Oacceptabel affärspraxis

Google Ads-policyn för oacceptabel affärspraxis kommer att ändras runt slutet av augusti. Policyn har ändrats så att den förbjuder marknadsföring av tandblekningsprodukter som innehåller mer än 0,1 % väteperoxid eller kemikalier som utsöndrar väteperoxid. Ändringen gäller Storbritannien. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 23 augusti)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?