Công cụ giải đáp thắc mắc về quyền riêng tư

Bạn có các tùy chọn kiểm soát để quản lý quyền riêng tư của mình, cũng như loại dữ liệu Google thu thập và sử dụng. Để tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư, cũng như dữ liệu người dùng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Google, hãy chọn một tùy chọn bên dưới.

Lưu ý: Công cụ giải đáp thắc mắc này không giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc các vấn đề không liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu. Nếu bạn gặp vấn đề kỹ thuật, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp và diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn cần trợ giúp điều gì?