelningstjänster Dessa tjänster innebär vanligtvis att en person ringer ett nummer för att få ett annat nummer (eller företagsinformation, exempelvis en adress) eller för att bli kopplad till en annan tjänst.

Försäljning av evenemangsbiljetter

Inte tillåtet Försäljare av biljetter till liveevenemang får annonsera om de har certifierats av Google Observera att om du säljer eller länkar till webbplatser som säljer andrahandsbiljetter till liveevenemang måste du uppfylla särskilda destinationskrav för att bli certifierad.

Annonskrav för vidareförsäljning av evenemangsbiljetter

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Annonser som visas av försäljare av liveevenemangsbiljetter som säljer eller länkar till andrahandsbiljetter och som inte uppfyller gällande annonskrav.

Borgensrelaterade tjänster

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Annonsering om tjänster relaterade till utställande av borgen som säkerhet vid rättegång

Exempel (inte uttömmande): Näringsidkare som erbjuder kommersiella tjänster kring borgen som säkerhet vid rättegång, tjänster kring finansiering av borgen, prisjägare, ”bail bondsmen” som tillhandahåller borgensrelaterade tjänster, borgensrelaterade tjänster för immigrationsärenden, borgensrelaterade tjänster vid häktning

Teknisk support från tredjepartsleverantör till konsumenter

Följande är inte tillåtet:
 
Inte tillåtet Teknisk support från tredjepartsleverantörer för teknikprodukter och onlinetjänster för konsumenter
 
Exempel (inte uttömmande): Teknisk support vid felsökning, säkerhet, borttagning av virus, internetanslutning, onlinekonton (till exempel återställning av lösenord och inloggningssupport), support och reparation av maskinvara, installation av programvara
Obs! Vi tillåter marknadsföring i samband med försäljning av konsumentteknik där målsidan kan innehålla navigeringsfunktioner som är relaterade till teknisk support.

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?