Oacceptabel affärspraxis

Google Ads-policyn för oacceptabel affärspraxis kommer att ändras i mitten av oktober. Policyn ändras för att förhindra obehöriga finansiella verksamheter. Ändringen gäller Brasilien. Vi har fattat detta beslut till följd av rapporter från den behöriga myndigheten, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), om identifierade webbplatser som inte får bedriva verksamhet i Brasilien. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 5 oktober 2010)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?