Politisk indhold

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Vi støtter ansvarlig politisk annoncering og forventer, at alle politiske annoncer og destinationer overholder lokale juridiske krav. Dette omfatter kampagne- og valglove og "tavshedsperioder" i forbindelse med afholdelse af valg i alle geografiske områder, som de målretter mod. 

Google har forskellige krav til politisk og valgannoncer afhængigt af området.

I visse områder må valgannoncer kun køres, hvis annoncøren er godkendt af Google. I disse områder er valgannoncer underlagt krav om erklæringer og målretningsbegrænsninger. Du kan se yderligere oplysninger herunder. Google Ad Grants-konti er ikke kvalificeret til at køre valgannoncer eller ansøge om godkendelse af valgannoncer i disse områder. Tjek oplysningerne under den gældende regionale overskrift for oplysninger om bekræftelse og begrænsninger.

I andre områder er der begrænsninger på politiske annoncer. Herunder kan du se en liste over disse områder, og hvad der er forbudt. Der kan være angivet yderligere forbud eller krav i politikken vedrørende lokale juridiske krav.

Hvis dine annoncer har politisk indhold, der ikke er begrænset her eller af de lokale juridiske krav for et givet område, må dine annoncer køre, så længe de overholder alle andre Google Ads-politikker og lokale love og regler.

Manglende overholdelse af vores politikker vedrørende politisk indhold kan medføre, at oplysninger om din konto og dine politiske annoncer bliver offentliggjort eller videregivet til de relevante statslige myndigheder og tilsynsmyndigheder.

Valgannoncer

I disse områder må valgannoncer kun køres, hvis annoncøren er godkendt af Google. Se nedenfor, hvordan vi definerer "valgannoncer" i hvert enkelt område, og de gældende krav til annoncøren.   

For at kunne køre valgannoncer i den region, annonceindholdet vedrører, skal man som annoncør være godkendt i henhold til den pågældende regions proces for godkendelse af valgannoncer. For eksempel skal en annoncør gennemføre godkendelsesprocessen for australske valgannoncer for at køre en australsk valgannonce i Australien.   

For at kunne køre valgannoncer uden for den region, annonceindholdet vedrører, skal man som annoncør være godkendt i henhold til den pågældende regions proces for enten godkendelse af valgannoncer eller godkendelse af annoncøridentitet.  Eksempelvis skal en annoncør med base i Storbritannien fuldføre den britiske godkendelses- eller verificeringsproces for at kunne køre newzealandske valgannoncer i en region uden for New Zealand.

Argentinske valgannoncer

Argentinske valgannoncer er annoncer for følgende:

 • Et nationalt politisk parti, en koalition, en folkevalgt embedsmand, en præsidentkandidat eller vicepræsidentkandidat, en kandidat til det nationale senat eller en kandidat til det nationale deputeretkammer.

Nedenfor kan du se de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre argentinske valgannoncer.

Krav mht. annoncørverificering med henblik på tilladelse til visning af argentinske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre argentinske valgannoncer i Argentina, hvis de har fuldført valgannonceverificeringen for Argentina. Få flere oplysninger om, hvordan man ansøger om verificering.

Tilladt med begrænsningerAnnoncører må kun køre argentinske valgannoncer uden for Argentina, hvis de har fuldført enten verificeringsprocessen med henblik på tilladelse til visning af valgannoncer eller processen til identitetsverificering af annoncører

Tilladt med begrænsningerAnnoncører skal overholde Argentinas lovgivning om tavshedsperioder.

Fejlfinding

 1. Hvis du vil køre argentinske valgannoncer i Argentina, skal du tjekke, at du har fuldført valgannonceverificeringen for Argentina. Få flere oplysninger om verificeringsprocessen.
 2. Hvis du vil køre argentinske valgannoncer uden for Argentina, skal du tjekke, at du har fuldført enten valgannonceverificering eller identitetsverificering af annoncører
 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for 1 hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 4. Hvis du ikke er i stand til at fuldføre verificeringsprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken vedrørende argentinske valgannoncer.
Australske valgannoncer

Australske valgannoncer er annoncer, der fremhæver ét eller flere af de følgende elementer:

 • Et australsk føderalt politisk parti, en kandidat til Repræsentanternes Hus eller senatet i Australien eller et nuværende medlem af Repræsentanternes hus eller senatet i Australien.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre australske valgannoncer.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med australske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre australske valgannoncer, hvis annoncøren gennemfører godkendelsen i forbindelse med australske valgannoncer. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre australske valgannoncer, hvis annoncøren enten har gennemført godkendelsen af valgannoncer eller annoncøridentitet.

Fejlfinding
 1. Hvis du prøver at køre australske valgannoncer i Australien, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af australske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Hvis du prøver at køre australske valgannoncer uden for Australien, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.
 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 4. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken for australske valgannoncer.
Brasilianske valgannoncer

Brasilianske valgannoncer er annoncer for en eller flere af følgende ting:

 • På føderalt plan: Et politisk parti, en koalition, et forbund, en aktuelt folkevalgt embedsmand, en præsidentkandidat eller vicepræsidentkandidat, en kandidat til senatet eller en kandidat til deputeretkammeret.
 • På delstatsplan: Et politisk parti, en koalition, et forbund, en aktuelt folkevalgt embedsmand, en kandidat til posten som guvernør eller viceguvernør eller en kandidat til en lovgivende forsamling på delstatsniveau eller føderalt distriktsniveau.

Nedenfor kan du se de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre brasilianske valgannoncer.

Krav annoncørverificering i forbindelse med brasilianske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre brasilianske valgannoncer i Brasilien, hvis de har fuldført processen med henblik på tilladelse til visning af brasilianske valgannoncer. Få oplysninger om, hvordan du ansøger om verificering.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre brasilianske valgannoncer uden for Brasilien, hvis de har fuldført enten verificeringsprocessen med henblik på tilladelse til visning af valgannoncer eller processen til identitetsverificering af annoncører.

Fejlfinding
 1. Hvis du vil køre brasilianske valgannoncer i Brasilien, skal du tjekke, at du har fuldført processen med henblik på tilladelse til visning af brasilianske valgannoncer. Få flere oplysninger om verificeringsprocessen.
 2. Hvis du vil køre brasilianske valgannoncer uden for Brasilien, skal du tjekke, at du har fuldført enten verificeringsprocessen med henblik på tilladelse til visning af valgannoncer eller processen til identitetsverificering af annoncører.
 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 4. Hvis du ikke er i stand til at fuldføre verificeringsprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken vedrørende brasilianske valgannoncer.

Begrænsninger ifm. "tavshedsperioder" i Brasilien

Annoncører skal overholde den relevante lokale valglov, hvilket blandt andet indebærer, at deres annoncer skal sættes på pause i såkaldte "tavshedsperioder". I henhold til Googles politikker bliver visningen af brasilianske valgannoncer i Brasilien sat på pause i sådanne "tavshedsperioder".
EU-valgannoncer

EU-valgannoncer er annoncer, der fremhæver ét eller flere af de følgende elementer:

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til Europa-Parlamentet
 • Et politisk parti, en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til et valgt nationalt embede i en EU-medlemsstat. Eksempler omfatter medlemmer af et nationalt parlament og præsidenter, der vælges direkte.
 • Et forslag eller lignende, der er sendt til folkeafstemning, en kampagnegruppe for en folkeafstemning eller en opfordring til at stemme ved en national folkeafstemning eller en statslig eller provinsiel folkeafstemning om suverænitet

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre EU-valgannoncer.


Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med EU-valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre EU-valgannoncer i EU, hvis de gennemfører godkendelsen af annoncører i forbindelse med EU-valgannoncer. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre EU-valgannoncer uden for EU, hvis annoncøren har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.

Fejlfinding
 1. Hvis du prøver at køre EU-valgannoncer i EU, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af EU-valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen

 2. Hvis du prøver at køre EU-valgannoncer uden for EU, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.

 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

 4. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken for EU-valgannoncer.

Indiske valgannoncer

Indiske valgannoncer er annoncer, der fremhæver eller køres af en af følgende:

 • Et politisk parti, en politisk kandidat eller et nuværende medlem af Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre indiske valgannoncer.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med indiske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre indiske valgannoncer i Indien, hvis de gennemfører godkendelsen af annoncører i forbindelse med indiske valgannoncer. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Under godkendelsen skal annoncører, der vil køre indiske valgannoncer i Indien, oplyse, om de er nuværende medlemmer af, et politisk parti i eller en kandidat til Lok Sabha or Vidhan Sabha. For disse annoncører betragtes alle annoncer, der køres på den godkendte konto, som valgannoncer.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre indiske valgannoncer uden for Indien, hvis annoncøren har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.
Krav om præcertifikater til visning af valgannoncer i Indien

Tilladt med begrænsninger Annoncører, der vil køre indiske valgannoncer, skal indsende et gyldigt præcertifikat for hver annonce, der er udstedt af valgkommissionen i Indien (ECI, Election Commission of India) eller en person, der er godkendt af ECI.

Bemærk! Annoncøren skal være godkendt af Google inden indsendelsen af dette præcertifikat for hver annonce.
 

Indsend præcertifikater for dine valgannoncer her, hvis du allerede er godkendt af Google. 

Hvis du bruger Display & Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.
Der stilles ikke krav om forhåndscertificering for annoncer, der køres af upolitiske juridiske enheder for at promovere merchandise såsom T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres nyhedsdækning. Selv hvis der ikke kræves præcertifikater for annoncer, skal annoncører, der vil køre indiske valgannoncer, være bekræftet af Google.
Fejlfinding
 1. Hvis du prøver at køre indiske valgannoncer i Indien, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af indiske valgannoncer, og at du har indsendt et præcertifikat for hver indisk valgannonce, du vil køre. Få flere oplysninger om præcertifikatprocessen eller godkendelsesprocessen.

 2. Hvis du prøver at køre indiske valgannoncer uden for Indien, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.

 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

 4. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen eller ikke har et præcertifikat, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken for indiske valgannoncer.

Israelske valgannoncer

Israelske valgannoncer er annoncer, der fremhæver eller køres af en af følgende:

 • Et politisk parti, en aktuelt valgt embedsmand eller en individuel kandidat til Knesset eller
 • En kandidatliste bestående af et eller flere politiske partier til Knesset

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af alle annoncører, der vil køre israelske valgannoncer.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med israelske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre israelske valgannoncer i Israel, hvis de gennemfører godkendelsen af annoncører i forbindelse med israelske valgannoncer. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Under godkendelsen skal annoncører, der vil køre israelske valgannoncer i Israel, oplyse, om de er kandidater, nuværende medlemmer af Knesset, et politisk parti eller en liste med kandidater fra ét eller flere partier til Knesset. For disse annoncører betragtes alle annoncer, der køres på den godkendte konto, som valgannoncer.

Tilladt med begrænsninger  Annoncører, der vil køre israelske valgannoncer i Israel, skal inkludere ansvarsfraskrivelser i deres annoncer i overensstemmelse med israelsk lovgivning.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre israelske valgannoncer uden for Israel, hvis annoncøren har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.

Fejlfinding
 1. Hvis du prøver at køre israelske valgannoncer i Israel, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af israelske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Hvis du prøver at køre israelske valgannoncer uden for Israel, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.
 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 4. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken for israelske valgannoncer.
Newzealandske valgannoncer

Newzealandske valgannoncer er annoncer, der fremhæver ét eller flere af de følgende elementer:

 • Et politisk parti, en folkevalgt embedsmand eller kandidat til parlamentet i New Zealand; eller 
 • Et forslag, der er sendt til folkeafstemning, en forslagsstiller til en afstemning eller en opfordring til at stemme, når en national folkeafstemning officielt er erklæret ved lov eller via en bekendtgørelse (Order in Council). 
Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre newzealandske valgannoncer.
 
Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med newzealandske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre newzealandske valgannoncer i New Zealand, hvis de gennemfører godkendelsen af annoncører i forbindelse med newzealandske valgannoncer. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Annoncører, der vil køre newzealandske valgannoncer i New Zealand, skal følge den newzealandske lovgivning og gældende rådgivning fra Electoral Commission i forhold til ansvarsfraskrivelser, herunder have en tydelig promoveringserklæring i deres annoncer, når det er påkrævet. Hvis lovgivningen kræver det, skal annoncører indhente tilladelse fra et politisk parti eller en kandidat, før de køber annoncer.

Tilladt med begrænsninger Annoncører, der vil køre newzealandske valgannoncer i New Zealand skal overholde den newzealandske lovgivning om tavshedsperioder.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre newzealandske valgannoncer uden for New Zealand, hvis annoncøren har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.

Fejlfinding
 1. Hvis du prøver at køre newzealandske valgannoncer i New Zealand, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af newzealandske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Hvis du prøver at køre newzealandske valgannoncer uden for New Zealand, skal du tjekke, at du enten har gennemført godkendelsen af valgannoncer eller annoncøridentitet.
 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 4. Bekræft, at du ikke forsøger at køre annoncer på maori. Desværre understøttes sproget maori ikke i øjeblikket i Ads eller DV360. Derfor kan du ikke køre annoncer på maori. Det er tilladt at køre newzealandske valgannoncer på et understøttet sprog, selvom annoncen indeholder almindeligt anvendte ord eller udtryk på maori. Du kan finde flere oplysninger om understøttede sprog i Google-annoncer her og i DV360 her.
 5. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken for newzealandske valgannoncer.
Taiwanske valgannoncer

Taiwanske valgannoncer er annoncer, der fremhæver ét eller flere af de følgende elementer:

 • Et politisk parti, en folkevalgt embedsmand eller kandidat til embedet som præsident, vicepræsident, medlem af den lovgivende Yuan eller kommunalborgmester i Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taianung City og Kaohsiung City.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre taiwanske valgannoncer. 

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med taiwanske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre taiwanske valgannoncer i Taiwan, hvis de gennemfører godkendelsen af annoncører i forbindelse med taiwanske valgannoncer. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Annoncører skal følge taiwansk lovgivning om ansvarsfraskrivelser og tavshedsperioder.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre taiwanske valgannoncer uden for Taiwan, hvis annoncøren har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.

Fejlfinding
 1. Hvis du prøver at køre taiwanske valgannoncer i Taiwan, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af britiske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Hvis du prøver at køre taiwanske valgannoncer uden for Taiwan, skal du tjekke, at du enten har gennemført godkendelsen af valgannoncer eller annoncøridentitet.
 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 4. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken for taiwanske valgannoncer.
Britiske valgannoncer

Britiske valgannoncer er annoncer, der fremhæver ét eller flere af de følgende elementer:

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til det britiske parlament
 • Et forslag eller lignende, der er sendt til folkeafstemning, en kampagnegruppe for en folkeafstemning eller en opfordring til at stemme ved en national eller regional folkeafstemning om suverænitet

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre britiske valgannoncer.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med britiske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre britiske valgannoncer i Storbritannien, hvis de gennemfører godkendelsen af annoncører i forbindelse med britiske valgannoncer. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre britiske valgannoncer uden for Storbritannien, hvis annoncøren har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.

Fejlfinding
 1. Hvis du prøver at køre britiske valgannoncer i Storbritannien, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af britiske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Hvis du prøver at køre britiske valgannoncer uden for Storbritannien, skal du tjekke, at du enten har gennemført godkendelsen af valgannoncer eller annoncøridentitet.
 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 4. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken for britiske valgannoncer.
Amerikanske valgannoncer (USA)

Amerikanske valgannoncer er annoncer, der fremhæver ét eller flere af de følgende elementer:

 • En aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til en valgt føderal post. Dette omfatter føderale poster som f.eks. præsident eller vicepræsident i USA, eller medlemmer af Repræsentanternes hus eller Senatet i USA
 • En aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til en valgt føderal post på statsligt niveau, f.eks. guvernør, minister eller medlem af en lovgivende forsamling
 • Et føderalt eller delstatsligt politisk parti.
 • Et statsligt lovforslag, initiativ eller forslag, der er sendt til afstemning i den relevante stat.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre amerikanske valgannoncer.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med amerikanske valgannoncer

Tilladt med begrænsninger Annoncører må køre amerikanske valgannoncer i USA, hvis annoncøren gennemfører godkendelsen af amerikanske valgannoncer. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Annoncører må kun køre amerikanske valgannoncer uden for USA, hvis annoncøren har gennemført godkendelsen af enten valgannoncer eller annoncøridentitet.

Fejlfinding
 1. Hvis du prøver at køre amerikanske valgannoncer i USA, skal du tjekke, at du har gennemført godkendelsen af amerikanske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Hvis du prøver at køre amerikanske valgannoncer uden for USA, skal du tjekke, at du enten har gennemført godkendelsen af valgannoncer eller annoncøridentitet.
 3. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 4. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alle annoncer, der overtræder politikken for amerikanske valgannoncer.
Valgannoncer til delstats- og lokale valg i USA

Der er udover ovennævnte krav yderligere begrænsninger vedrørende valgannoncer for delstatsvalg og lokalvalg i nogle amerikanske stater. Se oplysninger sorteret efter stat herunder.

Begrænsninger i Californien

Følgende er påkrævet for californiske udvalg, som i henhold til Californiens regeringskode §84504.6 (2018) er pålagt at give ekspresnotifikationer til onlineplatforme, før de køber "annoncer med erklæringer på onlineplatforme", der er relateret til enten californiske kandidater til embeder eller afstemninger i Californien:

Tilladt med begrænsninger Californiske udvalg, der ønsker at købe "annoncer med erklæringer på onlineplatforme", skal: (1) udtrykkeligt underrette Google og indsende yderligere oplysninger om dem selv i forbindelse med vores gennemsigtighedsrapport og erklæringer i annoncer, og (2) bekræfte deres konto.

Du skal indsende denne formular for at fuldføre processen for ekspresnotifikationer. Hvis du bruger Display Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.

Når du har gennemført denne proces, vil alle annoncerne på din konto være kvalificerede til de erklæringer, der kræves i henhold til loven. Idet erklæringen i annoncerne vises via ikonet "Hvorfor denne annonce?", kan du ikke fravælge de annoncer, der viser dette ikon. Du kan få flere oplysninger om denne proces og anbefalinger til kontoadministration i denne vejledning for optimale løsninger.

Begrænsninger i Idaho

Følgende er ikke tilladt:

Annoncer med relation til forslag (ballot measures) og kandidater til lokalvalg

Begrænsninger for Maryland
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg
Begrænsninger for Nevada
Følgende er ikke tilladt:
Annoncer med relation til forslag og kandidater til lokalvalg
Begrænsninger for New Jersey
Følgende er ikke tilladt:
Annoncer med relation til forslag og kandidater til lokalvalg
Følgende er obligatorisk for relevante annoncører i New Jersey, der er påvirket af dette, før der købes annoncer:

Tilladt med begrænsningerSom fremsat i N.J. Stat. § 19:44A-22.3(d) skal de følgende annoncører, før de køber annoncer, indsende en kopi af den registrering, der skal indsendes til Election Law Enforcement Commission:

En kandidatkomité, politisk komité, kørende politisk komité, uafhængige forbrugskomitéer, komitéer for politiske partier, komitéer for lovgivende ledelse eller enhver anden sådan komité eller enhver person, der foretager eller pådrager sig udgifter, der har til formål at finansiere kommunikation som beskrevet i N.J. Stat. § 19:44A-22.3(a) og (b).

Dette trin skal gennemføres, før der køres annoncer.

Udfyld denne formular for at opfylde ovennævnte krav.

Begrænsninger for New York

Følgende er obligatorisk for uafhængige økonomiudvalg i delstaten New York inden køb af politiske annoncer:  

Tilladt med begrænsninger Uafhængige økonomiudvalg, der ønsker at købe annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg i New York, skal informere Google om, at de er uafhængige økonomiudvalg, og indsende en kopi af de registreringsdokumenter, der er indgivet til New York State Board of Elections. 
 
Udfyld denne formular for at opfylde ovennævnte krav. 
Hvis du bruger Display & Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.
Begrænsninger i Virginia

Følgende er påkrævet for politiske onlineannoncører i Virginia, som ifølge Virginia Code Ann. § 24.2-960 skal identificere sig på onlineplatforme som politiske onlineannoncører og på disse onlineplatforme certificere, at de i henhold til statslig og lokal lovgivning har lov til at købe eller mod betaling promovere politiske onlineannoncer:

Tilladt med begrænsninger Politiske onlineannoncører i Virginia, der ønsker at købe "politiske onlineannoncer", skal:  (1) Over for Google identificere sig som politiske onlineannoncører; (2) over for Google certificere, at de i henhold til statslige og lokale love har tilladelse til at købe eller mod betaling promovere politiske onlineannoncer; og (3) bekræfte deres konto.

Indsend denne formular for at fuldføre processen til selvidentifikation og selvklassificering.

Begrænsninger for Washington
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg
Hvis du vil rapportere eller anmode om yderligere oplysninger vedrørende en annonce, der overtræder denne politik, skal du udfylde vores formular til anmodning om oplysninger om valgannoncer i Washington.
Begrænsninger for Seattle

Følgende er ikke tilladt:

 Annoncer, som direkte eller indirekte opfordrer til stemmeafgivning eller til finansiel eller anden støtte i enhver valgkampagne, eller som formidler et budskab med relation til politiske spørgsmål af lokal betydning, herunder lovgivning eller en valgt embedsmands holdning til lovgivning.

Begrænset målretning for valgannoncer

Det er kun følgende kriterier, der kan bruges til målretning af valgannoncer:

Green checkmark, allowed Geografisk område (undtagen radius rundt om et sted)

Green checkmark, allowed Alder, køn

Green checkmark, allowed Kontekstmålretning, f.eks. annonceplaceringer, emner, søgeord efter websites, apps, sider og videoer

Alle andre typer målretning er ikke tilladt til brug i valgannoncer.

Deklarationskrav i forbindelse med valgannoncer

Alle valgannoncer, der køres af verificerede valgannoncører i regioner, hvor der kræves verificering af valgannoncer, skal indeholde en erklæring om, hvem der har betalt for annoncen. For de fleste annonceformater genererer Google automatisk en "Betalt af"-erklæring ved hjælp af de oplysninger, der er angivet under verificeringsprocessen. Bemærk! Denne erklæring er ikke en erstatning for eventuelle andre erklæringer, som du ifølge loven er forpligtet til at medtage i din annonce.

Tilladt med begrænsninger Hvad angår nedenstående annonceformater og -funktioner, der er tilgængelige på Google, er det annoncørens ansvar at medtage en "Betalt af"-erklæring direkte i annoncen efterfulgt af navnet på den organisation eller enkeltperson, der betaler for annoncen. Når der er tale om visuelle formater, skal erklæringen altid være synlig og tilstrækkeligt stor til, at den kan læses af den gennemsnitlige seer. Når der er tale om 100 % lydbaserede formater, skal der bruges stort set samme tonehøjde og hastighed i erklæringen som i selve annoncen.

Bemærk! Denne erklæring er ikke en erstatning for eventuelle andre erklæringer, som du ifølge loven er forpligtet til at medtage i din annonce.

Regionale begrænsninger

I disse områder er der begrænsninger på politiske annoncer. Herunder kan du se en liste over disse områder, og hvad der er forbudt i hvert enkelt område. Der kan være angivet yderligere forbud eller krav i politikken vedrørende lokale juridiske krav.

Canada
Canadiske valgannoncer

I Canada er følgende ikke tilladt på Google-platforme i en valgperiode, som er underlagt kontrol i henhold til Canadas valglov (Canada Elections Act):

Ikke tilladt Annoncer for et føderalt politisk parti, lederen af et føderalt politisk parti eller et aktuelt medlem af eller en aktuel kandidat (eksempelvis en nomineret kandidat) til medlemskab af Canadas parlament.

Bemærk! Denne politik gælder ikke for annoncer, der køres af canadiske nyhedsorganisationer for at promovere nyhedsdækningen af et valg. Politikken gælder heller ikke for annoncer, der promoverer folkesundhedsrelateret rådgivning vedrørende COVID-19 eller oplysninger om valgprocesser fra offentlige myndigheder, ministerier eller departementer (f.eks. annoncer fra Elections Canada med opfordring til at stemme ved et valg).

Canadiske annoncer om mærkesager

I Canada er følgende ikke tilladt på Google-platforme i en valgperiode, som er underlagt kontrol i henhold til Canadas valglov (Canada Elections Act):

Ikke tilladt Annoncer for en mærkesag med relation til et føderalt politisk parti eller et aktuelt medlem af eller en aktuel kandidat til medlemskab af Canadas parlament.

Bemærk! Denne politik gælder ikke for annoncer, der køres af canadiske nyhedsorganisationer for at promovere nyhedsdækningen af et valg. Politikken gælder heller ikke annoncer, der promoverer folkesundhedsrelateret indhold med relation til COVID-19 eller oplysninger om valgprocesser fra offentlige myndigheder i Canada (f.eks. annoncer med opfordring til at stemme ved valget fra Elections Canada).

Fejlfinding
 1. Hvis dine annoncer bliver afvist, og du mener, det er en fejl (f.eks. hvis du er en canadisk nyhedsorganisation, der promoverer dit nyhedsindhold, og du har valgt Canada som land på din betalingsprofil for Google Ads), kan du kontakte os for at få din annonce gennemgået igen, eller du kan redigere direkte i annoncen. Når annoncen redigeres, indsendes annoncen og dens destination til gennemgang igen.
 2. Hvis du ikke kan leve op til de ovennævnte fritagelseskriterier for nyheder, skal du fjerne alt indhold fra annoncen, der overtræder de regionale restriktioner.
Frankrig

I Frankrig er følgende fremover ikke tilladt på Google-platforme i en periode på tre måneder frem til den første dag i den måned, hvor der afholdes valg, og indtil valget er blevet afholdt:

Annoncer med informativt indhold, der er relateret til en debat af almen interesse.

Dette omfatter ikke annoncer, der køres af officielle offentlige oplysningstjenester (dvs. Service d'information du Gouvernement) med henblik på promovering af folkesundhedsrelateret vejledning i forbindelse med COVID-19-krisen eller information om valgprocesser.

Filippinerne

I Filippinerne er nedenstående ikke tilladt på Google-platforme i en valgperiode eller en såkaldt "tavshedsperiode", som er underlagt valgkommissionens kontrol.

Ikke tilladt Annoncer, der bruges til at promovere et politisk parti eller en persons eller et partis kandidatur til et offentligt embede (eller til at opfordre vælgerne til at modsætte sig dette).

Singapore

I Singapore er følgende forbudt på Googles platforme:

Annoncer, der påvirker eller forsøger at påvirke:
 • Resultatet af et præsidentvalg, et parlamentsvalg, et valg af enkelte medlemmer af parlamentet midt i en valgperiode eller en folkeafstemning
 • Den offentlige mening om et emne, som i Singapore er et spørgsmål om offentlig interesse eller offentlig uenighed, f.eks. dem der vedrører race eller religion, eller
 • Lovgivningsprocessen eller udfaldet af en sag i Singapore eller på anden måde ændre eller forsøge at ændre lovgivningen i hele eller dele af Singapore.
Annoncer, der promoverer interesser for et politisk parti eller en anden gruppe af personer, der er organiseret i Singapore af politiske formål.
 

Bemærk! Myndighedsanvisninger fra ministerier og andre offentlige myndigheder i Singapore, der har til formål at offentliggøre eller udbrede oplysninger om nationale politikker, projekter og/eller institutioner, er stadig tilladt i henhold til denne politik. Oplysninger vedrørende nationale politiske meddelelser i forbindelse med arrangementer som National Day Rally og Budget er fortsat også tilladt i henhold til denne politik.

Hvis du offentliggør og udbreder sådanne myndighedsanvisninger på vegne af ministerier og andre offentlige myndigheder i Singapore, kan du ansøge her.

Sydkorea

I Sydkorea er følgende forbudt på Googles platforme:

Annoncer for politiske kandidater eller partier til valgte embeder i Sydkorea.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
false
true
true
73067