Olagliga produkter och tjänster – jadeit och rubiner från Burma

Google Ads-policyn för olagliga produkter och tjänster förtydligades i början av januari 2012. Policyn uppdaterades för att ange att Google inte tillåter annonser eller målsidor som marknadsför försäljning av jadeit och rubiner från Burma när de riktar in sig mot USA. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. Policybeskrivningen har uppdaterats för att återspegla denna ändring.
(Upplagt den 3 januari 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?