Politisk indhold

Vi støtter ansvarlig politisk annoncering og forventer, at alle politiske annoncer og destinationer overholder lokale juridiske krav, herunder kampagne- og valglove og "tavshedsperioder" i forbindelse med afholdelse af valg i alle geografiske områder, som de målretter mod. Politisk indhold omfatter annoncer for politiske organisationer eller politiske partier, støtte eller fundraising til politiske sager samt individuelle kandidater og politikere.

Manglende overholdelse af vores politikker vedrørende politisk indhold kan medføre, at oplysninger om din konto og dine politiske annoncer bliver offentliggjort eller videregivet til de relevante statslige myndigheder og tilsynsmyndigheder.

Valgannoncer

Valgannoncer må gerne køres, dog med begrænsninger i visse lande. Se nedenfor, hvordan vi definerer valgannoncer i hvert enkelt land eller område, og gældende krav til annoncøren.

Valgannoncer i EU

 

I EU omfatter valgannoncer annoncer med:

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til Europa-Parlamentet.
 • Et politisk parti, en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til et valgt nationalt embede i en EU-medlemsstat. Eksempler omfatter medlemmer af et nationalt parlament og præsidenter, der vælges direkte.
 • En forslået afgørelse, der er sendt til folkeafstemning, en kampagnegruppe for en folkeafstemning eller en opfordring til at stemme ved en national folkeafstemning eller en statslig eller provinsiel folkeafstemning om suverænitet.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af folkeafstemninger, politiske partier, EU-kampagner, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i EU.


Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i EU

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i EU, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
 1. EU-valgannoncer må kun køres i EU. Tjek, at dine EU-valgannoncer kun kører i EU, og at du er godkendt til at køre disse. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen

 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer i Indien

 

Siden den 15. oktober 2019 har Google håndhævet politikken for valgannoncer, der fremhæver et politisk parti, en politisk kandidat eller et medlem af partiet Vidhan Sabha eller annoncer, der køres af et politisk parti, en politisk kandidat eller et nuværende medlem af Vidhan Sabha. På nuværende tidspunkt kan annoncører ansøge om godkendelse og indsende deres annoncers præcertifikater.

Valgannoncer i Indien er annoncer, der fremhæver et politisk parti, en politisk kandidat eller et medlem af Lok Sabha eller Vidhan Sabha, eller annoncer, der køres af et politisk parti, en politisk kandidat eller et nuværende medlem af Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer, der køres af ikke-politiske parter, der promoverer politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, valgkampagner for Lok Sabha eller Vidhan Sabha, kandidater eller nuværende Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-medlemmer.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i Indien.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Indien
Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Indien, hvis annoncøren er godkendt af Google. De annoncører, der ikke allerede er godkendt, skal igangsætte godkendelsesprocessen, før de kører valgannoncer i Indien.
Krav om præcertifikater i forbindelse med valgannoncer i Indien

Tilladt med begrænsninger Annoncører, der ønsker at køre valgannoncer i Indien, skal indsende et gyldigt præcertifikat for hver annonce, der er udstedt af valgkommissionen i Indien (ECI, Election Commission of India) eller en person, der er godkendt af ECI.

Bemærk! Annoncøren skal være godkendt af Google inden indsendelsen af dette præcertifikat for hver annonce.
 

Indsend præcertifikater for dine valgannoncer her, hvis du allerede er godkendt af Google.

Fejlfinding
 1. Indiske valgannoncer må kun køres i Indien. Tjek, at dine indiske valgannoncer kun kører i Indien. Tjek også, at du er godkendt af Google, og at du har indsendt et præcertifikat for hver enkelt valgannonce, som du vil køre. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.

 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen eller ikke har et præcertifikat, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer i Taiwan

I Taiwan er følgende forbudt på alle Google-platforme fra den 15. november 2019 til den 17. januar 2020:

Annoncer, der fremhæver et politisk parti, en kandidat eller en person, der af myndighederne er befuldmægtiget et embede som præsident, vicepræsident eller medlem af den lovgivende Yuan
 

Valgannoncer til føderale valg i USA

I USA omfatter valgannoncer annoncer for en nuværende embedsmand eller en kandidat til en valgt føderal post, f.eks. præsident eller vicepræsident i USA, eller medlemmer af Repræsentanternes hus eller Senatet i USA.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af føderale valgkampagner, kandidater, eller nuværende valgte føderale embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre føderale valgannoncer i USA.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i USA

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i USA, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
 1. Amerikanske valgannoncer må kun køres i USA. Tjek, at dine amerikanske valgannoncer kun køres i USA, og at du er godkendt til at køre disse. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer til delstatsvalg i USA

Der er udover ovennævnte krav yderligere begrænsninger vedrørende valgannoncer for statsvalg og lokalvalg i nogle amerikanske stater. Se oplysninger sorteret efter stat herunder.

Begrænsninger for Maryland
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til forslag og kandidater til delstats- og lokalvalg
Begrænsninger for New Jersey
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til forslag og kandidater til delstats- og lokalvalg
Begrænsninger for New York

Følgende er obligatorisk for uafhængige økonomiudvalg i staten New York inden køb af politiske annoncer: 

Tilladt med begrænsninger Uafhængige økonomiudvalg, der ønsker at købe annoncer med relation til forslag og kandidater til delstats- og lokalvalg i New York, skal informere Google om, at de er uafhængige økonomiudvalg, og indsende en kopi af de registreringsdokumenter, der er indgivet til New York State Board of Elections. 
 
Udfyld denne formular for at opfylde ovennævnte krav.  
Hvis du bruger Display & Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.
Begrænsninger for Nevada
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til forslag og kandidater til delstats- og lokalvalg
Begrænsninger for Washington
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til forslag og kandidater til delstats- og lokalvalg

Valgannoncer i Canada

I Canada er følgende forbudt på alle Google-platforme fra den 30. juni til den 21. oktober 2019:

 Annoncer, der reklamerer for et føderalt politisk parti, en leder af et føderalt politisk parti, et nuværende medlem af eller en kandidat (inklusive nominerede kandidater) til Canadas parlament.

Bemærk! Politikken gælder ikke for de annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at fremme deres nyhedsdækning af valget.

Mærkesagsannoncer i Canada

I Canada er følgende forbudt på alle Google-platforme fra den 27. august til den 21. oktober 2019:

 Annoncer, der reklamerer for en mærkesag, som et føderalt politisk parti, et nuværende medlem af eller en kandidat til Canadas parlament er tilknyttet.

Bemærk! Politikken gælder ikke for de annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at fremme deres nyhedsdækning af valget.

Krav om erklæringer i forbindelse med valgannoncer

Google kræver, at alle valgannoncer i EU, Indien og USA viser en erklæring om, hvem der har betalt for annoncen. For de fleste annonceformaters vedkommende genererer Google automatisk en "Betalt af"-erklæring ud fra de oplysninger, der er angivet i forbindelse med godkendelsesprocessen. 

Tilladt med begrænsninger Hvad angår nedenstående annonceformater og funktioner, der er tilgængelige på Google, er det annoncørens ansvar at medtage en "Betalt af"-erklæring direkte i annoncen efterfulgt af navnet på den organisation eller enkeltperson, der betaler for annoncen. Erklæringen skal altid være synlig i annoncen.

Bemærk! Denne erklæring træder ikke i stedet for eventuelle andre erklæringer, som du ifølge loven skal medtage i din annonce.

Få oplysninger om, hvordan du retter en afvist annonce.

 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?