Övriga begränsade verksamheter

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vissa typer av företag får inte annonsera hos oss eftersom vi vill skydda våra kunder, även om enskilda företag verkar följa våra övriga policyer. Genom vår kontinuerliga granskning samt genom feedback från våra användare, tillsynsmyndigheter och konsumentskyddsmyndigheter upptäcker vi då och då produkter eller tjänster som ofta är kopplade till överträdelser. Om vi anser att vissa typer av företag utgör en oskälig risk för användarnas säkerhet eller användarupplevelsen kan vi begränsa eller förhindra visning av relaterade annonser.

Nedan följer exempel på vad du bör undvika i dina annonser. Upprepade överträdelser mot våra policyer kan leda till att ditt konto stängs av.

Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Överträdelser av policyerna nedan resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Insamling av pengar

Det är endast tillåtet att samla in pengar eller donationer till politiker, politiska partier eller skattebefriade ideella organisationer. På annonsens destination måste organisationens registreringsnummer eller ett skattebefrielsenummer anges tydligt för att visa dess status som skattebefriad.

Läs mer om policyn för insamling av pengar.


Kostnadsfri datorprogramvara

Vi begränsar marknadsföring av kostnadsfri datorprogramvara. Du måste ansöka om att annonsera om kostnadsfri datorprogramvara som officiell distributionswebbplats och säkerställa att annonsen innehåller namnet på programvaran.

Läs mer om policyn för kostnadsfri datorprogramvara.


Lokala tjänster

I vissa länder får du inte visa annonser för lokala tjänster. Det kan också finnas krav på att du slutför en avancerad verifiering innan annonserna får visas.

Läs mer om policyn för lokala tjänster.


Konsumentrådgivning

Inom affärsområden där det är vanligt med konsumentrådgivning kan Google komma att begränsa hur annonser om sådana produkter och tjänster visas.

Läs mer om policyn för konsumentrådgivning.


Myndighetsdokument och myndighetstjänster

Endast certifierade myndigheter och auktoriserade leverantörer får visa annonser som marknadsför direkt tillhandahållande av specifika myndighetsdokument och myndighetstjänster.

Myndighetsdokument och myndighetstjänster är officiella dokument som utfärdas av myndigheter och officiella tjänster som tillhandahålls av myndigheten.

En auktoriserad leverantör är en annonsör som av en myndighet har erhållit uttryckligt tillstånd att tillhandahålla ett specifikt myndighetsdokument eller en specifik myndighetstjänst. För att räknas som auktoriserad leverantör måste din domän vara länkad från en officiell myndighetswebbplats och av myndigheten uttryckligen vara angiven som auktoriserad för tillhandahållande av ett specifikt myndighetsdokument eller en specifik myndighetstjänst.

Läs mer om policyn för myndighetsdokument och myndighetstjänster. policy.


Nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Följande är inte tillåtet:

rött kryssMarknadsföring av nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs mer om policyn för nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster policy.


Försäljning av evenemangsbiljetter

Marknadsföring av försäljning av biljetter till liveevenemang är endast tillåten för konton som har inhämtat bekräftelse på kvalificering från Google. Du hittar kvalifikationskriterierna här och kan begära bekräftelse på kvalificering via det här formuläret.

Läs mer om policyn för försäljning av evenemangsbiljetter.


Tjänster för borgensförbindelse

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Annonsering om tjänster relaterade till utställande av borgen som säkerhet vid rättegång.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs mer om policyn för tjänster för borgensförbindelse.


Extern teknisk support till konsumenter

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Teknisk support från tredjepartsleverantörer av konsumentteknikprodukter och onlinetjänster.

Överträdelser av policyerna nedan resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Läs mer om policyn för extern teknisk support till konsumenter.


Annonser om mat och dryck som innehåller höga halter av fett, salt och socker

Vi begränsar marknadsföring av mat och dryck med hög halt av fett, socker och salt i Förenade kungariket och EU i Googles Display-nätverk och på YouTube.

Läs mer om policyn för annonser om mat och dryck som innehåller höga halter av fett, salt och socker.


Dejtingtjänster i Japan

Annonsörer som erbjuder onlinedejtingtjänster inriktade på Japan måste certifieras av Google innan de kan annonsera via Google Ads. Ansök om certifiering här.

Annonserna måste dessutom innehålla en varning, som ”18禁” eller ”18+”.

Läs mer om policyn för dejtingtjänster i Japan. policy.

Behöver du hjälp?

Kontakta Google Ads-support om du har frågor om våra policyer

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny