Illegala produkter och tjänster – Ryssland

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google Ads-policyn om illegala produkter och tjänster ändras i mars 2014. Google slutar att visa annonser som är inriktade på Ryssland och som marknadsför informationsprodukter, såvida inte annonserna innehåller en av följande åldersklassificeringar: 18+, 16+, 12+, 6+ eller 0+. Åldersklassificeringen måste synas tydligt i annonsen eller framgå i annonstexten. Informationsprodukter omfattar böcker och annan tryckt eller digital media, filmer och annat audiovisuellt innehåll, musik, programvara, spel, föreställningar, konserter och andra produkter eller evenemang som kan innehålla information som är åldersbegränsad i Ryssland. Vi har fattat detta beslut till följd av ändringar i rysk lagstiftning. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i mars 2014)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
73067