Politisk indhold

 

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Vi støtter ansvarlig politisk annoncering og forventer, at alle politiske annoncer og destinationer overholder lokale juridiske krav. Dette omfatter kampagne- og valglove og "tavshedsperioder" i forbindelse med afholdelse af valg i alle geografiske områder, som de målretter mod. 

Google har forskellige krav til politisk og valgannoncer afhængigt af området.

I visse områder må valgannoncer kun køres, hvis annoncøren er godkendt af Google.  I disse områder er valgannoncer underlagt krav om erklæringer og målretningsbegrænsninger. Du kan se yderligere oplysninger herunder.  Google Ad Grants-konti er ikke kvalificeret til at køre valgannoncer eller ansøge om godkendelse af valgannoncer i disse områder.  Tjek oplysninger under overskriften for dit område for at se de gældende oplysninger vedrørende godkendelse og begrænsning. 

I andre områder er der begrænsninger på politiske annoncer. Herunder kan du se en liste over disse områder, og hvad der er forbudt.  Der kan være angivet yderligere forbud eller krav i politikken vedrørende lokale juridiske krav.

Hvis det område, dine annoncer er målrettet mod, ikke er angivet her eller i de lokale juridiske krav for et bestemt område, må politiske annoncer køres, hvis de overholder alle andre Google Ad-politikker og lokale love og bestemmelser.

Manglende overholdelse af vores politikker vedrørende politisk indhold kan medføre, at oplysninger om din konto og dine politiske annoncer bliver offentliggjort eller videregivet til de relevante statslige myndigheder og tilsynsmyndigheder.

Valgannoncer

I disse områder må valgannoncer kun køres, hvis annoncøren er godkendt af Google. Se nedenfor, hvordan vi definerer valgannoncer i hvert enkelt område, og de gældende krav til annoncøren.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.
Valgannoncer i Australien

Valgannoncer i Australien er annoncer, der fremhæver:

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til Repræsentanternes Hus eller Senatet i Australien.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i Australien.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Australien

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Australien, hvis annoncøren er godkendt af Google. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Fejlfinding
 1. Valgannoncer i Australien må kun køre i Australien. Tjek, at dine valgannoncer i Australien kun kører i Australien, og at du er godkendt til at køre valgannoncer i Australien. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.
Valgannoncer i EU

I EU omfatter valgannoncer annoncer, der fremhæver:

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til Europa-Parlamentet
 • Et politisk parti, en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til et valgt nationalt embede i en EU-medlemsstat. Eksempler omfatter medlemmer af nationale parlamenter og præsidenter, der er valgt direkte
 • Et forslag eller lignende, der er sendt til folkeafstemning, en kampagnegruppe for en folkeafstemning eller en opfordring til at stemme ved en national folkeafstemning eller en statslig eller provinsiel folkeafstemning om suverænitet

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af folkeafstemninger, politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i EU.


Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i EU

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i EU, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse.

Fejlfinding
 1. EU-valgannoncer må kun køres i EU. Tjek, at dine EU-valgannoncer kun kører i EU, og at du er godkendt til at køre disse. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen

 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer i Indien

Valgannoncer i Indien er annoncer, der fremhæver et politisk parti, en politisk kandidat eller et medlem af Lok Sabha eller Vidhan Sabha, eller annoncer, der køres af et politisk parti, en politisk kandidat eller et medlem af Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer, der køres af ikke-politiske parter, der promoverer politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, valgkampagner for Lok Sabha eller Vidhan Sabha, kandidater eller nuværende Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-medlemmer.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i Indien.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Indien
Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Indien, hvis annoncøren er godkendt af Google. De annoncører, der ikke allerede er godkendt, skal igangsætte godkendelsesprocessen, før de kører valgannoncer i Indien. 
Krav om præcertifikater til visning af valgannoncer i Indien

Tilladt med begrænsninger Annoncører, der ønsker at køre valgannoncer i Indien, skal indsende et gyldigt præcertifikat for hver annonce, der er udstedt af valgkommissionen i Indien (ECI, Election Commission of India) eller en person, der er godkendt af ECI.

Bemærk! Annoncøren skal være godkendt af Google inden indsendelsen af dette præcertifikat for hver annonce.
 

Indsend præcertifikater for dine valgannoncer her, hvis du allerede er godkendt af Google. 

Hvis du bruger Display & Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.
Fejlfinding
 1. Indiske valgannoncer må kun køres i Indien. Tjek, at dine indiske valgannoncer kun kører i Indien. Tjek også, at du er godkendt af Google, og at du har indsendt et præcertifikat for hver enkelt valgannonce, som du vil køre. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.

 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.

 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen eller ikke har et præcertifikat, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.

Valgannoncer i Israel

Valgannoncer i Israel er annoncer, der fræmhæver eller køres af en af følgende:

 • Et politisk parti, en aktuelt valgt embedsmand eller en individuel kandidat til Knesset eller
 • En kandidatliste bestående af et eller flere politiske partier til Knesset

Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise såsom T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kandidater, valgforbund eller aktuelt valgte embedsmænd. 

Nedenfor finder du krav, som skal opfyldes af alle de annoncører, der vil køre valgannoncer i Israel. 

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Israel

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Israel, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Tilladt med begrænsninger  Under godkendelsen skal annoncører oplyse, om de er kandidater, aktuelt valgte embedsmænd, politiske partier eller kandidatlister bestående af et eller flere politiske partier til Knesset. For disse annoncører betragtes alle annoncer, der køres på den godkendte konto, som valgannoncer.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Tilladt med begrænsninger  Annoncører skal indsætte ansvarsfraskrivelser i deres annoncer i henhold til israelsk lovgivning.

Fejlfinding
 1. Israelske valgannoncer må kun køres i Israel. Tjek, at dine israelske valgannoncer kun køres i Israel, og at du er blevet godkendt til at køre valgannoncer i Israel. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan fuldføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende israelske valgannoncer. 
Valgannoncer i New Zealand

Valgannoncer i New Zealand er annoncer, der fremhæver:

 • Et politisk parti, en folkevalgt embedsmand eller kandidat til parlamentet i New Zealand; eller 
 • Et forslag, der er sendt til folkeafstemning, en forslagsstiller til en afstemning eller en opfordring til at stemme, når en national folkeafstemning officielt er erklæret ved lov eller via en bekendtgørelse (Order in Council). 

Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd. 

Det er kun tilladt at køre valgannoncer i New Zealand, hvis annoncøren er godkendt af Google. Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse
 
Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i New Zealand

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i New Zealand, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse
 

Tilladt med begrænsninger Annoncører skal følge New Zealands lovgivning og de gældende retningslinjer fra valgkommissionen vedrørende ansvarsfraskrivelser, herunder at have en tydelig kampagneerklæring i deres annoncer, hvor det er påkrævet. Hvis lovgivningen kræver det, skal annoncører indhente tilladelse fra et politisk parti eller en kandidat, før de køber annoncer.

Tilladt med begrænsninger Annoncører skal overholde New Zealands lovgivning om tavshedsperioder.

Fejlfinding
 1. Valgannoncer i New Zealand må kun vises i New Zealand. Tjek, at dine valgannoncer i New Zealand kun vises i New Zealand, og at du er blevet godkendt til at køre valgannoncer i New Zealand. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Bekræft, at du ikke forsøger at køre annoncer på maori. Desværre understøttes sproget maori ikke i øjeblikket i Ads eller DV360. Derfor kan du ikke køre annoncer på maori. Det er tilladt at køre valgannoncer på et understøttet sprog i New Zealand, selvom annoncen indeholder almindeligt anvendte ord eller udtryk på maori. Du kan finde flere oplysninger om understøttede sprog i Google-annoncer her og i DV360 her.
 4. Hvis du ikke kan fuldføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer i New Zealand.
Valgannoncer i Taiwan

Valgannoncer i Taiwan er annoncer, der fremhæver en hvilken som helst af følgende:

 • Et politisk parti, en folkevalgt embedsmand eller kandidat til embedet som præsident, vicepræsident, medlem af den lovgivende Yuan eller kommunalborgmester i Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taianung City og Kaohsiung City.

Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af alle de annoncører, der vil køre valgannoncer i Taiwan. 

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Taiwan

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Taiwan, hvis annoncøren er godkendt af Google. Se, hvordan du ansøger om godkendelse.

Tilladt med begrænsninger Annoncører skal følge taiwanesisk lovgivning om ansvarsfraskrivelser og tavshedsperioder.

Fejlfinding
 1. Taiwanesiske valgannoncer må kun køres i Taiwan. Tjek, at dine taiwanesiske valgannoncer kun kører i Taiwan, og at du er godkendt til at køre taiwanesiske valgannoncer. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer i Taiwan.
Valgannoncer i Storbritannien

I Storbritannien omfatter valgannoncer annoncer med:

 • Et politisk parti eller en aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til det britiske parlament
 • Et forslag eller lignende, der er sendt til folkeafstemning, en kampagnegruppe for en folkeafstemning eller en opfordring til at stemme ved en national eller regional folkeafstemning om suverænitet

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af folkeafstemninger, politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre valgannoncer i Storbritannien.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i Storbritannien

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i Storbritannien, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
 1. Britiske valgannoncer må kun køres i Storbritannien. Tjek, at dine britiske valgannoncer kun kører i Storbritannien, og at du er godkendt til at køre disse. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen.
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.
Valgannoncer i USA

I USA omfatter valgannoncer annoncer, der fremhæver:

 • En aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til en valgt føderal post. Dette omfatter føderale poster som f.eks. præsident eller vicepræsident i USA, eller medlemmer af Repræsentanternes hus eller Senatet i USA
 • En aktuelt valgt embedsmand eller kandidat til en valgt føderal post på statsligt niveau, f.eks. guvernør, minister eller medlem af en lovgivende forsamling
 • Et føderalt eller delstatsligt politisk parti.
 • Et statsligt lovforslag, initiativ eller forslag, der er sendt til afstemning i den relevante stat

Bemærk! Valgannoncer omfatter ikke annoncer for produkter eller tjenester, herunder politisk merchandise som f.eks. T-shirts, eller annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere deres dækning af valgkampagner på føderalt eller statsligt niveau, politiske partier, kandidater eller aktuelt valgte embedsmænd eller statslige afstemninger, initiativer eller forslag.

Herunder ses de krav, som skal opfyldes af annoncører, der vil køre føderale eller statslige valgannoncer i USA.

Krav til godkendelse af annoncører i forbindelse med valgannoncer i USA

Tilladt med begrænsninger Der må kun køres valgannoncer i USA, hvis annoncøren er godkendt af Google.

Få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om godkendelse

Fejlfinding
 1. Amerikanske valgannoncer må kun køres i USA. Tjek, at dine amerikanske valgannoncer kun køres i USA, og at du er godkendt til at køre disse. Få flere oplysninger om godkendelsesprocessen
 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere grundig gennemgang.
 3. Hvis du ikke kan gennemføre godkendelsesprocessen, skal du fjerne alt indhold, der overtræder politikken vedrørende valgannoncer.
Valgannoncer til delstats- og lokale valg i USA

Der er udover ovennævnte krav yderligere begrænsninger vedrørende valgannoncer for delstatsvalg og lokalvalg i nogle amerikanske stater. Se oplysninger sorteret efter stat herunder.

Begrænsninger i Californien

Følgende er påkrævet for californiske udvalg, som i henhold til Californiens regeringskode §84504.6 (2018) er pålagt at give ekspresnotifikationer til onlineplatforme, før de køber "annoncer med erklæringer på onlineplatforme", der er relateret til enten californiske kandidater til embeder eller afstemninger i Californien:

Tilladt med begrænsninger Californiske udvalg, der ønsker at købe "annoncer med erklæringer på onlineplatforme", skal: (1) udtrykkeligt underrette Google og indsende yderligere oplysninger om dem selv i forbindelse med vores gennemsigtighedsrapport og erklæringer i annoncer, og (2) bekræfte deres konto.

Du skal indsende denne formular for at fuldføre processen for ekspresnotifikationer. Hvis du bruger Display Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.

Når du har gennemført denne proces, vil alle annoncerne på din konto være kvalificerede til de erklæringer, der kræves i henhold til loven. Idet erklæringen i annoncerne vises via ikonet "Hvorfor denne annonce?", kan du ikke fravælge de annoncer, der viser dette ikon. Du kan få flere oplysninger om denne proces og anbefalinger til kontoadministration i denne vejledning for optimale løsninger.

Begrænsninger for Maryland
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg
Begrænsninger for New Jersey
Følgende er ikke tilladt:
Annoncer med relation til forslag og kandidater til lokalvalg
Følgende er obligatorisk for relevante annoncører i New Jersey, der er påvirket af dette, før der købes annoncer:

Tilladt med begrænsningerSom fremsat i N.J. Stat. § 19:44A-22.3(d) skal de følgende annoncører, før de køber annoncer, indsende en kopi af den registrering, der skal indsendes til Election Law Enforcement Commission:

En kandidatkomité, politisk komité, kørende politisk komité, uafhængige forbrugskomitéer, komitéer for politiske partier, komitéer for lovgivende ledelse eller enhver anden sådan komité eller enhver person, der foretager eller pådrager sig udgifter, der har til formål at finansiere kommunikation som beskrevet i N.J. Stat. § 19:44A-22.3(a) og (b).

Dette trin skal gennemføres, før der køres annoncer.

Udfyld denne formular for at opfylde ovennævnte krav.

Begrænsninger for New York

Følgende er obligatorisk for uafhængige økonomiudvalg i delstaten New York inden køb af politiske annoncer:  

Tilladt med begrænsninger Uafhængige økonomiudvalg, der ønsker at købe annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg i New York, skal informere Google om, at de er uafhængige økonomiudvalg, og indsende en kopi af de registreringsdokumenter, der er indgivet til New York State Board of Elections. 
 
Udfyld denne formular for at opfylde ovennævnte krav. 
Hvis du bruger Display & Video 360-platformen til annoncering, skal du udfylde denne formular for at opfylde ovenstående krav.
Begrænsninger for Nevada
Følgende er ikke tilladt:
Annoncer med relation til forslag og kandidater til lokalvalg
Begrænsninger i Virginia

Følgende er påkrævet for politiske onlineannoncører i Virginia, som ifølge Virginia Code Ann. § 24.2-960 skal identificere sig på onlineplatforme som politiske onlineannoncører og på disse onlineplatforme certificere, at de i henhold til statslig og lokal lovgivning har lov til at købe eller mod betaling promovere politiske onlineannoncer:

Tilladt med begrænsninger Politiske onlineannoncører i Virginia, der ønsker at købe "politiske onlineannoncer", skal:  (1) Over for Google identificere sig som politiske onlineannoncører; (2) over for Google certificere, at de i henhold til statslige og lokale love har tilladelse til at købe eller mod betaling promovere politiske onlineannoncer; og (3) bekræfte deres konto.

Indsend denne formular for at fuldføre processen til selvidentifikation og selvklassificering.

Begrænsninger for Washington
Følgende er ikke tilladt:
 Annoncer med relation til afstemninger og kandidater til delstats- og lokalvalg
Hvis du vil rapportere eller anmode om yderligere oplysninger vedrørende en annonce, der overtræder denne politik, skal du udfylde vores formular til anmodning om oplysninger om valgannoncer i Washington.
Begrænsninger for Seattle

Følgende er ikke tilladt:

 Annoncer, som direkte eller indirekte opfordrer til stemmeafgivning eller til finansiel eller anden støtte i enhver valgkampagne, eller som formidler et budskab med relation til politiske spørgsmål af lokal betydning, herunder lovgivning eller en valgt embedsmands holdning til lovgivning.

Begrænset målretning for valgannoncer

Det er kun følgende kriterier, der må bruges til at målrette valgannoncer i områder, hvor godkendelse af valgannoncer er påkrævet:

Green checkmark, allowed Geografisk område (undtagen radius rundt om et sted)

Green checkmark, allowed Alder, køn

Green checkmark, allowed Kontekstmålretning, f.eks. annonceplaceringer, emner, søgeord efter websites, apps, sider og videoer

Alle andre typer målretning er ikke tilladt til brug i valgannoncer.

Krav om erklæringer i forbindelse med valgannoncer

For områder, hvor godkendelse af valgannoncer er påkrævet, skal alle valgannoncer vise en erklæring om, hvem der har betalt for annoncen. For de fleste annonceformater genererer Google automatisk en "Betalt af"-erklæring ved hjælp af de oplysninger, der er angivet under godkendelsesprocessen. Bemærk! Denne erklæring træder ikke i stedet for eventuelle andre erklæringer, som du ifølge loven skal inkludere i din annonce.

Tilladt med begrænsninger Hvad angår nedenstående annonceformater og funktioner, der er tilgængelige på Google, er det annoncørens ansvar at inkludere en "Betalt af"-erklæring direkte i annoncen efterfulgt af navnet på den organisation eller enkeltperson, der betaler for annoncen. Erklæringen skal altid være synlig i annoncen.

Bemærk! Denne erklæring træder ikke i stedet for eventuelle andre erklæringer, som du ifølge loven skal inkludere i din annonce.

Regionale begrænsninger

I disse områder er der begrænsninger på politiske annoncer. Herunder kan du se en liste over disse områder, og hvad der er forbudt i hvert enkelt område. Der kan være angivet yderligere forbud eller krav i politikken vedrørende lokale juridiske krav.

Canada
Valgannoncer i Canada

I Canada er følgende ikke tilladt på Google-platforme i en valgperiode, som er underlagt kontrol i henhold til Canadas valglov (Canada Elections Act):

Ikke tilladt Annoncer for et føderalt politisk parti, lederen af et føderalt politisk parti eller et aktuelt medlem af eller en aktuel kandidat (eksempelvis en nomineret kandidat) til medlemskab af Canadas parlament.

Bemærk! Denne politik gælder ikke for annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere nyhedsdækningen af et valg. Politikken gælder heller ikke for annoncer, der promoverer folkesundhedsrelateret rådgivning vedrørende COVID-19 eller oplysninger om valgprocesser fra offentlige myndigheder, ministerier eller departementer (f.eks. annoncer fra Elections Canada med opfordring til at stemme ved et valg).

Mærkesagsannoncer i Canada

I Canada er følgende ikke tilladt på Google-platforme i en valgperiode, som er underlagt kontrol i henhold til Canadas valglov (Canada Elections Act):

Ikke tilladt Annoncer for en mærkesag med relation til et føderalt politisk parti eller et aktuelt medlem af eller en aktuel kandidat til medlemskab af Canadas parlament.

Bemærk! Denne politik gælder ikke for annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere nyhedsdækningen af et valg. Politikken gælder heller ikke for annoncer, der promoverer folkesundhedsrelateret rådgivning vedrørende COVID-19 eller oplysninger om valgprocesser fra offentlige myndigheder, ministerier eller departementer (f.eks. annoncer fra Elections Canada med opfordring til at stemme ved et valg).

Valgannoncer i Ontario

I Ontario er følgende typer annoncer forbudt på Google-platforme a) i de 12 måneder frem til udskrivelsen af et ordinært valg og b) i en valgperiode, der er defineret i Ontario Election Finances Act:

Ikke tilladt Annoncer for et politisk parti i Ontario, lederen af et politisk parti i Ontario eller et aktuelt medlem af eller en aktuel kandidat til medlemskab af den lovgivende forsamling i provinsen Ontario.

Bemærk! Denne politik gælder ikke for annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere nyhedsdækningen af et valg. Den gælder heller ikke for annoncer, der køres af offentlige myndigheder, ministerier eller departementer i Ontario (f.eks. annoncer fra Elections Ontario med opfordring til at stemme ved et valg).

Mærkesagsannoncer i Ontario

I Ontario er følgende typer annoncer forbudt på Google-platforme a) i de 12 måneder frem til udskrivelsen af et ordinært valg og b) i en valgperiode, der er defineret i Ontario Election Finances Act:

Ikke tilladt Annoncer for en mærkesag med relation til et politisk parti i Ontario, lederen af et politisk parti i Ontario eller et aktuelt medlem af eller en aktuel kandidat til medlemskab af den lovgivende forsamling i provinsen Ontario.

Bemærk! Denne politik gælder ikke for annoncer, der køres af nyhedsorganisationer for at promovere nyhedsdækningen af et valg. Den gælder heller ikke for annoncer, der køres af offentlige myndigheder, ministerier eller departementer i Ontario (f.eks. annoncer fra Elections Ontario med opfordring til at stemme ved et valg).

Frankrig

I Frankrig er følgende fremover ikke tilladt på Google-platforme i en periode på tre måneder frem til den første dag i den måned, hvor der afholdes valg, og indtil valget er blevet afholdt:

Annoncer med informativt indhold, der er relateret til en debat af almen interesse.

Dette omfatter ikke annoncer, der køres af officielle offentlige oplysningstjenester (dvs. Service d'information du Gouvernement) med henblik på promovering af folkesundhedsrelateret vejledning i forbindelse med COVID-19-krisen eller information om valgprocesser.

Singapore

I Singapore er følgende forbudt på Googles platforme:

Annoncer, der påvirker eller forsøger at påvirke:
 • Resultatet af et præsidentvalg, et parlamentsvalg, et valg af enkelte medlemmer af parlamentet midt i en valgperiode eller en folkeafstemning
 • Den offentlige mening om et emne, som i Singapore er et spørgsmål om offentlig interesse eller offentlig uenighed, f.eks. dem der vedrører race eller religion, eller
 • Lovgivningsprocessen eller udfaldet af en sag i Singapore eller på anden måde ændre eller forsøge at ændre lovgivningen i hele eller dele af Singapore.
Annoncer, der promoverer interesser for et politisk parti eller en anden gruppe af personer, der er organiseret i Singapore af politiske formål.
 

Bemærk! Myndighedsanvisninger fra ministerier og andre offentlige myndigheder i Singapore, der har til formål at offentliggøre eller udbrede oplysninger om nationale politikker, projekter og/eller institutioner, er stadig tilladt i henhold til denne politik. Oplysninger vedrørende nationale politiske meddelelser i forbindelse med arrangementer som National Day Rally og Budget er fortsat også tilladt i henhold til denne politik.

Hvis du offentliggør og udbreder sådanne myndighedsanvisninger på vegne af ministerier og andre offentlige myndigheder i Singapore, kan du ansøge her.

Sydkorea

I Sydkorea er følgende forbudt på Googles platforme:

Annoncer for politiske kandidater eller partier til valgte embeder i Sydkorea.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false