Övriga begränsade verksamheter

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vissa typer av företag får inte annonsera hos oss eftersom vi vill skydda våra kunder, även om enskilda företag verkar följa våra övriga policyer. Genom vår kontinuerliga granskning samt genom feedback från våra användare, tillsynsmyndigheter och konsumentskyddsmyndigheter upptäcker vi då och då produkter eller tjänster som ofta är kopplade till överträdelser. Om vi anser att vissa typer av företag utgör en oskälig risk för användarnas säkerhet eller användarupplevelsen kan vi begränsa eller förhindra visning av relaterade annonser.

Nedan följer exempel på vad du bör undvika i dina annonser. Upprepade överträdelser mot våra policyer kan leda till att ditt konto stängs av.

Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Överträdelser av policyerna nedan resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Insamling av pengar

Inte tillåtet Det är endast tillåtet att samla in pengar eller donationer till politiker, politiska partier eller skattebefriade ideella organisationer, och endast när statusen som skattebefriad, den ideella organisationens registreringsnummer eller skattebefrielsenumret står tydligt på annonsdestinationen.

Felsökningsverktyg: Insamling av pengar
 1. Kontrollera annonsen och dess destination för att se om det saknas viktig information om din status som skattebefriad.

  Om din annons eller målsida ber om skattebefriade donationer måste du tydligt ange din status som skattebefriad på målsidan eller donationssidan, tillsammans med ditt registreringsnummer. I exempelvis USA är statusen 501(c)(3) eller 501(c)(4) ett tecken på skattebefrielse.

 2. Korrigera annonsens destination. Lägg till all information som krävs. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.

 3. Redigera annonsen. Lägg till all information som krävs. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

Kostnadsfri datorprogramvara

Inte tillåtet Annonser för kostnadsfri datorprogramvara måste innehålla namnet på den specifika programvara som marknadsförs och leda till en webbplats som är registrerad som officiell distributionskälla för programvaran.

Exempel (inte uttömmande): Körbara filer (som .exe, .dmg, komprimerade filer, tillägg, pluginprogram, datorprogramvara) som kan köras på både stationära datorer, bärbara datorer och notebook-datorer, som användaren kan ladda ned utan att ange betalningsuppgifter, gratis provperioder, freeware, shareware, ”freemium”-programvara, provversioner med nedladdningsbart innehåll
 
Obs!
 • Den officiella onlinedistributionskällan får inte ha gjort sig skyldig till tidigare policyöverträdelser.
 • Cloud-tjänsten omfattas inte av denna policy och utesluts för certifieringsansökan.
Felsökningsverktyg: kostnadsfri datorprogramvara
 1. Om du är utgivare av den specifika programvara som du vill marknadsföra ska du registrera din webbplats som officiell onlinedistributionskälla. Om vi kan fastställa att din webbplats är den officiella onlinedistributionskällan kan vi godkänna annonser som tidigare har avvisats.
 2. Ändra annonsdestinationen. Om en annan webbplats redan är registrerad som den officiella onlinedistributionskällan för din programvara kan du redigera annonsen så att den slutliga webbadressen pekar på den godkända destinationen.

När du har redigerat och sparat annonsen skickas den för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av upprepade policyöverträdelser. Läs mer om avstängda konton.

Lokala tjänster

Annonser om låssmedstjänster är begränsade i USA och Kanada. Annonser om garagedörrsreparationer är begränsade i USA. För att annonsera om dessa produkter och tjänster måste du ansöka om avancerad verifiering. Läs mer om avancerad verifiering.

Annonser om låssmedstjänster är begränsade i Tyskland, Sverige, Belgien och Nederländerna. Annonser kan inte visas.

Annonser om lokala tjänster kan fortfarande visas utanför de begränsade områdena, även om företaget inte har slutfört verifieringen.

Konsumentrådgivning

No issues detected and positive check mark icon Inom affärsområden där det är vanligt med konsumentrådgivning kan Google komma att begränsa hur annonser om sådana produkter och tjänster visas.

Exempel (inte uttömmande): Öresauktioner (Google Ads visar annonser om öresauktioner bara om frasen ”öresauktion” eller liknande termer ingår i användarnas sökfråga. I Googles Display-nätverk visas dessa annonser endast på webbplatser som har anknytning till auktioner.)

Vad är konsumentrådgivning?

Konsumentrådgivning är meddelanden som informerar om risker och fördelar med vissa produkter och tjänster. Sådana meddelanden publiceras vanligen från organisationer som har till uppgift att skydda konsumenternas intressen. Exempel på organisationer som publicerar konsumentråd är Federal Trade Commission (USA), Consumer Affairs Agency (Japan) och andra regionala organisationer och myndigheter som företräder konsumenterna. Konsumentrådgivningsorganisationer kan vara myndigheter eller drivas av tredje parters konsumentskyddsgrupper.

Hur påverkar konsumentrådgivning annonser?

Om ett konsumentrådsmeddelande utfärdas om en viss produkt i ett land kan Google ändra hur annonser för denna produkt visas globalt. På så sätt kan användarna fortfarande se annonser relaterade till denna sorts produkter när de uttryckligen söker efter dem, men andra användare, som kanske inte är medvetna om konsumentproblem med liknande produkter, skyddas.

Myndighetsdokument och officiella tjänster

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Marknadsföring av dokument och tjänster som underlättar inhämtande, förnyelse, ersättning av eller sökning i officiella handlingar eller officiell information som är tillgänglig direkt från en myndighet eller av myndigheten utsedd leverantör.

Exempel (inte uttömmande): Pass och andra former av nationell legitimation, bevis på permanent uppehållstillstånd, intyg om immigrationsstatus/registrering, körkort, registreringshandlingar för fordon, resedokument som visum och elektroniska resegodkännanden (ETA), id-kort, jakt- eller fiskelicenser, vapenlicenser eller vapenregistrering samt dokument och information som hämtas från officiella register, som födelseintyg, vigselintyg och intyg om militärtjänstgöring
 

rött kryss Marknadsföring av hjälp med att ansöka om eller betala för offentliga tjänster som är direkt tillgängliga via en myndighet eller av myndighet utsedd leverantör.

Exempel (inte uttömmande): Hjälp med att ansöka om myndighetsutnämningar eller förmåner, hjälp med officiell adressändring, officiell namnändring, ekonomiska medel som inte har tagits i anspråk, lagring av post samt hjälp med att betala transportavgifter som bro- och biltullar

Tjänster som inte omfattas av denna policy

Följande professionella tjänster omfattas inte av denna policy: tjänster kring skattefrågor, juridiska tjänster, B2B (business-to-business)-/företagstjänster, immigrationsadvokater och immigrationsrådgivare med fokus på rådgivning och inte på att tillhandahålla särskilda resedokument eller officiella tjänster.

Om du representerar en myndighet eller utsedd leverantör gäller denna annonsbegränsning inte dig. En utsedd leverantör definieras som ett företag som den ursprungliga leverantören (Myndigheten) officiellt har gett i uppdrag eller utsett att tillhandahålla särskilda produkter eller tjänster för Myndighetens räkning som vanligtvis utförs eller tidigare har utförts av Myndigheten själv. Utsedda leverantörer inbegriper inte juridiska personer som är auktoriserade leverantörer eller återförsäljare. Om du representerar en myndighet eller utsedd leverantör och tror att denna policy har tillämpats felaktigt på dig kan du kontakta oss här.

Nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Följande är inte tillåtet:

 rött kryss Marknadsföring av nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Exempel (inte uttömmande):  Nummerupplysnings-, vidarekopplings-och inspelningstjänster Dessa tjänster innebär vanligtvis att en person ringer ett nummer för att få ett annat nummer (eller företagsinformation som t.ex. adress) eller för att bli kopplad till en annan tjänst.

Försäljning av evenemangsbiljetter

Inte tillåtet Försäljare av biljetter till liveevenemang får annonsera om de är kvalificerade. Om du säljer eller länkar till webbplatser som återförsäljer biljetter till liveevenemang måste du uppfylla särskilda destinationskrav för att få en bekräftelse på att du är kvalificerad.

Endast kvalificerade primära biljettleverantörer i Frankrike och franska territorier får sälja evenemangsbiljetter.

Borgensrelaterade tjänster

Följande är inte tillåtet:

 rött kryss Annonsering om tjänster relaterade till utställande av borgen som säkerhet vid rättegång

Exempel (inte uttömmande): Näringsidkare som erbjuder kommersiella tjänster kring borgen som säkerhet vid rättegång, tjänster kring finansiering av borgen, prisjägare, borgensagenter, borgensrelaterade tjänster för immigrationsärenden, borgensrelaterade tjänster vid häktning

Extern teknisk support till konsumenter

Följande är inte tillåtet:
 
rött kryss Teknisk support från tredjepartsleverantörer för teknikprodukter och onlinetjänster för konsumenter
 
Exempel (inte uttömmande): Teknisk support vid felsökning, säkerhet, borttagning av virus, internetanslutning, onlinekonton (till exempel återställning av lösenord och inloggningssupport), support och reparation av maskinvara, installation av programvara
Obs! Vi tillåter marknadsföring i samband med försäljning av konsumentteknik där målsidan kan innehålla navigeringsfunktioner som är relaterade till teknisk support.

Annonser om mat och dryck som innehåller höga halter av fett, salt och socker

Vi uppmuntrar till ansvarsfull annonsering om mat och dryck. HFSS F&B-annonser och målwebbplatser är tillåtna om de följer policyerna nedan och inte riktar sig till minderåriga. Informationen i denna policy är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning. Vi förväntar oss att alla annonsörer följer lokal lagstiftning i alla regioner som deras annonser är inriktade på, inklusive lokala krav som kan skilja sig från denna HFSS F&B-policy. 

Annonsörerna måste självdeklarera att de använder ett konto för att köra HFSS F&B-kampanjer och att allt annonsmaterial i kontot omfattas av begränsningarna i policyn för HFSS F&B. Självdeklarera detta genom att fylla i formuläret här.

Annonser betraktas som marknadsföring av HFSS-produkter om en eller flera livsmedel, drycker eller måltider med HFSS marknadsförs i annonsmaterialet (text, bild, ljud och/eller video) eller på målwebbplatsen 

Nedan följer några exempel (inte uttömmande) på F&B-produkter som betraktas som HFSS om inte annonsmaterialet eller målwebbplatsen innehåller information om näringsinnehåll som visar att produkterna ligger inom gränsvärdet för FSS och portionsstorlekar/kalorier eller efter godkänt överklagande från annonsören. Fullständiga gränsvärden för näringsinnehåll i HFSS F&B-produkter finns i tabellen nedan.

Exempel på HFSS F&B: 
 • sötade drycker (läsk, vatten, juice, kaffe, te och sportdrycker med tillsatt socker eller andra kaloririka sötningsmedel), energidrycker
 • flottyrmunkar, tårtor, kakor, bakverk, croissanter, konditorivaror
 • frukt konserverad i socker, torkad frukt med tillsatt socker
 • choklad- och nötspread, nöt- och russinblandningar, nöt-bars med choklad eller godis, nötter dragerade med godis eller honung
 • milkshake 
 • varmkorv/korv av fläsk- eller nötkött, salami, prosciutto, bacon, friterat kött, friterad fisk
 • pizza, hamburgermåltider med pommes frites, friterad mat (till exempel jalapeño poppers)
 • godis, choklad, sockerprodukter, konfekt, segt godis, glass, marshmallows
 • smör, salt, kaloririka sötningsmedel (till exempel lönnsirap, agave, honung, socker), kokosolja
Exempel på annonser som inte omfattas av denna policy:
 • Annonser och målwebbplatser som endast innehåller text, bild, ljud och/eller video av livsmedel, drycker och måltider som inte är HFSS. Exempel på icke-HFSS F&B omfattar (inte uttömmande): 100 % juice, flaskvatten, kolsyrat vatten och smaksatt vatten utan tillsatt socker eller sötningsmedel, drycker som ENDAST innehåller vatten och 100 % juice (t.ex. utspädd juice), osötat kaffe och te, lättmjölk eller fettfri mjölk, spannmål utan tillsatta ingredienser, naturell färsk eller fryst frukt, naturella färska eller frysta grönsaker, torkade bönor och linser, konserverad frukt i vatten eller 100 % juice, naturella nötter och frön, nötter och torkad frukt utan tillsats av salt eller socker, naturell lättyoghurt eller fettfri yoghurt utan tillsatt socker, naturell fisk, fågel, ägg eller kött (inget tillsatt salt, fett eller socker), rent mjöl, bikarbonat, bakpulver, olivolja, rapsolja
 • Annonser och målwebbplatser från livsmedels- och dryckesföretag som inte innehåller text, bild, ljud och/eller video av mat och dryck med HFSS, till exempel:
 • varumärkeslogotyp eller företagsnamn som förekommer i samband med sponsring eller välgörenhetsinitiativ, till exempel: ”Sponsras eller presenteras av [företagsnamn]”
 • webbplatser för restaurangsökning
 • webbplatser med restaurangrecensioner
 • hemkörning av mat från restauranger
 • annonser och målwebbplatser som innehåller en eller flera HFSS F&B-produkter i syfte att marknadsföra en produkt eller tjänst som inte är relaterad till F&B, till exempel: 
 • trailer för ett program om bakning
 • annons om turism 
 • annons om köksrengöringsprodukter
 • annons eller målwebbplats som innehåller en eller flera HFSS F&B-produkter i syfte att marknadsföra samhällsinformation om hälsosam kost och mat 

Effekt av policyn

Uppdateringen av denna policy gäller för alla konton som marknadsför HFSS F&B-annonser i Storbritannien och EU i Googles Display-nätverk och på YouTube. Annonser i konton som ägaren har självdeklarerat som HFSS F&B-relaterade (mat och dryck med hög fett-, salt- eller sockerhalt) och som har HFSS-etiketten visas endast för personer över 18 år.

Vad som händer om du bryter mot våra policyer

 • Om vi upptäcker att du har visat en annons för en HFSS F&B-produkt (eller en produkt vars HFSS-status inte kan bekräftas på grund av att information om näringsinnehåll saknas) utanför ett självdeklarerat HFSS F&B-konto får du en avisering om att annonsen inte visas för minderåriga i Förenade kungariket och EU enligt ovan. Om du vill överklaga beslutet måste du göra ändringar i annonsen eller skicka in information om näringsinnehåll till oss för att styrka din ståndpunkt.
 • Annonser och tillgångar som bryter mot denna policy kan komma att avvisas. En avvisad annons begränsas tills policyöverträdelsen har åtgärdats och annonsen har godkänts.

Åtgärda ett problem

 • Om du har fått ett meddelande om att en eller flera av dina annonser bryter mot vår policy för HFSS F&B kan du besöka hjälpsidan och se till att alla produkter som du marknadsför i annonser och på målwebbplatser följer riktlinjerna för information om näringsinnehåll.
 • Om du vill annonsera om produkter som innehåller HFSS kräver Google att du självdeklarerar att de omfattas av reglerna för HFSS F&B.
 • Om du vill att endast vissa av annonserna ska begränsas måste du skapa ett separat konto och självdeklarera att det är HFSS F&B-relaterat.
 • Om du anser att dina annonser felaktigt har märkts som HFSS F&B kan du skicka in ett överklagande med näringsinformation för att bekräfta att annonserna inte omfattas av HFSS F&B.

Läs igenom denna policy för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av den eller inte. Självdeklarera i så fall annonserna här.

Hjälp

Googles näringsprofil för mat och dryck med hög andel fett, socker eller salt

Näringsinnehållet anges per 100 g per portion för att vara tillämpligt globalt och överensstämma med vanliga portionsstorlekar och kalorinivåer för måltider och måltidskomponenter. Om portionsstorleken för den mat eller dryck du annonserar om inte överensstämmer med den angivna portionsstorleken bör du beräkna näringsinnehållet per 100 gram.

 

Mat och dryck

PER

Mättat fett (g)

Natrium (mg)

Totalt socker (g)

Tillagt socker (g)

Kalorier

Drycker

           

Alla drycker utom mjölk

Angiven portionsstorlek (cirka 2,5 dl)

Inte tillämpligt

105 mg

Inte tillämpligt

0

Inte tillämpligt

100 g

Inte tillämpligt

46 mg

0

             

Spannmål/bröd

           

Bröd, brödprodukter, nudlar, ris, spannmål, pannkakor

Angiven portionsstorlek (cirka 100 g)

2

360

10

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

100 g

2

360

10

             

Frukostflingor

Angiven portionsstorlek (cirka 30 g)

1,5

250

6,75

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

100 g

5

625

22,5

             

Frukter, grönsaker och baljväxter

           

Bearbetade produkter av frukt, grönsaker och baljväxter

Angiven portionsstorlek (cirka 90 g)

2

350

Inte tillämpligt

0

Inte tillämpligt

100 g

2,2

390

0

             

Nötter och frön

           

Nötter och frön

Angiven portionsstorlek (cirka 30 g)

3,5

130

4

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

100 g

12

430

13

             

Mejeri

           

Mjölk och mjölkalternativ

Angiven portionsstorlek (cirka 245 g)

5

200

22

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

100 g

3

82

9

             

Ost och ostprodukter

Angiven portionsstorlek (cirka 30 g)

3

228

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

100 g

10

760

             

Yoghurt och yoghurtprodukter

Angiven portionsstorlek (cirka 170 g)

5

136

19

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

100 g

3

80

11,5

             

Kött, fisk, ägg, fågel och köttalternativ

           

Bearbetade produkter av kött, fågel, fisk, ägg och alternativ

Angiven portionsstorlek (cirka 50 g)

2

335

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

100 g

4

670

             

Måltider och måltidskomponenter

           

Färdiga rätter och förrätter

<315 kalorier (cirka 140 g)

5

545

14

Inte tillämpligt

315

100 g

4

390

10

225

             

Komplett måltid

<510 kalorier (cirka 300 g)

6,6

660

18

Inte tillämpligt

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Godis och snacks

           

Godis och snacks

<150 kalorier (cirka 30 g)

1,5

120

6,75

Inte tillämpligt

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Såser, kryddor och smaktillsatser

           

Såser, kryddor och smaktillsatser

Angiven portionsstorlek (cirka 30 g)

2

135

1,5

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Behöver du hjälp?

Kontakta Google Ads-support om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
73067
false