Andre virksomheder eller forretningsformål, der er underlagt begrænsninger

For at forhindre udnyttelse af brugerne er der visse typer virksomheder, der ikke får tilladelse til at annoncere hos os, heller ikke selvom de overholder vores øvrige politikker. Som følge af vores egen løbende gennemgang og feedback fra brugere og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder finder vi indimellem produkter eller tjenester, som kan gøres til genstand for misbrug. Hvis vi mener, at bestemte typer virksomheder udgør en urimelig risiko for brugernes sikkerhed eller brugeroplevelse, kan vi anlægge en mere konservativ tilgang og begrænse eller stoppe visningen af relaterede annoncer.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Anmodning om økonomiske midler

Ikke tilladt Det er kun tilladt at anmode om økonomiske midler eller donationer på vegne af en politiker, et politisk parti eller en velgørenhedsorganisation, der er fritaget for afgifter.

Bemærk! Det skal det være klart og tydeligt angivet på annoncens destination, om donationer er fritaget for afgifter.
 
Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse

Gratis computersoftware

 

Ikke tilladt Annoncer for gratis computersoftware er kun tilladt, hvis annoncen indeholder navnet på den specifikke software, der annonceres for, og fører til den autoritative onlinedistributionskilde for softwaren.

Eksempler: Eksekverbare filer (f.eks. .exe, .dmg, ZIP-filer, udvidelser, plugins, tilføjelser og computerapplikationer), der kan køre på stationære eller bærbare computere og downloades uden angivelse af betalingsoplysninger, gratis prøveversioner, freeware, shareware, "freemium"-software og demoversioner med indhold, der kan downloades
 
Bemærk! Den autoritative kilde må ikke have gjort sig skyldig i overtrædelse af vores politikker.

 

Fejlfinding: Ikke-understøttet virksomhed eller forretningsformål
  1. Registrer dit website som den autoritative distributionskilde, hvis du er udgiver af den specifikke software, du vil annoncere for. Hvis vi fastslår, at dit website er den autoritative kilde, kan vi godkende dine afviste annoncer.
  2. Vælg en anden annoncedestination. Hvis et andet website allerede er registreret som den autoritative distributionskilde for din software, skal du redigere annoncen, så den endelige webadresse peger på den godkendte destination.

Når du har redigeret og gemt din annonce, vil den blive gennemgået. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce, så din konto ikke bliver lukket på et senere tidspunkt på grund af for mange afviste annoncer. 

Lokale tjenester

Som et led i en begrænset betatest er annoncer for låsesmede samt tjenester i forbindelse med reparation af garagedøre underlagt begrænsninger i visse områder. Hvis du vil annoncere i disse områder, skal du ansøge om avanceret bekræftelse. Få flere oplysninger om avanceret bekræftelse.

Annoncer for lokale tjenester kan fortsat blive vist uden for de områder, hvor de er underlagt begrænsning, også selvom virksomheden ikke har fuldført bekræftelsen.

Forbrugeroplysning

På forretningsområder, hvor forbrugeroplysning er almindelig, kan Google begrænse, hvor annoncer for produkter og tjenester med relation hertil vises.

Eksempel: Såkaldte penny-auktioner (Google Ads viser kun annoncer for penny-auktioner, hvis brugerens søgeforespørgsel indeholder udtrykket "penny-auktion" (eller lignende begreber). Disse annoncer vises kun på auktionsrelaterede websites på Google Displaynetværket).

Hvad er forbrugeroplysninger?

Forbrugeroplysninger er underretninger, der giver oplysninger om risiciene og fordelene ved bestemte produkter og tjenester. Disse underretninger udsendes typisk af organisationer, der har til formål at beskytte forbrugerne. Et eksempel på en organisation, der udsender en sådan form for rådgivning, er Forbrugerrådet, der hjælper med at beskytte forbrugernes interesser i Danmark. Forbrugeroplysningsorganisationer kan være reguleret af myndighederne, men de kan også være drevet af tredjepartsforbrugerstøttegrupper.

Hvordan påvirker forbrugeroplysninger annoncer?

Hvis der udsendes en forbrugeroplysning om et bestemt produkt i et land, ændrer Google muligvis den måde, som annoncer for dette produkt vises på, globalt. Dette giver brugerne mulighed for fortsat at se annoncer med relation til disse typer produkter, når der specifikt søges efter dem, men beskytter andre brugere, der muligvis ikke ved, at der muligvis er risici forbundet med disse produkter.

Salg af gratis produkter

Følgende er ikke tilladt:

Ikke tilladt Opkrævning af betaling for produkter eller tjenester, hvor det primære produkt eller den primære tjeneste kan fås gratis eller til en lavere pris fra en offentlig kilde

Eksempler (ikke-udtømmende liste): Tjenester ifm. ansøgning om pas eller kørekort, ansøgning om sundhedsforsikring, dokumenter fra officielle registre, f.eks. fødselsattester, vielsesattester eller virksomhedsregistreringsattester, eksamensresultater og skatteberegningsværktøjer, betalte telefonbogstjenester/tjenester til viderestilling af opkald/tjenester til opkaldsoptagelse, der annoncerer for kontaktnumre for ikke-tilknyttede virksomheder (i annoncer og/eller søgeordsindhold) i modsætning til deres telefonbogs-/viderestillingstjenester

Bemærk! Du må gerne tilbyde noget gratis, hvis det leveres sammen med et andet produkt eller en anden tjeneste, du tilbyder. Eksempelvis er det tilladt for en tv-udbyder at inkludere offentligt tilgængeligt indhold i en pakke med betalingsindhold. Og et rejsebureau må godt tilbyde en pakkerejse hvori der indgår en ansøgning om visum. Det gratis produkt eller den gratis tjeneste må dog ikke være det primære produkt eller den primære tjeneste, der annonceres for.
 

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse

Fejlfinding: Betalte telefonbogstjenester

Når vi overvejer, om annoncer for en betalt telefonbogstjeneste overholder politikken vedrørende salg af gratis produkter, tager vi følgende i betragtning:

  • Hvorvidt dit søgeordsindhold vedrører ikke-tilknyttede virksomheder og/eller offentlige tjenester (f.eks. kan din annonce blive afvist, hvis du bruger søgeord som "social sikring", "pensionstjenester" eller virksomhedsnavne/brandede søgeord).

  • Hvorvidt din annoncetekst hævder at være callcenteret for en offentlig tjeneste og/eller ikke-tilknyttet virksomhed i stedet for en betalt telefonbogstjeneste. 

  • Hvorvidt din landingsside er designet til at efterligne websitet for en ikke-tilknyttet virksomhed og/eller offentlig tjeneste for at skjule, at den leverede tjeneste er en telefonbogs-/viderestillingstjeneste.

Hvis du bruger søgeord som "telefonbogstjeneste", og din annonce tydeligt angiver arten og omkostningerne ved din tjeneste, og den på anden vis overholder alle Google Ads-politikkerne, kan du dog muligvis annoncere for din tjeneste via Google Ads.

Hvis vi opdager, at en annonce ikke efterkommer denne regel, vil vi afvise annoncen, og den vil ikke kunne køres. Du modtager en mail om, at din annonce er blevet afvist, og angivelse af, hvilken politik der er overtrådt, og som har forårsaget afvisningen. Hvis vi fortsat kan konstatere overtrædelser af denne politik, kan det medføre, at du ikke længere vil kunne vise annoncer på en tilknyttet landingsside/konto.

De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang. Hvis du ikke kan løse problemet med overtrædelserne eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce for at undgå, at din konto i fremtiden suspenderes for at have for mange afviste annoncer.

Salg af billetter til arrangementer og begivenheder

Ikke tilladt Virksomheder, der forhandler billetter til arrangementer og begivenheder, har lov til at annoncere, hvis de er blevet certificeret af Google. Hvis du videresælger billetter eller linker til websites, der videresælger billetter, skal du opfylde visse krav til destination for at blive certificeret.

Krav vedrørende annoncer for videresalg af billetter til arrangementer og begivenheder

Følgende er ikke tilladt:

Ikke tilladt Annoncer fra billetsælgere, som forhandler billetter eller linker til websites, der forhandler billetter, og som ikke overholder de gældende krav til annoncer

Kautionstjenester

Følgende er ikke tilladt:

Ikke tilladt Annoncering for kautionister

Eksempler: Professionelle kautionister, kautionsagenter, kautionsfinansieringstjenester, dusørjægere samt kautionstjenester i forbindelse med immigration og anholdelse

Teknisk support til kunder fra tredjepart

Følgende er ikke tilladt:
 
Ikke tilladt Teknisk support vedrørende teknologiske produkter og onlinetjenester til forbrugere via tredjepartsudbydere
 
Eksempler (ikke-udtømmende liste): Teknisk support i forbindelse med fejlfinding, sikkerhed, virusfjernelse, internetforbindelse, onlinekonti (f.eks. nulstilling af adgangskode eller support til login) eller installation af software
 
Bemærk! Vi tillader annoncering for salg af teknologiske produkter til forbrugere, og landingssiden må i så fald gerne indeholde navigationsfunktioner med relation til teknisk support.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?