Uppdatering av policyn för finansiella produkter och tjänster (januari 2021)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google har uppdaterat policyn för finansiella produkter och tjänster så att den överensstämmer med EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) med Storbritannien. Från och med den 1 januari 2021 får annonsörer som endast är certifierade att marknadsföra komplexa spekulativa finansiella produkter med inriktning på EES inte visa annonser i Storbritannien.

De annonsörer som vill fortsätta att marknadsföra komplexa, spekulativa finansiella produkter i Storbritannien efter 1 januari 2021 måste ansöka om en ny certifiering för komplexa, spekulativa finansiella produkter i Storbritannien om de tillåts ha finansiella kampanjer av Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA). Brittiska annonsörer som tänker fortsätta annonsera i EES måste också ansöka om certifiering i EU.

Annonsörer som erbjuder komplexa, spekulativa finansiella produkter måste vara certifierade av Google innan de får annonsera via Google Ads. Annonsörerna måste uppfylla följande krav för att bli certifierade av Google:

  • De måste ha en licens som är utfärdad av den relevanta finansiella myndigheten i det land eller de länder som de inriktar sig på. 
  • De måste se till att deras annonser och målsidor överensstämmer med alla Google Ads policyer.
  • De måste uppfylla relevanta rättsliga krav, inklusive sådana som rör komplexa spekulativa finansiella produkter.

Annonsörer kan begära certifiering hos Google från och med den 1 januari 2021 när ansökningsformuläret publiceras. Vi ger annonsörerna 60 dagars respit att uppdatera sin certifiering och börjar tillämpa den nya policyn från och med 2 mars 2021.

Vi förväntar oss att alla annonsörer följer den lokala lagstiftningen i de områden som deras annonser är inriktade på. Policyn gäller globalt för alla konton som annonserar om finansiella produkter. Mer information finns i Om certifiering för begränsade finansiella produkter.

(Upplagt i januari 2021)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny