Oacceptabel affärspraxis

Google Ads-policyn för oacceptabel affärspraxis kommer att ändras i mitten av maj. Vi håller på att förenkla våra policyer som rör oacceptabel affärspraxis och olagliga produkter och tjänster. Vi byter också namn på policyn Olagliga produkter och tjänster så att den mer korrekt beskriver policyns syfte. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut för att samordna våra policyer och för att förtydliga policyområdena för våra användare och annonsörer. När uppdateringarna träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringarna.
(Upplagt den 3 maj 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?