Politisk indhold

Vi støtter ansvarlig politisk annoncering og forventer, at alle politiske annoncer og destinationer for overholder lokale juridiske krav, herunder kampagne- og valglove og "tavshedsperioder" i forbindelse med afholdelse af valg i alle geografiske områder, som de målretter mod.  Politisk indhold omfatter annoncer for politiske organisationer, politiske partier, fortalervirksomhed for politiske emner eller politisk fundraising samt individuelle kandidater og politikere.

Valgannoncer

Følgende er tilladt, dog med begrænsninger i visse lande:

Tilladt med begrænsningerValgannoncer: Annoncer med en kandidat, der stiller op til en politisk post, en aktuelt valgt embedsmand eller et politisk parti i parlamentariske systemer.

Herunder kan du se de gældende krav til valgannoncer efter region eller land.

Valgannoncer i EU

I EU omfatter valgannoncer annoncer med et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til Europa-Parlamentet.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der vises af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kampagner for Europa-Parlamentet, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil vise valgannoncer i EU.


Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i EU

Tilladt med begrænsningerValgannoncer i EU kan kun vises, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
  1. EU-valgannoncer må kun vises i EU. Kontrollér, at dine EU-valgannoncer kun køres i EU, og at du er godkendt til at køre EU-valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen

  2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

  3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Lok Sabha-valgannoncer i Indien

Valgannoncer i Indien er annoncer, der fremhæver et politisk parti, en politisk kandidat eller et medlem af Lok Sabha, eller annoncer, der køres af et politisk parti, en politisk kandidat eller et medlem af Lok Sabha.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer, der køres af ikke-politiske enheder, og som promoverer politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der vises af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, valgkampagner for Lok Sabha, kandidater eller nuværende medlemmer af Lok Sabha.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil vise valgannoncer i Indien.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Indien
Tilladt med begrænsningerValgannoncer i Indien må kun vises, hvis annoncøren er godkendt af Google. 
Krav til præcertificering for valgannoncer i Indien

Tilladt med begrænsningerValgannoncer i Indien må kun vises, hvis annoncøren for hver annonce indsender en gyldig præcertificering udstedt af valgkommissionen i Indien (ECI, Election Commission of India) eller en kilde, der er godkendt af ECI.

Bemærk! En annoncør skal godkendes af Google inden indsendelse af præcertifikat for hver enkelt annonce.
 

Hvis du allerede er blevet godkendt af Google, skal du indsende præcertifikater for dine valgannoncer her

Fejlfinding
  1. Indiske valgannoncer må kun køre i Indien. Kontrollér, at dine indiske valgannoncer kun kører i Indien. Kontrollér derudover, at du er godkendt af Google, og at du har indsendt et præcertifikat for hver enkelt valgannonce, du vil køre. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.

  2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

  3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer til føderale valg i USA

I USA omfatter valgannoncer annoncer med en nuværende embedsmand eller en kandidat til en valgt føderal post, f.eks. præsident eller vicepræsident i USA, eller medlemmer af Repræsentanternes hus eller Senatet i USA.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der vises af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af føderale valgkampagner eller nuværende valgte føderale embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil vise føderale valgannoncer i USA.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i USA 

Tilladt med begrænsningerValgannoncer i USA må kun vises, hvis annoncøren er godkendt af Google. 

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
  1. Amerikanske valgannoncer må kun vises i USA. Kontrollér, at dine amerikanske valgannoncer kun vises i USA, og at du er godkendt til at kunne vise amerikanske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen
  2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.
  3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer til statsvalg i USA

Der er udover ovennævnte krav yderligere begrænsninger vedrørende valgannoncer for statsvalg og lokalvalg i nogle amerikanske stater. Se oplysninger efter stat herunder.

Begrænsninger for Maryland
Følgende er ikke tilladt:
Annoncer relateret til afstemningsforslag og kandidater til stats- og lokalvalg
Begrænsninger for New Jersey
Følgende er ikke tilladt:
Annoncer relateret til afstemningsforslag og kandidater til stats- og lokalvalg
Begrænsninger for New York

Følgende er obligatorisk for uafhængige udgiftsudvalg i staten New York, før de køber politiske annoncer:  

Tilladt med begrænsninger Uafhængige udgiftsudvalg, der vil købe annoncer i forbindelse med afstemningstiltag og kandidater til stats- og lokalvalg i New York, skal informere Google om, at de er uafhængige udgiftsudvalg, og indsende en kopi af deres registreringsdokumenter, der er indgivet til New York State Board of Elections. 
 
Udfyld denne formular for at opfylde ovenstående krav.  
Hvis du bruger Display & Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.
Begrænsninger for Nevada
Følgende er ikke tilladt:
Annoncer relateret til afstemningsforslag og kandidater til stats- og lokalvalg
Begrænsninger for Washington
Følgende er ikke tilladt:
Annoncer relateret til afstemningsforslag og kandidater til stats- og lokalvalg

Krav om erklæring i forbindelse med valgannoncer 

Google kræver, at alle valgannoncer i EU, Indien og USA viser oplysninger om, hvem der har betalt for annoncen. For de fleste annonceformater genererer Google automatisk en "Betalt af"-erklæring ved hjælp af de oplysninger, der er angivet under godkendelsesprocessen. 

Tilladt med begrænsninger For følgende annonceformater og funktioner, der er tilgængelige på Google, er annoncøren ansvarlig for at medtage en offentliggørelse af typen "Betalt af" direkte i annoncen efterfulgt af navnet på den organisation eller enkeltperson, der betaler for annoncen. Erklæringen skal være synlig på alle tidspunkter i annoncen.

Bemærk, at denne erklæring ikke erstatter andre erklæringer, som du ifølge den gældende lovgivning kan være forpligtet til at inkludere i din annonce.

Få oplysninger om, hvordan du retter en afvist annonce

 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, hører vi gerne fra dig:
Kontakt Google Ads Support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?