Övriga begränsade verksamheter

Vissa typer av företag får inte annonsera hos oss eftersom vi vill skydda våra kunder, även om enskilda företag verkar följa våra övriga policyer. Genom vår kontinuerliga granskning samt genom feedback från våra användare och från konsumentskyddsmyndigheter upptäcker vi då och då produkter eller tjänster som ofta är kopplade till överträdelser. Om vi anser att vissa typer av företag utgör en oskälig risk för användarnas säkerhet eller användarupplevelsen tar vi det säkra före det osäkra, och vi kan begränsa eller förhindra att relaterade annonser körs.

Nedan följer exempel på vad du bör undvika i dina annonser. Upprepade överträdelser av våra policyer kan leda till att ditt konto stängs av. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Insamling av pengar

Inte tillåtet Det är endast tillåtet att samla in pengar eller destinationer åt en politiker, ett politiskt parti eller en skattebefriad välgörenhetsorganisation.

Obs! Annonsdestinationen måste ange tydligt om donationerna är skattefria eller inte.
 
Läs om hur du åtgärdar en annons eller ett tillägg som inte har godkänts

Kostnadsfri datorprogramvara

Inte tillåtet Annonser för kostnadsfri datorprogramvara tillåts endast om annonsen innehåller namnet på den specifika programvaran som marknadsförs och leder till den officiella distributionskällan för programvaran

Exempel: Körbara filer (som .exe, .dmg, komprimerade filer, tillägg, pluginprogram, datorprogramvara) som kan köras på både stationära datorer, bärbara datorer och notebook-datorer, som användaren kan hämta utan att ange betalningsuppgifter. Kostnadsfria provversioner. Freeware. Shareware. ”Freemium”-programvara. Provversioner med hämtningsbart innehåll.
 
Obs! Den officiella källan får inte ha gjort sig skyldig till policyöverträdelser tidigare.

 

Felsökningsverktyg: verksamhet som inte stöds
  1. Registrera din webbplats som den officiella distributionskanalen om du är utgivaren av den specifika programvara du vill visa annonser för. Om vi kan fastställa att din webbplats är den officiella kanalen kan vi godkänna annonser som tidigare inte blivit godkända.
  2. Ändra annonsdestination. Om en annan webbplats redan är registrerad som den officiella distributionskällan för din programvara kan du redigera annonsen så att den slutliga webbadressen pekar mot den godkända destinationen.

När du har redigerat och sparat annonsen skickas den för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort annonsen. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av för många ej godkända annonser. 

Lokala tjänster

Annonser för låssmeder och garagedörrsreparationer ingår i en begränsad betaversion och begränsas därför i specifika områden. Om du vill annonsera i de här områdena måste du ansöka om avancerad verifiering. Läs mer om avancerad verifiering.

Annonser om lokala tjänster kan fortfarande visas utanför de begränsade områdena, även om företaget inte har slutfört verifieringen.

Konsumentrådgivning

Inom affärsområden där det är vanligt med konsumentrådgivning kan Google komma att begränsa hur annonser om sådana produkter och tjänster visas.

Exempel: Öresauktioner (Google Ads visar annonser om öresauktioner bara om frasen ”öresauktion ” eller liknande termer ingår i användarnas sökfråga. I Googles Display-nätverk visas dessa annonser endast på webbplatser som har anknytning till auktioner.)

Vad är konsumentrådgivning?

Konsumentrådgivning är meddelanden som informerar om risker och fördelar med vissa produkter och tjänster. Sådana meddelanden publiceras vanligen från organisationer som har till uppgift att skydda konsumenternas intressen. Exempel på organisationer som publicerar konsumentråd är Federal Trade Commission (USA), Office of Fair Trading (Storbritannien), Consumer Affairs Agency (Japan) och andra regionala organisationer och myndigheter som företräder konsumenterna. Konsumentrådgivningsorganisationer kan vara myndighetsstyrda eller drivas av externa konsumentskyddsgrupper.

Hur påverkar konsumentrådgivning annonser?

Om ett konsumentrådsmeddelande utfärdas om en viss produkt i ett land kan Google ändra hur annonser för denna produkt visas globalt. På så sätt kan användarna fortfarande se annonser relaterade till denna sorts produkter när de uttryckligen söker efter dem, men andra användare, som kanske inte är medvetna om konsumentproblem med liknande produkter, skyddas.

 

Myndighetsdokument och officiella tjänster

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Marknadsföring av dokument och tjänster som underlättar inhämtande, förnyelse, ersättning av eller sökning i officiella handlingar eller officiell information som är tillgänglig direkt från en myndighet eller av myndigheten utsedd leverantör.

Exempel (inte uttömmande): Pass och andra former av nationell legitimation, bevis på permanent uppehållstillstånd, intyg om immigrationsstatus/registrering, körkort, resedokument som visum och elektroniska resegodkännanden (ETA), id-kort, jakt- eller fiskelicenser, vapenlicenser eller vapenregistrering samt dokument och information som hämtas från officiella register, som födelseintyg, vigselintyg och intyg om militärtjänstgöring
 

Inte tillåtet Marknadsföring av hjälp med att ansöka om eller betala för offentliga tjänster som är direkt tillgängliga via en myndighet eller av myndighet utsedd leverantör.

Exempel (inte uttömmande): Hjälp med att ansöka om myndighetsutnämningar eller förmåner, hjälp med officiell adressändring, officiell namnändring, ekonomiska medel som inte har tagits i anspråk, lagring av post samt hjälp med att betala transportavgifter som bro- och biltullar

Tjänster som inte omfattas av denna policy

Följande professionella tjänster omfattas inte av denna policy: tjänster kring skattefrågor, juridiska tjänster, B2B (business-to-business)-/företagstjänster, immigrationsadvokater och immigrationsrådgivare med fokus på rådgivning och inte på att tillhandahålla särskilda resedokument eller officiella tjänster.

Om du representerar en myndighet eller utsedd leverantör gäller denna annonsbegränsning inte dig. En utsedd leverantör definieras som ett företag som den ursprungliga leverantören (Myndigheten) officiellt har gett i uppdrag eller utsett att tillhandahålla särskilda produkter eller tjänster för Myndighetens räkning som vanligtvis utförs eller tidigare har utförts av Myndigheten själv. Utsedda leverantörer inbegriper inte juridiska personer som är auktoriserade leverantörer eller återförsäljare. Om du representerar en myndighet eller utsedd leverantör och tror att denna policy har tillämpats felaktigt på dig kan du kontakta oss här.

Nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Det är inte tillåtet att

Inte tillåtet Marknadsföring av nummerupplysnings-, vidarekopplings- och inspelningstjänster

Exempel (inte uttömmande):  Nummerupplysnings-, vidarekopplings-och inspelningstjänster Dessa tjänster innebär vanligtvis att en person ringer ett nummer för att få ett annat nummer (eller företagsinformation, till exempel adress) eller för att bli kopplad till en annan tjänst.

Försäljning av evenemangsbiljetter

Inte tillåtet Försäljare av evenemangsbiljetter får annonsera om de har certifierats av Google. Observera att om du vidareförsäljer eller länkar till webbplatser som vidareförsäljer biljetter måste du uppfylla särskilda destinationskrav för att bli certifierad.

Annonskrav för vidareförsäljning av evenemangsbiljetter

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Annonser som visas av försäljare av evenemangsbiljetter som säljer eller länkar till vidareförsäljning av biljetter och som inte uppfyller gällande annonskrav

Borgensrelaterade tjänster

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet marknadsföra borgensrelaterade tjänster för borgen som säkerhet vid rättegång.

Exempel: näringsidkare som erbjuder kommersiella tjänster för borgen som säkerhet vid rättegång, tjänster för finansiering av borgen, prisjägare, ”bail bondsmen” som tillhandahåller borgensrelaterade tjänster, borgensrelaterade tjänster för immigrationsärenden, borgensrelaterade tjänster för häktningar

Teknisk support från tredjepartsleverantör till konsumenter

Följande är inte tillåtet:
 
Not allowed Teknisk support från tredjepartsleverantörer för teknikprodukter och onlinetjänster för konsumenter
 
Exempel (ofullständig lista): teknisk support för felsökning, säkerhet, borttagning av virus, internetanslutning, onlinekonton (till exempel återställning av lösenord och inloggningssupport), installation av programvara
 
Obs! Vi tillåter marknadsföring i samband med försäljning av konsumentteknik där målsidan kan innehålla navigeringsfunktioner som är relaterade till teknisk support.

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?