Politisk indhold

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Vi støtter ansvarlig politisk annoncering og forventer, at alle politiske annoncer og destinationer overholder lokale juridiske krav, herunder kampagne- og valglove og "tavshedsperioder" i forbindelse med afholdelse af valg i alle geografiske områder, som de målretter mod. Politisk indhold omfatter annoncer for politiske organisationer eller politiske partier, støtte eller fundraising til politiske sager samt individuelle kandidater og politikere.

Manglende overholdelse af vores politikker vedrørende politisk indhold kan medføre, at oplysninger om din konto og dine politiske annoncer bliver offentliggjort eller videregivet til de relevante statslige myndigheder og tilsynsmyndigheder.

Valgannoncer

Valgannoncer må køres, dog med begrænsninger i visse lande. Se nedenfor, hvordan vi definerer valgannoncer i hvert enkelt land eller område, og gældende krav til annoncøren.

Begrænset målretning for valgannoncer

Det er kun følgende kriterier, der kan bruges til målretning af valgannoncer:

Geografisk område (undtagen radius rundt om et sted)

Alder, køn

Kontekstmålretning, f.eks. annonceplaceringer, emner, søgeord efter websites, apps, sider og videoer

Alle andre typer målretning er ikke tilladt til brug i valgannoncer. Dette omfatter både målretning efter målgruppe på baggrund af produkter, remarketing, kundematch, geografisk radiusmålretning og tredjepartsmålgrupper, f.eks. i form af uploadede lister.

Valgannoncer i EU

 

I EU omfatter valgannoncer annoncer med:

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til Europa-Parlamentet
 • Et politisk parti, en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til et valgt nationalt embede i en EU-medlemsstat. Eksempler omfatter medlemmer af nationale parlamenter og præsidenter, der er valgt direkte
 • Et forslag eller lignende, der er sendt til folkeafstemning, en kampagnegruppe for en folkeafstemning eller en opfordring til at stemme ved en national folkeafstemning eller en statslig eller provinsiel folkeafstemning om suverænitet

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af folkeafstemninger, politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i EU.


Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i EU

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i EU, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
 1. EU-valgannoncer må kun køres i EU. Tjek, at dine EU-valgannoncer kun kører i EU, og at du er godkendt til at køre disse. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen

 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer i Storbritannien

I Storbritannien omfatter valgannoncer annoncer med:

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til det britiske parlament
 • Et forslag eller lignende, der er sendt til folkeafstemning, en kampagnegruppe for en folkeafstemning eller en opfordring til at stemme ved en national eller regional folkeafstemning om suverænitet

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af folkeafstemninger, politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i Storbritannien.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Storbritannien

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Storbritannien, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
 1. Britiske valgannoncer må kun køres i Storbritannien. Tjek, at dine britiske valgannoncer kun kører i Storbritannien, og at du er godkendt til at køre disse. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer i Indien

 

Valgannoncer i Indien er annoncer, der fremhæver et politisk parti, en politisk kandidat eller et medlem af Lok Sabha eller Vidhan Sabha, eller annoncer, der køres af et politisk parti, en politisk kandidat eller et medlem af Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer, der køres af ikke-politiske parter, der promoverer politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, valgkampagner for Lok Sabha eller Vidhan Sabha, kandidater eller nuværende Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-medlemmer.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i Indien.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Indien
Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Indien, hvis annoncøren er godkendt af Google. De annoncører, der ikke allerede er godkendt, skal igangsætte godkendelsesprocessen, før de kører valgannoncer i Indien. 
Krav om præcertifikater til visning af valgannoncer i Indien

Tilladt med begrænsninger Annoncører, der ønsker at køre valgannoncer i Indien, skal indsende et gyldigt præcertifikat for hver annonce, der er udstedt af valgkommissionen i Indien (ECI, Election Commission of India) eller en person, der er godkendt af ECI.

Bemærk! Annoncøren skal være godkendt af Google inden indsendelsen af dette præcertifikat for hver annonce.
 

Indsend præcertifikater for dine valgannoncer her, hvis du allerede er godkendt af Google. 

Fejlfinding
 1. Indiske valgannoncer må kun køres i Indien. Tjek, at dine indiske valgannoncer kun kører i Indien. Tjek også, at du er godkendt af Google, og at du har indsendt et præcertifikat for hver enkelt valgannonce, som du vil køre. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.

 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer i Israel

Valgannoncer i Israel er annoncer, der fræmhæver eller køres af en af følgende:

 • Et politisk parti, en aktuelt valgt embedsmand eller en individuel kandidat til Knesset eller
 • En kandidatliste bestående af et eller flere politiske partier til Knesset

Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise såsom T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kandidater, valgforbund eller aktuelt valgte embedsmænd. 

Nedenfor finder du krav, som skal opfyldes af alle de annoncører, der vil køre valgannoncer i Israel. 

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Israel

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Israel, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Tilladt med begrænsninger  Under godkendelsen skal annoncører oplyse, om de er kandidater, aktuelt valgte embedsmænd, politiske partier eller kandidatlister bestående af et eller flere politiske partier til Knesset. For disse annoncører betragtes alle annoncer, der køres på den godkendte konto, som valgannoncer.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Tilladt med begrænsninger  Annoncører skal indsætte ansvarsfraskrivelser i deres annoncer i henhold til israelsk lovgivning.

Fejlfinding
 1. Valgannoncer i Israel må kun vises i Israel. Tjek, at dine valgannoncer i Israel kun vises i Israel, og at du er blevet godkendt til at køre valgannoncer i Israel. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan fuldføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer i Israel. 

Valgannoncer i New Zealand

Valgannoncer i New Zealand er annoncer, der annoncerer for:

 • Et politisk parti, en folkevalgt embedsmand eller kandidat til parlamentet i New Zealand; eller 
 • Et forslag, der er sendt til folkeafstemning, en forslagsstiller til en afstemning eller en opfordring til at stemme, når en national folkeafstemning officielt er erklæret ved lov eller via en bekendtgørelse (Order in Council). 

Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd. 

Det er kun tilladt at køre valgannoncer i New Zealand, hvis annoncøren er godkendt af Google. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i New Zealand

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i New Zealand, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse
 

Tilladt med begrænsninger Annoncører skal følge New Zealands lovgivning og de gældende retningslinjer fra valgkommissionen vedrørende ansvarsfraskrivelser, herunder at have en tydelig kampagneerklæring i deres annoncer, hvor det er påkrævet. Hvis lovgivningen kræver det, skal annoncører indhente tilladelse fra et politisk parti eller en kandidat, før de køber annoncer.

Tilladt med begrænsninger Annoncører skal overholde New Zealands lovgivning om tavshedsperioder.

Fejlfinding
 1. Valgannoncer i New Zealand må kun vises i New Zealand. Tjek, at dine valgannoncer i New Zealand kun vises i New Zealand, og at du er blevet godkendt til at køre valgannoncer i New Zealand. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Bekræft, at du ikke forsøger at køre annoncer på maori. Desværre understøttes sproget maori ikke i øjeblikket i Ads eller DV360. Derfor kan du ikke køre annoncer på maori. Det er tilladt at køre valgannoncer på et understøttet sprog i New Zealand, selvom annoncen indeholder almindeligt anvendte ord eller udtryk på maori. Du kan finde flere oplysninger om understøttede sprog i Google-annoncer her og i DV360 her.
 4. Hvis du ikke kan fuldføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer i New Zealand.

Valgannoncer i Australien

Denne politik træder i kraft i starten af december 2020.

Valgannoncer i Australien er annoncer, der fremhæver: 

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til Repræsentanternes Hus eller Senatet i Australien.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd. 

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i Australien. 

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Australien

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Australien, hvis annoncøren er godkendt af Google. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Fejlfinding
 1. Valgannoncer i Australien må kun køre i Australien. Tjek, at dine valgannoncer i Australien kun kører i Australien, og at du er godkendt til at køre valgannoncer i Australien. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer i Taiwan

Denne politik træder i kraft i starten af december 2020.

Valgannoncer i Taiwan er annoncer, der fremhæver en hvilken som helst af følgende:

 • Et politisk parti, en folkevalgt embedsmand eller kandidat til embedet som præsident, vicepræsident, medlem af den lovgivende Yuan eller kommunalborgmester i Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taianung City og Kaohsiung City.

Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af alle de annoncører, der vil køre valgannoncer i Taiwan. 

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Taiwan

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Taiwan, hvis annoncøren er godkendt af Google. Se, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Annoncører skal følge taiwanesisk lovgivning om ansvarsfraskrivelser og tavshedsperioder.

Fejlfinding
 1. Taiwanesiske valgannoncer må kun køres i Taiwan. Tjek, at dine taiwanesiske valgannoncer kun kører i Taiwan, og at du er godkendt til at køre taiwanesiske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer i Taiwan.

 

Valgannoncer i USA

I USA omfatter valgannoncer annoncer, der fremhæver:

 • En aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til en valgt føderal post. Dette omfatter føderale poster som f.eks. præsident eller vicepræsident i USA, eller medlemmer af Repræsentanternes hus eller Senatet i USA
 • En aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til en valgt føderal post på statsligt niveau, f.eks. guvernør, minister eller medlem af en lovgivende forsamling
 • Et føderalt eller statsligt politisk parti
 • Et statsligt lovforslag, initiativ eller forslag, der er sendt til afstemning i den relevante stat

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af føderale valgkampagner, kandidater, eller nuværende valgte føderale embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre føderale valgannoncer i USA.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i USA

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i USA, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Se, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
 1. Amerikanske valgannoncer må kun køres i USA. Tjek, at dine amerikanske valgannoncer kun køres i USA, og at du er godkendt til at køre disse. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer til delstatsvalg i USA

Der er udover ovennævnte krav yderligere begrænsninger vedrørende valgannoncer for delstatsvalg og lokalvalg i nogle amerikanske stater. Se oplysninger sorteret efter stat herunder.

Begrænsninger i Californien

Følgende er påkrævet for californiske udvalg, som i henhold til Californiens regeringskode §84504.6 (2018) er pålagt at give ekspresnotifikationer til onlineplatforme, før de køber "annoncer med erklæringer på onlineplatforme", der er relateret til enten californiske kandidater til embeder eller afstemninger i Californien:

Tilladt med begrænsninger Californiske udvalg, der ønsker at købe "annoncer med erklæringer på onlineplatforme", skal: (1) udtrykkeligt underrette Google og indsende yderligere oplysninger om dem selv i forbindelse med vores gennemsigtighedsrapport og erklæringer i annoncer, og (2) bekræfte deres konto.

Du skal indsende denne formular for at fuldføre processen for ekspresnotifikationer. Hvis du bruger Display Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.

Når du har gennemført denne proces, vil alle annoncerne på din konto være kvalificerede til de erklæringer, der kræves i henhold til loven. Idet erklæringen i annoncerne vises via ikonet "Hvorfor denne annonce?", kan du ikke fravælge de annoncer, der viser dette ikon. Du kan få flere oplysninger om denne proces og anbefalinger til kontoadministration i denne vejledning for optimale løsninger.

Begrænsninger for Maryland
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg
Begrænsninger for New Jersey
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg
Begrænsninger for New York

Følgende er obligatorisk for uafhængige økonomiudvalg i delstaten New York inden køb af politiske annoncer:  

Tilladt med begrænsninger Uafhængige økonomiudvalg, der ønsker at købe annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg i New York, skal informere Google om, at de er uafhængige økonomiudvalg, og indsende en kopi af de registreringsdokumenter, der er indgivet til New York State Board of Elections. 
 
Udfyld denne formular for at opfylde ovennævnte krav. 
Hvis du bruger Display & Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.
Begrænsninger for Nevada
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg
Begrænsninger i Virginia

Følgende er påkrævet for politiske onlineannoncører i Virginia, som ifølge Virginia Code Ann. § 24.2-960 skal identificere sig på onlineplatforme som politiske onlineannoncører og på disse onlineplatforme certificere, at de i henhold til statslig og lokal lovgivning har lov til at købe eller mod betaling promovere politiske onlineannoncer:

Tilladt med begrænsninger Politiske onlineannoncører i Virginia, der ønsker at købe "politiske onlineannoncer", skal:  (1) Over for Google identificere sig som politiske onlineannoncører; (2) over for Google certificere, at de i henhold til statslige og lokale love har tilladelse til at købe eller mod betaling promovere politiske onlineannoncer; og (3) bekræfte deres konto.

Indsend denne formular for at fuldføre processen til selvidentifikation og selvklassificering.

Begrænsninger for Washington
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg
Hvis du vil rapportere eller anmode om yderligere oplysninger vedrørende en annonce, der overtræder denne politik, skal du udfylde vores formular til anmodning om oplysninger om valgannoncer i Washington.
Begrænsninger for Seattle

Følgende er ikke tilladt:

 Annoncer, som direkte eller indirekte opfordrer til stemmeafgivning eller til finansiel eller anden støtte i enhver valgkampagne, eller som formidler et budskab med relation til politiske spørgsmål af lokal betydning, herunder lovgivning eller en valgt embedsmands holdning til lovgivning.

Politiske annoncer i Singapore

I Singapore er følgende forbudt på Googles platforme:

Annoncer, der påvirker eller forsøger at påvirke:
 • Resultatet af et præsidentvalg, et parlamentsvalg, et valg af enkelte medlemmer af parlamentet midt i en valgperiode eller en folkeafstemning;
 • Den offentlige mening om et emne, som i Singapore er et spørgsmål om offentlig interesse eller offentlig uenighed, f.eks. dem der vedrører race eller religion; eller
 • Lovgivningen eller et udfald i Singapore eller på anden måde påvirke eller forsøge at påvirke lovgivningen i hele eller dele af Singapore.
Annoncer, der promoverer interesserne for et politisk parti eller en anden gruppe af personer, der er organiseret i Singapore af politiske formål.

Valgannoncer i Sydkorea

I Sydkorea er følgende forbudt på Googles platforme:

Annoncer for politiske kandidater eller partier til valgte embeder i Sydkorea.

Valgannoncer i Canada

I Canada er følgende forbudt på alle Google-platforme i løbet af en valgperiode, som reguleres af Canadas valglov.

 Annoncer, der fremhæver et føderalt politisk parti, en leder af et føderalt politisk parti, et nuværende medlem af eller en kandidat (inklusive nominerede kandidater) til Canadas parlament.

Bemærk! Politikken gælder ikke for de annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at fremme deres nyhedsdækning af valget.

Mærkesagsannoncer i Canada

I Canada er følgende forbudt på alle Google-platforme i løbet af en valgperiode, som reguleres af Canadas valglov.

 Annoncer, der fremhæver en mærkesag med relation til et føderalt politisk parti, et nuværende medlem af eller en kandidat til Canadas parlament.

Bemærk! Politikken gælder ikke for de annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at fremme deres nyhedsdækning af valget.

Krav om erklæringer i forbindelse med valgannoncer 

For de lande, der er omfattet af Googles politikker for valgannoncer, kræver vi, at alle valgannoncer viser en erklæring med oplysninger, hvem der har betalt for annoncen. For de fleste annonceformaters vedkommende genererer Google automatisk en "Betalt af"-erklæring ud fra de oplysninger, der er angivet i forbindelse med godkendelsesprocessen. 

Tilladt med begrænsninger Hvad angår nedenstående annonceformater og funktioner, der er tilgængelige på Google, er det annoncørens ansvar at inkludere en "Betalt af"-erklæring direkte i annoncen efterfulgt af navnet på den organisation eller enkeltperson, der betaler for annoncen. Erklæringen skal altid være synlig i annoncen.

Bemærk! Denne erklæring træder ikke i stedet for eventuelle andre erklæringer, som du ifølge loven skal inkludere i din annonce.

Se, hvordan du retter en afvist annonce

 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?