Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Instalowanie tagu Google

Z tagu Google korzystają usługi Google, których używasz do pomiaru skuteczności witryny i reklam. Tag Google wysyła dane do połączonych miejsc docelowych, np. Google Ads i Google Analytics 4.

Ze względu na to, że technologie używane w witrynach, np. pliki cookie, nieustannie ewoluują z powodu nowości wprowadzanych w przeglądarkach, zmian przepisów oraz zmian związanych z ochroną prywatności, stosowanie wysokiej jakości tagów w całej witrynie ma duże znaczenie, ponieważ zapewnia najdokładniejsze pomiary.

Z tego artykułu dowiesz się:

Ilustracja przedstawiająca, jak skonfigurować tag Google.

Uwaga: wszystkie globalne tagi witryny zostały przekształcone w tagi Google. Jeśli masz w witrynie globalny tag witryny, nie musisz jej aktualizować, aby używać tagu Google.

Co to jest identyfikator tagu i gdzie go znaleźć?

Co to jest identyfikator tagu Google?

Identyfikator tagu: identyfikator tagu należy umieścić na stronie, aby wczytać dany tag. Pojedynczy tag może mieć kilka identyfikatorów. Zwykle będziesz mieć widoczny tylko „główny” identyfikator.

Gdy połączysz lub podzielisz tagi, może to spowodować zmianę głównego identyfikatora tagu widocznego we fragmencie instrukcji dodawania tagu. W takiej sytuacji nie musisz ponownie dodawać tagu do strony. Dopóki masz na stronie jeden z identyfikatorów tagu, będzie się wczytywać ten sam tag. Usunięcie miejsca docelowego nie spowoduje zmiany dotychczasowych identyfikatorów tagu.

Uwaga: jeśli Twoja integracja CMS (nazywana też „kreatorem witryn”) nie akceptuje identyfikatora tagu GT-, możesz użyć aliasu, np. AW-XXXXX lub G-XXXXX, obsługiwanego przez integrację CMS.

Gdzie znajdę identyfikator tagu Google?

Ustawienia tagu Google znajdziesz w usługach Google Ads, Google Analytics i Menedżer tagów Google. Zaloguj się w jednej z nich i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyświetlić identyfikator tagu:

Instrukcje dotyczące Google Ads

Instrukcje dotyczące Google Analytics

 1. W sekcji AdministracjaZbieranie i modyfikowanie danych kliknij Strumienie danych.
 2. Kliknij strumień, aby wyświetlić szczegóły.
 3. Wynik: na ekranie powinny się pojawić ustawienia Google Analytics i tagu Google.Zrzut ekranu pokazujący ustawienia strumienia danych w Google Analytics 4. Wśród nich znajdują się ustawienia tagu Google

Instrukcje dotyczące Menedżera tagów Google:

Uwaga: aby zobaczyć w Menedżerze tagów Google identyfikatory tagów Google, musisz zarządzać Google Ads, Analytics lub tagiem Google w kontenerze.

 1. Otwórz Menedżera tagów Google.
 2. Aby zobaczyć skonfigurowane wcześniej tagi Google, kliknij kartę Tagi Google.
  Podsumowanie tagu Google w Menedżerze tagów Google.
 3. Aby edytować ustawienia tagu Google, kliknij nazwę kontenera.

Czym są miejsce docelowe i jego identyfikator?

Czym jest miejsce docelowe?

Miejsce docelowe to konto usługi pomiarowej Google, które współdzieli konfigurację z tagiem Google i otrzymuje od niego dane. Możesz dodawać do tagu Google miejsca docelowe, aby korzystać w swojej witrynie z jego konfiguracji i zasięgu.

Obecnie miejscami docelowymi w usługach w Google Analytics 4 mogą być tylko konta Google Ads i strumienie danych z sieci.

Czym jest identyfikator miejsca docelowego?

Identyfikator miejsca docelowego to identyfikator, który reprezentuje miejsce docelowe; tj. połączoną usługę Google, np. Google Ads lub Google Analytics. Tag Google używa tych identyfikatorów do wczytywania ustawień miejsc docelowych i kierowania zdarzeń.

W przypadku Google Ads identyfikator miejsca docelowego jest taki sam jak identyfikator śledzenia konwersji, np. AW-98765.

W przypadku Google Analytics identyfikator miejsca docelowego jest taki sam jak identyfikator pomiaru w strumieniu danych z sieci, np. G-12345.

 

Instalowanie tagu Google w swojej witrynie

Aby zacząć mierzyć skuteczność witryny i reklam, musisz dodać tag Google do każdej strony witryny.

Wybierz usługę, której chcesz użyć do skonfigurowania tagu Google.

Wskazówka: jeśli używasz zarówno Google Ads, jak i Google Analytics, skonfiguruj tag Google tylko na jednej z tych platform. Drugą usługę możesz później dodać jako miejsce docelowe w ustawieniach tagu Google.


Jeśli masz bardziej złożone potrzeby związane z pomiarami i chcesz też zarządzać tagami innych usług, skonfiguruj tag Google za pomocą Menedżera tagów Google.

Konfigurowanie tagu Google według instrukcji dotyczących Google Ads

Przed dodaniem tagu Google upewnij się, że masz w swojej witrynie skonfigurowane śledzenie konwersji. Na stronie „Konfigurowanie tagu Google” wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, i wykonaj instrukcje instalowania tagu:
 1. Używanie tagu Google znalezionego w Twojej witrynie (zalecane),
 2. Używanie posiadanego tagu Google,
 3. Zainstaluj tag Google.

Używanie tagu Google znalezionego w Twojej witrynie (zalecane)

Aby zakończyć konfigurowanie bez wprowadzania zmian w kodzie witryny, użyj wykrytego w niej tagu. Użytkownicy Twojego konta zostaną dodani jako użytkownicy tagu. Więcej informacji o zarządzaniu tagiem Google

 1. Aby wyświetlić szczegóły tagu, kliknij Szczegóły.
 2. Kliknij Zakończ.

Uwaga: zgodnie ze sprawdzonymi metodami na każdej stronie witryny umieść tylko jedno wystąpienie tagu Google.

Używanie posiadanego tagu Google

Ta opcja pokazuje, czy tag został wykryty w podanej witrynie. Aby ukończyć konfigurację bez wprowadzania zmian w kodzie witryny, wybierz tag z etykietą „W witrynie”.

Pamiętaj, że jeśli ruch w witrynie jest niewielki, tag może mieć stan „Nie wykryto”. Jeśli wybierzesz tag o stanie „Nie wykryto”, może być konieczne jego zainstalowanie. Użytkownicy Twojego konta zostaną dodani jako użytkownicy tagu. Więcej informacji o zarządzaniu tagiem Google

Jeśli masz dostęp administracyjny do wymienionych tagów, powinny one być widoczne. Jeśli nie możesz znaleźć tagu, którego szukasz, być może nie masz odpowiednich uprawnień do wprowadzania zmian w tym tagu Google.

 1. Kliknij Wybierz tag, aby wykryć:
  1. listę tagów, do których masz dostęp administracyjny;
  2. identyfikatory tagów;
  3. miejsce wykrycia tagu.
   • Jeśli tag zostanie wykryty w podanej przez Ciebie witrynie, możesz wybrać tag o stanie „W witrynie”, aby dokończyć konfigurowanie bez wprowadzania zmian w jej kodzie. Jeśli wybierzesz tag z etykietą „Nie wykryto”, konieczne może być jego zainstalowanie.
 2. Wybierz tag Google, którego chcesz użyć, i kliknij Potwierdź.

Zainstaluj tag Google

Tag Google możesz zainstalować na 2 sposoby:

Za pomocą kreatora witryn

Do wdrożenia tagu Google możesz użyć kreatora witryn lub systemu zarządzania treścią (CMS), np. Wix lub Duda. Wybierz kreator witryn i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalowanie tagu Google bez wprowadzania zmian w kodzie. Jeśli próbujesz wdrożyć tag, korzystając z integracji z systemem CMS lub kreatorem witryn, ale nie akceptuje ona identyfikatora tagu GT-, możesz użyć obsługiwanego przez nią aliasu (AW-XXXXX lub G-XXXXX).

Konfigurowanie tagu Google możesz dokończyć bez wprowadzania zmian w kodzie, jeśli zarządzasz swoją witryną na jednej z tych platform:

Dowiedz się więcej o instalowaniu tagu Google za pomocą kreatora witryn.

Po zakończeniu instalacji:

 1. Kliknij Gotowe, a Google przeskanuje Twoją witrynę.
 2. Kliknij Gotowe, aby zakończyć konfigurowanie tagu Google.

Instalowanie ręczne

Wybierz tę opcję, jeśli po raz pierwszy konfigurujesz na swoim koncie tag działania powodującego konwersję i nie masz jeszcze zainstalowanego tagu Google.

 1. Aby zainstalować tag, skopiuj go i wklej bezpośrednio za elementem <head> na każdej stronie w swojej witrynie. Nie dodawaj więcej niż 1 tagu Google na każdej stronie. Animacja pokazująca, jak zainstalować tag witryny Google służący do śledzenia konwersji w Google Ads Oto przykład tagu Google, gdzie „ID_TAGU” to identyfikator tagu unikalny dla Twojego konta Google Ads:

  <script async
  src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
  <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'ID_TAGU');
  </script>
 2. (Opcjonalnie) Dostosuj tag Google do swoich potrzeb:
  1. Jeśli nie chcesz, aby tag Google dodawał użytkowników witryny do list remarketingowych przy pierwszym wczytaniu strony, dodaj wyróżniony poniżej fragment do polecenia „config” tagu Google:
   gtag('config',' ID_TAGU',{'send_page_view': false});
  2. Jeśli nie chcesz, aby tag Google umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, dodaj wyróżniony poniżej fragment do polecenia „config” tagu Google:
   gtag('config',' ID_TAGU',{'conversion_linker': false});
   • Uwaga: nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji. Jeśli chcesz wyłączyć zbieranie danych remarketingowych, dodaj do tagu Google zaznaczone poniżej polecenie gtag('set') nad poleceniem gtag('js'). Spowoduje to wyłączenie gromadzenia danych remarketingowych dla wszystkich skonfigurowanych kont Google Ads.
    <script async
    src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=ID_TAGU"></script>
    <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', 'ID_TAGU');
    </script>
 3. Skopiuj tag Google, a potem dodaj go do swojej witryny.
 4. Otwórz kod HTML strony, która wyświetli się Twoim klientom po ukończeniu konwersji w witrynie – może to być np. strona „Dziękujemy za złożenie zamówienia”. Jest to tzw. strona konwersji.
 5. Między tagami nagłówka strony (<head></head>) wklej globalny tag witryny i wszystkie fragmenty kodu zdarzeń, które chcesz zastosować na stronie.
 6. Zapisz zmiany na stronie internetowej.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Kliknij Zainstaluj tag zdarzenia.
 9. W sekcji „Fragment kodu zdarzenia” wybierz, czy chcesz śledzić konwersje po wczytaniu strony czy po kliknięciu.
  • Wczytanie strony: zliczasz konwersję, gdy klient otworzy stronę konwersji, np. stronę z potwierdzeniem zakupu lub rejestracji. To jest domyślna i najbardziej popularna opcja. Więcej informacji o standardach Google w zakresie bezpieczeństwa
  • Kliknięcie: zliczasz konwersję, gdy klient kliknie przycisk lub link (np. przycisk „Kup teraz”). Animowany GIF pokazujący, jak edytować ustawienia fragmentu kodu zdarzenia
 10. Skopiuj fragment kodu zdarzenia, a potem wykonaj instrukcje pozwalające dodać go do strony lub kliknij „Pobierz fragment kodu”, aby dodać go w późniejszym czasie.
  • Jeśli śledzisz konwersje po wczytaniu strony, dodaj fragment kodu zdarzenia do strony, którą chcesz śledzić.
  • Jeśli śledzisz konwersje po kliknięciu, dodaj fragment kodu zdarzenia do strony zawierającej przycisk lub link, którego kliknięcia chcesz śledzić.
 11. Kliknij Dalej.
 12. Kliknij Gotowe. Animowany GIF pokazujący opcję kopiowania lub pobierania fragmentu kodu zdarzenia w interfejsie Google Ads
 13. Kliknij Zakończ. Jeśli jako konwersje śledzisz kliknięcia w witrynie, wykonaj instrukcje podane w artykule Śledzenie kliknięć w witrynie jako konwersji, aby dodać do przycisku lub linku, który chcesz śledzić, jeszcze jeden fragment kodu. Bez tego śledzenie konwersji nie będzie działać.
Uwaga: zgodnie ze sprawdzonymi metodami na każdej stronie witryny umieść tylko jedno wystąpienie tagu Google.

Po skonfigurowaniu tagu Google musisz sprawdzić, czy działa.

Instalowanie tagu Google według instrukcji dotyczących Google Analytics

Sposób konfigurowania tagu Google w Google Analytics zależy od tego, czy po raz pierwszy konfigurujesz Analytics w witrynie, czy też dodajesz usługę w Google Analytics 4 do witryny, w której występuje już usługa w Universal Analytics.

Jeśli konfigurujesz Google Analytics po raz pierwszy

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. U góry kolumny „Usługa” wybierz za pomocą selektora usługę zawierającą strumień danych, w którego przypadku chcesz skonfigurować tag Google.
 4. W kolumnie „Usługa” kliknij Strumienie danych.
 5. Kliknij strumień danych, który chcesz edytować.
 6. W sekcji „Tag Google” kliknij Skonfiguruj ustawienia tagów.
 1. W sekcji „Twój tag Google” kliknij Instrukcje instalacji.
 2. Na stronie „Instrukcje instalacji” kliknij „Instalowanie za pomocą kreatora witryn” albo „Zainstaluj ręcznie”:
  • Opcji „Instalowanie za pomocą kreatora witryn” użyj, jeśli zarządzasz witryną za pomocą kreatora witryn (nazywanego też „platformą CMS”, np. Wix lub WordPress). Wybierz kreator witryn i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalowanie tagu Google bez wprowadzania zmian w kodzie.
  • Jeśli wolisz zainstalować tag ręcznie, przejdź do sekcji „Zainstaluj ręcznie”. Na ekranie zobaczysz fragment kodu JavaScriptu odpowiadający tagowi Google przeznaczonemu do Twojego konta. Aby utworzyć połączenie między witryną a Google Analytics, skopiuj cały fragment kodu tagu Google i wklej go w kodzie każdej strony witryny bezpośrednio po elemencie <head>. Tag Google to osobna sekcja wyświetlonego kodu, zaczynająca się od:

   <!-- Global tag (gtag.js) -->

   i kończąca się ciągiem:

   </script>
Uwaga: zgodnie ze sprawdzonymi metodami na każdej stronie witryny umieść tylko jedno wystąpienie tagu Google.

Rozpoczęcie gromadzenia danych może potrwać do 30 minut. Następnie w raporcie Czas rzeczywisty możesz sprawdzić, czy otrzymujesz dane.

Po skonfigurowaniu tagu Google sprawdź, czy działa.

Jeśli dodajesz usługę w Google Analytics 4 do witryny, w której występuje już usługa w Universal Analytics

Aby dodać usługę w Google Analytics 4 do witryny, w której występuje już usługa w Universal Analytics, możesz skorzystać z Asystenta konfiguracji usługi w Google Analytics 4. Na koncie Analytics musisz mieć rolę Edytujący. Aby utworzyć usługę w GA4, wykonaj podane niżej instrukcje. Tego kreatora możesz używać niezależnie od tego, czy na stronach swojej witryny masz tag Google Analytics (gtag.js lub analytics.js), tag Google Ads (gtag.js) czy kontener Menedżera tagów Google.

 1. W Google Analytics w lewym dolnym rogu kliknij Ustawienia Administracja.
 2. Upewnij się, że w kolumnie Konto wybrane jest odpowiednie konto (jeśli masz tylko jedno konto Google Analytics, jest ono wybrane domyślnie).
 3. W kolumnie Usługa wybierz usługę w Universal Analytics, która obecnie zbiera dane o Twojej witrynie.
 4. W kolumnie Usługa kliknij Asystent konfiguracji usługi w Google Analytics 4. To pierwsza opcja w kolumnie Usługa.
 5. W sekcji Chcę utworzyć nową usługę w Google Analytics 4 kliknij Rozpocznij.
 6. W zależności od sposobu otagowania witryny zobaczysz na ekranie Utwórz nową usługę w Google Analytics 4 jedną z tych opcji:
 7. Na stronie Konfigurowanie tagu Google wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twoją sytuację, i postępuj zgodnie z podawanymi instrukcjami, aby dokończyć tworzenie nowej usługi w GA4:

  Używanie tagu Google znalezionego w Twojej witrynie (zalecane)

  Wybierz tę opcję, aby dokończyć konfigurację, korzystając z tagu Google wykrytego w Twojej witrynie bez wprowadzania zmian w jej kodzie.

  W razie potrzeby kliknij Szczegóły, aby wyświetlić szczegóły tagu.

  Aby zakończyć tworzenie nowej usługi w GA4, kliknij Potwierdź.

  Użytkownicy Twojej usługi zostaną dodani jako użytkownicy tagu Google. Dowiedz się więcej o zarządzaniu tagiem Google.

  Używanie posiadanego tagu Google

  Wybierz tę opcję, aby ponownie użyć tagu Google, do którego masz już dostęp administracyjny.

  Kliknij Wybierz tag. Zobaczysz:

  • Listę tagów, do których masz dostęp administracyjny (jeśli nie widzisz tagu Google, którego szukasz, być może nie masz odpowiednich uprawnień do wprowadzania w nim zmian).
  • Identyfikatory tagów.
  • Czy tag został wykryty w witrynie. Aby ukończyć konfigurację bez wprowadzania zmian w kodzie witryny, wybierz tag z etykietą „W witrynie”. Jeśli wybierzesz tag o etykiecie „Nie wykryto”, konieczne może być jego zainstalowanie. Pamiętaj, że jeśli ruch w witrynie jest niewielki, tag może mieć stan „Nie wykryto”.
  • Miejsca docelowe powiązane z tagiem.

  Wybierz tag Google, którego chcesz użyć, a potem kliknij Potwierdź, aby zakończyć tworzenie nowej usługi w GA4.

  Użytkownicy Twojej usługi zostaną dodani jako użytkownicy tagu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu tagiem Google.

  Zainstaluj tag Google

  Wybierz tę opcję, jeśli nie masz zainstalowanego w witrynie tagu Google.

  1. Aby zainstalować w swojej witrynie nowy tag Google, kliknij Dalej.
  2. Na stronie Instrukcje instalacji dostępne są 2 opcje:
   • Instalowanie za pomocą kreatora witryn: jeśli zarządzasz witryną za pomocą niektórych kreatorów witryn (lub „platform CMS”, takich jak Wix czy Duda), możesz dokończyć konfigurowanie tagu Google bez potrzeby wprowadzania zmian w kodzie.
   • Zainstaluj ręcznie – wybierz tę opcję, jeśli występuje jedna z tych sytuacji:
    • Twój kreator witryn lub system CMS nie obsługuje jeszcze tagu Google (gtag.js).
    • Samodzielnie lub z pomocą programisty stron internetowych ręcznie tagujesz strony internetowe.
    • Masz w swojej witrynie tag analytics.js.
    • Używasz Menedżera tagów Google.

  Opcja 1. Instalowanie za pomocą kreatora witryn lub systemu CMS

  Jeśli zarządzasz witryną na jednej z tych platform, wybierz ją i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację tagu Google bez wprowadzania zmian w kodzie.

  Po zakończeniu instalacji tagu Google kliknij Gotowe, aby zakończyć tworzenie nowej usługi w GA4.

  Jeśli Twoja platforma nie obsługuje jeszcze tagu Google, możesz skorzystać z opcji instalacji ręcznej (poniżej).

  Stale aktualizujemy instrukcje dotyczące systemów CMS, aby ułatwić Ci skonfigurowanie tagu Google. Nawet wtedy, gdy nie widzisz swojej platformy na stronie Instrukcje instalacji, i tak możesz wkleić identyfikator tagu Google w kreatorze witryn lub systemie CMS.Zanim rozpoczniesz ręczne instalowanie, sprawdź, czy Twoja platforma znajduje się na tej liście.

  Dowiedz się więcej o instalowaniu tagu Google za pomocą kreatora witryn.

  Opcja 2. Zainstaluj ręcznie

  Wybierz tę opcję, jeśli spełniony jest jeden z tych warunków:

  • Twój kreator witryn lub system CMS nie obsługuje jeszcze tagu Google (gtag.js). Uwaga: musisz użyć na swojej platformie funkcji niestandardowego kodu HTML.
  • Samodzielnie lub z pomocą programisty stron internetowych ręcznie tagujesz strony internetowe.
  • Masz w swojej witrynie tag analytics.js.

  Ręczne instalowanie tagu Google

  Na karcie Zainstaluj ręcznie zobaczysz fragment kodu JavaScriptu swojego tagu Google. Aby utworzyć połączenie między witryną a Google Analytics, skopiuj cały kod tagu Google i wklej go w kodzie każdej strony w witrynie bezpośrednio po elemencie <head>. Nie dodawaj więcej niż 1 tagu Google na każdej stronie.

  Jeśli używasz kreatora witryn lub systemu CMS, który nie obsługuje jeszcze tagu Google, skopiuj cały tag Google i wklej go za pomocą dostępnego na Twojej platformie pola niestandardowego kodu HTML.

  Tag Google to osobna sekcja wyświetlonego kodu, zaczynająca się od:

  <!-- Google tag (gtag.js) -->

  i kończąca się ciągiem:

  </script>

  Gdy skończysz instalować w witrynie tag Google, kliknij Gotowe, aby zakończyć tworzenie nowej usługi w GA4.

  Po zainstalowaniu tagu Google musisz skonfigurować jego ustawienia.

  Jeśli Twoja witryna została oznaczona tagiem analytics.js – ręcznie lub za pomocą systemu CMS

  Jeśli w swojej witrynie używasz wklejonego samodzielnie tagu analytics.js, nie usuwaj starego tagu analytics.js podczas dodawania tagu Google (patrz powyżej). Tag analytics.js będzie nadal zbierać dane na potrzeby Twojej usługi w Universal Analytics. Dodany tag Google (gtag.js) będzie zbierać dane na potrzeby nowej usługi w GA4.

  Jeśli do umieszczania na swoich stronach tagu analytics.js używasz kreatora witryn lub systemu CMS, tag Google możesz dodać do stron za pomocą funkcji niestandardowego kodu HTML. Nie usuwaj przy tym tagu analytics.js, aby umożliwić Analytics dalsze wysyłanie danych do usługi w Universal Analytics.

  Tabela poniżej zawiera listę kreatorów witryn i systemów CMS, które używają tagu analytics.js i na potrzeby umieszczenia w witrynie obu tagów wymagają dodania tagu Google jako niestandardowego kodu HTML.

  Skopiuj tag Google i wklej go do swojej witryny za pomocą dostępnej w systemie CMS funkcji obsługi niestandardowego kodu HTML.

  W raporcie Czas rzeczywisty sprawdź, czy otrzymujesz dane.

  Kreator witryn lub system CMS Opcje dodawania niestandardowego kodu HTML
  Blogger Instrukcje
  Cart.com Aby uzyskać instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy Cart.com
  Salesforce (Demandware) Aby uzyskać instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy Salesforce
  VTEX Aby uzyskać instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy VTEX
  Weebly Instrukcje
   

Konfigurowanie tagu Google w Menedżerze tagów Google

Tag Google możesz wdrożyć za pomocą Menedżera tagów Google, aby nim zarządzać wraz ze wszystkimi innymi tagami.

Zanim zaczniesz

Aby skonfigurować tag Google w Menedżerze tagów, potrzebujesz identyfikatora tego tagu. Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć swój tag, zapoznaj się z sekcją Gdzie znajdę identyfikator tagu Google?.

Jeśli masz już w witrynie fragment kodu tagu Google i chcesz przejść na korzystanie tylko z Menedżera tagów, wykonaj czynności podane w przewodniku po migracji.

Krok 1. Utwórz tag Google

Aby skonfigurować pomiary, zacznij od utworzenia tagu Google.

 1. Otwórz Menedżera tagów Google
 2. Wybierz kontener, który chcesz skonfigurować. Otwórz menu Tagi.
 3. Utwórz nowy tag. Wpisz u góry nazwę tagu (np. „Konfiguracja tagu Google – example.com”).
 4. W polu Konfiguracja tagu kliknij Tag Google.
 5. Skonfiguruj tag. W polu Identyfikator tagu wpisz identyfikator tagu Google.

  Gdzie znajdę identyfikator tagu Google?

  Ustawienia tagu Google znajdziesz w usługach Google Ads, Google Analytics i Menedżer tagów Google. Zaloguj się w jednej z nich i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyświetlić identyfikator tagu:

  Instrukcje dotyczące Google Ads

  Instrukcje dotyczące Google Analytics

  1. W sekcji AdministracjaZbieranie i modyfikowanie danych kliknij Strumienie danych.
  2. Kliknij strumień, aby wyświetlić szczegóły.
  3. Wynik: na ekranie powinny się pojawić ustawienia Google Analytics i tagu Google.Zrzut ekranu pokazujący ustawienia strumienia danych w Google Analytics 4. Wśród nich znajdują się ustawienia tagu Google

  Instrukcje dotyczące Menedżera tagów Google:

  Uwaga: aby zobaczyć w Menedżerze tagów Google identyfikatory tagów Google, musisz zarządzać Google Ads, Analytics lub tagiem Google w kontenerze.

  1. Otwórz Menedżera tagów Google.
  2. Aby zobaczyć skonfigurowane wcześniej tagi Google, kliknij kartę Tagi Google.
   Podsumowanie tagu Google w Menedżerze tagów Google.
  3. Aby edytować ustawienia tagu Google, kliknij nazwę kontenera.
 6. Opcjonalnie: możesz skonfigurować dodatkowe opcje konfiguracji określające, jak tag Google będzie się komunikować z miejscami docelowymi. Jeśli tag Google został już skonfigurowany i chcesz zachować wszystkie ustawienia domyślne, możesz przejść do sekcji Krok 2. Utwórz regułę.

Ustawienia opcjonalne

Ustawienia parametrów globalnych

Jeśli musisz wyznaczyć wspólny kontekst dla kilku tagów Google, parametry globalne możesz określić za pomocą tagu gtag.js bezpośrednio w witrynie.

Parametry globalne są odczytywane przez wszystkie tagi Google w witrynie. Używaj tej opcji tylko w przypadku danych, które nie są wrażliwe.

Więcej o stosowaniu parametrów w kilku tagach dowiesz się z dokumentacji dla programistów.

Ustawienia konfiguracji

Możesz podać dodatkowe parametry konfiguracji, które mają wpływ na ustawienia tagu Google.

Aby używać tej samej konfiguracji w różnych tagach Google, utwórz zmienną ustawień konfiguracji.

Wspólne ustawienia zdarzeń

Możesz podawać dodatkowe parametry wysyłane z każdym zdarzeniem, np. currency w przypadku ceny. Parametry zdarzenia są prawidłowe tylko dla tagu, do którego zostały dodane.

Aby używać tych samych ustawień zdarzenia w różnych tagach Google, utwórz zmienną ustawień zdarzenia tagu Google. Aby usługa Google Analytics mogła za Ciebie wypełniać wymiary i dane, używaj zalecanych nazw parametrów zdarzeń.

Wysyłanie danych na serwer tagowania

Tagowanie po stronie serwera umożliwia przeniesienie niektórych tagów z witryny lub aplikacji na serwer, co zwiększa wydajność. Więcej informacji o tagowaniu po stronie serwera

Aby wysyłać wszystkie zdarzenia do kontenera serwera Menedżera tagów zamiast do Google Analytics, musisz skonfigurować ten parametr:

 1. Otwórz menu Ustawienia konfiguracji.
 2. Ustaw adres URL kontenera serwera poprzez dodanie nowego parametru konfiguracji:
  • Nazwa: server_container_url
  • Wartość: ustaw adres URL swojego kontenera serwera Menedżera tagów

Wynik – parametry konfiguracji powinny wyglądać tak:Zrzut ekranu pokazujący implementację tagowania po stronie serwera w tagu Google.

Konfigurowanie właściwości użytkownika

Właściwości użytkownika to atrybuty służące do opisu grup Twoich użytkowników, np. ich ustawień języka lub położenia geograficznego. Możesz ich używać do definiowania list odbiorców.

Możesz np. określić właściwość użytkownika o nazwie ulubione_jedzenie, która będzie Ci służyć do rejestrowania ulubionych potraw każdego użytkownika. Możesz potem używać tych danych do dzielenia użytkowników na segmenty według ulubionej potrawy.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre wymiary dotyczące użytkowników, więc nie musisz dla nich definiować właściwości użytkownika. W przypadku każdej usługi w Google Analytics 4 możesz skonfigurować maksymalnie 25 dodatkowych właściwości użytkownika.

Aby mierzyć niestandardowe właściwości użytkownika, musisz utworzyć nową zmienną ustawień zdarzenia tagu Google, a potem przypisać ją do tagu Google.

7. Zapisz tag Google.

Krok 2. Utwórz regułę

Następnie skonfiguruj regułę umożliwiającą wczytywanie tagu Google, gdy ktoś otworzy Twoją witrynę.

 1. Aby mieć pewność, że tag Google będzie się uruchamiać przed innymi regułami, kliknij Reguły i użyj reguły Zdarzenie inicjujące – wszystkie strony. Dowiedz się więcej o regułach wyświetlania stron.
 2. Nazwij tag i zapisz jego konfigurację.

Wynik

Twoja konfiguracja tagu powinna wyglądać tak:

Zrzut ekranu pokazujący ukończoną konfigurację tagu Google.

Krok 3. Opublikuj kontener

Aby zastosować w witrynie najnowsze zmiany, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Prześlij.

Wynik

Po skonfigurowaniu tagu Google sprawdź, czy działa.

Więcej informacji o konfigurowaniu tagów w Menedżerze tagów znajdziesz w Przewodniku po Menedżerze tagów Google.

Sprawdzanie, czy tag wysyła dane

 1. Otwórz rozszerzenie Google Tag Assistant.
 2. Wpisz adres URL swojej witryny.
 3. Tag Assistant wyświetla wszystkie wykryte tagi u góry. Sprawdź, czy wyświetla się tag Google .
 4. Na karcie Summary (Podsumowanie) sprawdź, czy tag wysyła zdarzenia.
  • ✅ Tag Google jest prawidłowo skonfigurowany, jeśli rejestruje i wysyła zdarzenia.
  • ❌ Jeśli nie widzisz tagu Google lub nie rejestruje on żądań, więcej wskazówek znajdziesz w sekcjach poniżej.

Pamiętaj, aby skonfigurować tag Google w każdej witrynie, z której mają być wysyłane dane. Aby dowiedzieć się, gdzie został znaleziony Twój tag Google, otwórz podsumowanie zasięgu tagu.

Gdy nie znaleziono tagu

Jeśli Tag Assistant nie znajdzie Twojego tagu Google, sprawdź, czy:

 • Dodajesz właściwy identyfikator pomiaru.
 • Twój kod jest aktywny. Aby wyświetlić wczytany kod, możesz użyć Narzędzi dla programistów w przeglądarce.

Miejsce docelowe nie odbiera danych

Jeśli Tag Assistant wskazuje, że tag Google znajduje się na Twojej stronie, ale nadal nie widzisz żadnych danych, może to oznaczać, że tag Google nie jest połączony z miejscem docelowym.

W takim przypadku otrzymasz odpowiednie powiadomienie, gdy otworzysz stronę tagu Google. Możesz połączyć miejsce docelowe z dotychczasowym tagiem Google lub utworzyć nowy tag Google.

Dalsze kroki

Po skonfigurowaniu tagu Google upewnij się, że wysyła on niezbędne dane.

Konfigurowanie ustawień tagu Google →

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne