Illegala produkter och tjänster – Ryssland

Google Ads-policyn om illegala produkter och tjänster ändras i mars 2014. Google slutar att visa annonser som är inriktade på Ryssland och som marknadsför informationsprodukter, såvida inte annonserna innehåller en av följande åldersklassificeringar: 18+, 16+, 12+, 6+ eller 0+. Åldersklassificeringen måste synas tydligt i annonsen eller framgå i annonstexten. Informationsprodukter omfattar böcker och annan tryckt eller digital media, filmer och annat audiovisuellt innehåll, musik, programvara, spel, föreställningar, konserter och andra produkter eller evenemang som kan innehålla information som är åldersbegränsad i Ryssland. Vi har fattat detta beslut till följd av ändringar i rysk lagstiftning. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i mars 2014)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?