Illegala produkter och tjänster – Ryssland

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google Ads-policyn om illegala produkter och tjänster ändras i mars 2014. Google slutar att visa annonser som är inriktade på Ryssland och som marknadsför informationsprodukter, såvida inte annonserna innehåller en av följande åldersklassificeringar: 18+, 16+, 12+, 6+ eller 0+. Åldersklassificeringen måste synas tydligt i annonsen eller framgå i annonstexten. Informationsprodukter omfattar böcker och annan tryckt eller digital media, filmer och annat audiovisuellt innehåll, musik, programvara, spel, föreställningar, konserter och andra produkter eller evenemang som kan innehålla information som är åldersbegränsad i Ryssland. Vi har fattat detta beslut till följd av ändringar i rysk lagstiftning. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i mars 2014)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny