Spädbarnsmat – Indien

Google Ads-policyn för spädbarnsmat i Indien kommer att ändras runt början av september. Vi kommer även fortsättningsvis inte att tillåta annonser som aktivt marknadsför eller uppmuntrar användning av bröstmjölksersättning, nappflaskor eller barnmat. Policyn ändras för att tillåta annonser som länkar till webbplatser som säljer bröstmjölksersättning, nappflaskor eller barnmat utan att aktivt marknadsföra användning av dessa produkter. Efter att den nya policyn har trätt i kraft kommer sidan över olagliga produkter och tjänster att uppdateras för att återspegla denna ändring.
(Upplagt den 24 augusti 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?