Övriga begränsade verksamheter

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vissa typer av företag får inte annonsera hos oss eftersom vi vill skydda våra kunder, även om enskilda företag verkar följa våra övriga policyer. Genom vår kontinuerliga granskning samt genom feedback från våra användare, tillsynsmyndigheter och konsumentskyddsmyndigheter upptäcker vi då och då produkter eller tjänster som ofta är kopplade till överträdelser. Om vi anser att vissa typer av företag utgör en oskälig risk för användarnas säkerhet eller användarupplevelsen kan vi begränsa eller förhindra visning av relaterade annonser.

Nedan följer exempel på vad du bör undvika i dina annonser. Upprepade överträdelser mot våra policyer kan leda till att ditt konto stängs av.

Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Överträdelser av policyerna nedan resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Insamling av pengar

Det är endast tillåtet att samla in pengar eller donationer till politiker, politiska partier eller skattebefriade ideella organisationer, och endast om dess status som skattebefriad, registreringsnummer eller skattebefrielsenummer framgår tydligt på annonsdestinationen.

Läs mer om policyn för insamling av pengar och hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.


Kostnadsfri datorprogramvara

Annonser för kostnadsfri datorprogramvara måste innehålla namnet på den specifika programvara som marknadsförs och leda till en webbplats som är registrerad som officiell distributionskälla för programvaran.

Exempel (inte uttömmande): körbara filer (som .exe, .dmg, komprimerade filer, tillägg, pluginprogram, datorprogramvara) som kan köras på både stationära datorer, laptops och notebook-datorer som användaren kan ladda ned utan att ange betalningsuppgifter, gratis provperioder, freeware, shareware, ”freemium”-programvara, provversioner med nedladdningsbart innehåll

Obs! Den officiella onlinedistributionskällan får inte ha gjort sig skyldig till tidigare policyöverträdelser.
Molntjänster omfattas inte av denna policy och utesluts vid certifieringsansökan.

Läs mer om policyn för kostnadsfri datorprogramvara och hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.


Lokala tjänster

Annonser om låssmedstjänster är begränsade i USA och Kanada. Annonser om garagedörrsreparationer är begränsade i USA. För att annonsera om dessa produkter och tjänster måste du ansöka om avancerad verifiering. Läs mer om avancerad verifiering.

Annonser om låssmedstjänster är begränsade i Belgien, Nederländerna, Sverige och Tyskland. Annonser kan inte visas.

Annonser om lokala tjänster kan fortfarande visas utanför de begränsade områdena, även om företaget inte har slutfört verifiering.


Konsumentrådgivning

Inom affärsområden där det är vanligt med konsumentrådgivning kan Google komma att begränsa hur annonser om sådana produkter och tjänster visas.

Exempel (inte uttömmande): öresauktioner (Google Ads visar annonser om öresauktioner bara om frasen ”öresauktion” eller liknande termer ingår i användarnas sökfråga. I Googles Display-nätverk visas dessa annonser endast på webbplatser som har anknytning till auktioner.)

Vad är konsumentrådgivning?

Konsumentrådgivning är meddelanden som informerar om risker och fördelar med vissa produkter och tjänster. Sådana meddelanden publiceras vanligen från organisationer som har till uppgift att skydda konsumenternas intressen. Exempel på organisationer som publicerar konsumentråd är Federal Trade Commission (USA), Consumer Affairs Agency (Japan) och andra regionala organisationer och myndigheter som företräder konsumenter. Konsumentrådgivningsorganisationer kan vara myndigheter eller drivas av tredje parts konsumentskyddsgrupper.

Hur påverkar konsumentrådgivning annonser?

Om ett konsumentrådsmeddelande utfärdas om en viss produkt i ett land kan Google ändra hur annonser för denna produkt visas globalt. På så sätt kan användarna fortfarande se annonser relaterade till denna typ av produkter när de uttryckligen söker efter dem, men andra användare, som kanske inte är medvetna om konsumentproblem med liknande produkter, skyddas.


Myndighetsdokument och myndighetstjänster

Följande är begränsat:

Endast certifierade myndigheter och auktoriserade leverantörer får visa annonser som marknadsför direkt tillhandahållande av specifika myndighetsdokument och myndighetstjänster.

Myndighetsdokument och myndighetstjänster är officiella dokument som utfärdas av myndigheter och officiella tjänster som tillhandahålls av myndigheten.

En auktoriserad leverantör är en annonsör som av en myndighet har fått uttryckligt tillstånd att tillhandahålla ett specifikt myndighetsdokument eller en specifik myndighetstjänst. För att räknas som auktoriserad leverantör måste din domän vara länkad från en officiell myndighetswebbplats och av myndigheten uttryckligen vara angiven som auktoriserad för tillhandahållande av ett specifikt myndighetsdokument eller en specifik myndighetstjänst.

Läs den fullständiga policyn för myndighetsdokument och myndighetstjänster för mer information, bland annat gällande regionala undantag, hur du ansöker om certifiering och hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Följande är inte tillåtet:

rött kryssMarknadsföring av nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Exempel (inte uttömmande): nummerupplysnings-, vidarekopplings-och inspelningstjänster Dessa tjänster innebär vanligtvis att en person ringer ett telefonnummer för att få ett annat nummer (eller företagsinformation som exempelvis en adress) eller för att bli kopplad till en annan tjänst.


Försäljning av evenemangsbiljetter

Försäljare av biljetter till liveevenemang får annonsera om de är kvalificerade.

Om du säljer biljetter till liveevenemang eller länkar till webbplatser som säljer sådana biljetter måste du uppfylla särskilda destinationskrav för att få en bekräftelse på kvalificering.

Endast kvalificerade primära biljettleverantörer i Frankrike och franska territorier får sälja evenemangsbiljetter.


Borgensrelaterade tjänster

Följande är inte tillåtet:

 rött kryss Annonsering om tjänster relaterade till utställande av borgen som säkerhet vid rättegång

Exempel (inte uttömmande): Näringsidkare som erbjuder kommersiella tjänster kring borgen som säkerhet vid rättegång, tjänster kring finansiering av borgen, prisjägare, borgensagenter, borgensrelaterade tjänster för immigrationsärenden, borgensrelaterade tjänster vid häktning


Extern teknisk support till konsumenter

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Teknisk support från tredjepartsleverantörer av konsumentteknikprodukter och onlinetjänster

Exempel (inte uttömmande): teknisk support för felsökning, säkerhet, borttagning av virus, internetanslutning, onlinekonton (till exempel återställning av lösenord och inloggning), support för och reparationer av maskinvara eller installation av programvara

Obs! Vi tillåter marknadsföring i samband med försäljning av konsumentteknik där målsidan kan innehålla navigeringsfunktioner som är relaterade till teknisk support.


Annonser om mat och dryck som innehåller höga halter av fett, salt och socker

Vi uppmuntrar till ansvarsfull annonsering om mat och dryck. HFSS F&B-annonser och målwebbplatser är tillåtna om de följer policyerna nedan och inte riktar sig till minderåriga. Informationen i denna policy är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning. Vi förväntar oss att alla annonsörer följer lokal lagstiftning i alla regioner som deras annonser är inriktade på, inklusive lokala krav som kan skilja sig från denna HFSS F&B-policy.

Annonsörerna måste självdeklarera att de använder ett konto för att köra HFSS F&B-kampanjer och att allt annonsmaterial i kontot omfattas av begränsningarna i policyn för HFSS F&B. Självdeklarera detta genom att fylla i formuläret här.

Annonser betraktas som marknadsföring av HFSS-produkter om en/ett eller flera livsmedel, drycker eller måltider med HFSS marknadsförs i annonsmaterialet (text, bild, ljud och/eller video) eller på målwebbplatsen.

Läs mer om policyn för annonser om mat och dryck som innehåller höga halter av fett, salt och socker, exempel på denna typ av annonser och hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.


Dejtingtjänster i Japan

Annonsörer som erbjuder onlinedejtingtjänster inriktade på Japan måste certifieras av Google innan de kan annonsera via Google Ads. Ansök om certifiering här.

Annonserna måste dessutom innehålla en varning, som ”18禁” eller ”18+”.

Behöver du hjälp?

Kontakta Google Ads-support om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067