Trung tâm trợ giúp về quyền riêng tư

Bạn có nhiều tùy chọn để quản lý quyền riêng tư của mình trên các dịch vụ của Google. Để tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư và dữ liệu của bạn trong các sản phẩm và dịch vụ của Google, hãy chọn một tùy chọn bên dưới hoặc truy cập Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Lưu ý: Bài viết này không giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc các vấn đề không liên quan đến tính riêng tư của dữ liệu. Nếu bạn gặp vấn đề kỹ thuật, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp và diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.

Quản lý quyền riêng tư của bạn

Truy cập và tải dữ liệu của bạn xuống

Tải dữ liệu của bạn trong các sản phẩm và dịch vụ của Google xuống

Tìm hiểu cách tải dữ liệu của bạn xuống hoặc truy cập công cụ Takeout để tải dữ liệu của bạn trong các sản phẩm và dịch vụ của Google xuống.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ của chúng tôi để truy cập và xem dữ liệu của bạn hoặc xóa dữ liệu của bạn.

Gửi yêu cầu truy cập dữ liệu

Nếu thông tin bạn muốn không thuộc phạm vi hỗ trợ của các công cụ này, hãy gửi yêu cầu truy cập dữ liệu và nêu rõ:

 • Loại dữ liệu cá nhân bạn muốn truy cập;
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ gắn liền với dữ liệu này;
 • Ngày mà bạn phỏng đoán rằng Google có thể đã thu thập dữ liệu.

Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình để hoàn tất biểu mẫu.

Lưu ý quan trọng: Bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi: 855-548-2777. Nhân viên đại diện của chúng tôi có thể trả lời nhiều câu hỏi của bạn và giúp bạn điền vào biểu mẫu web để xác minh rằng bạn chính là chủ sở hữu tài khoản mà bạn yêu cầu thông tin.

Xem lại thông tin cơ bản trong tài khoản của bạn

Truy cập và xem lại dữ liệu của bạn

Khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập vào các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng. Ví dụ: cả hai dịch vụ Photos và Drive đều được thiết kế để giúp bạn quản lý các loại nội dung cụ thể mà bạn đã lưu trên Google.

Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ giúp bạn xem lại và kiểm soát thông tin được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Các công cụ này bao gồm:

 • Hoạt động của tôi cho phép bạn xem lại và kiểm soát dữ liệu được tạo khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google, chẳng hạn như các nội dung bạn tìm kiếm hoặc các lần bạn truy cập vào Google Play.
 • Trang tổng quan Google cho phép bạn quản lý thông tin liên quan đến các sản phẩm cụ thể.
 • Thông tin cá nhân cho phép bạn quản lý thông tin liên hệ của mình, chẳng hạn như tên, email và số điện thoại.

Khi đã đăng xuất, bạn có thể quản lý thông tin liên kết với trình duyệt hoặc thiết bị của mình, bao gồm:

 • Tính năng cá nhân hóa tìm kiếm khi đăng xuất: Chọn liệu Google có thể dùng hoạt động tìm kiếm của bạn để cung cấp cho bạn các kết quả và nội dung đề xuất phù hợp hơn hay không.
 • Các tùy chọn cài đặt YouTube: Tạm dừng và xóa Lịch sử tìm kiếm trên YouTube cũng như Lịch sử xem trên YouTube của bạn.
 • Các tùy chọn cài đặt quảng cáo: Quản lý các tùy chọn của bạn về những quảng cáo hiển thị cho bạn trên Google cũng như trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

Gửi yêu cầu truy cập dữ liệu

Nếu thông tin bạn muốn không thuộc phạm vi hỗ trợ của các công cụ này, bạn có thể gửi yêu cầu truy cập dữ liệu. Bạn có thể:

 1. Liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu web dành riêng cho yêu cầu này;
 2. Gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi: 855-548-2777. Nhân viên đại diện của chúng tôi có thể trả lời nhiều câu hỏi của bạn và giúp bạn điền vào biểu mẫu web để xác minh rằng bạn chính là chủ sở hữu tài khoản mà bạn yêu cầu thông tin. 

Kiểm soát các tùy chọn cài đặt về bảo mật và quyền riêng tư của bạn

Xem lại các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư

Chúng tôi cung cấp các tùy chọn để giúp bạn quản lý quyền riêng tư của mình trên các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng công cụ Kiểm tra quyền riêng tư để xem lại và thay đổi các tùy chọn cài đặt quan trọng về quyền riêng tư như dưới đây. Ngoài các công cụ này, chúng tôi còn cung cấp các tùy chọn cài đặt cụ thể về quyền riêng tư trong các sản phẩm của chúng tôi.

 • Kiểm soát hoạt động
  • Xác định những loại hoạt động bạn muốn lưu trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể bật Lịch sử vị trí nếu muốn nhận thông tin dự đoán tình hình giao thông cho tuyến đường bạn đi làm hàng ngày, hoặc bạn có thể lưu Lịch sử xem trên YouTube để nhận được các video đề xuất phù hợp hơn.
 • Cài đặt quảng cáo
  • Quản lý các tùy chọn của bạn về những quảng cáo hiển thị cho bạn trên Google cũng như trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Bạn có thể chỉnh sửa các mối quan tâm của mình, chọn liệu Google có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho bạn hay không, và bật hoặc tắt các dịch vụ quảng cáo nhất định.
 • Giới thiệu về bạn
  • Kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google.

Xem lại cách bạn chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng và trang web bên thứ ba

Để giúp bạn chia sẻ dữ liệu của mình một cách an toàn, Google cho phép bạn cấp cho các ứng dụng và trang web của bên thứ ba quyền truy cập vào các phần khác nhau trong tài khoản của bạn.

Xem lại cách bạn chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng và trang web bên thứ ba.

Xem lại các tùy chọn cài đặt bảo mật của bạn

Xóa dữ liệu của bạn

Xóa hoạt động của bạn

Bạn có thể xóa hoạt động của mìnhLịch sử vị trí. Bạn cũng có thể chọn tự động xóa thông tin này sau một khoảng thời gian nhất định.

Tìm hiểu thêm về cách xem, kiểm soát và xóa thông tin trong Tài khoản Google của bạn.

Xóa các dịch vụ của Google

Xóa Tài khoản Google của bạn

Bạn có thể xóa Tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào. Nếu thay đổi ý định hoặc vô tình xóa tài khoản của mình, bạn có thể khôi phục được tài khoản. Hãy tìm hiểu cách khôi phục tài khoản.

Khi bạn xóa tài khoản, tất cả dữ liệu và nội dung tài khoản của bạn đều sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi sau một khoảng thời gian nhất định. Chính sách lưu giữ của chúng tôi mô tả lý do chúng tôi giữ lại các loại dữ liệu khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Sau khi xóa Tài khoản Google, bạn sẽ không sử dụng được các nội dung sau nữa:

 • Các dịch vụ yêu cầu bạn đăng nhập, như Gmail, Drive và Lịch; 
 • Dữ liệu liên kết với tài khoản của bạn, bao gồm cả email, ảnh và hồ sơ giao dịch;
 • Các kênh bạn đăng ký trên YouTube;
 • Nội dung bạn đã mua trên Google Play, như phim, trò chơi hoặc âm nhạc;
 • Thông tin bạn đã lưu trong Chrome;
 • Tên người dùng Gmail của bạn. Sau khi xóa Tài khoản Google, bạn không thể sử dụng lại tài khoản này và không thể tạo Tài khoản Google mới có cùng tên người dùng với tài khoản này.

Ngoài các công cụ này, chúng tôi cũng cung cấp các tùy chọn xóa cụ thể trong các sản phẩm của chúng tôi như Photos.

Yêu cầu trợ giúp về các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư

Liên hệ với Google khi có thắc mắc về tính riêng tư của dữ liệu

Google có một nhóm chuyên giải quyết các thắc mắc của người dùng về quyền riêng tư đối với các sản phẩm dành cho người dùng thông thường và doanh nghiệp. Bạn có thể:

 1. Liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu web dành riêng cho các thắc mắc này;
 2. Gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi: 855-548-2777. Nhân viên đại diện của chúng tôi có thể trả lời nhiều câu hỏi của bạn và giúp bạn điền vào biểu mẫu web

Tìm hiểu về dữ liệu và thông tin mà Google thu thập 

Những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó

Chúng tôi cam kết sẽ đưa ra thông báo rõ ràng về những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Bạn có thể tìm thấy chi tiết về cam kết của Google trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này cũng giải thích các loại thông tin chúng tôi thu thập, cách thức thu thập, lý do thu thập, cách sử dụng thông tin và những trường hợp mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Bạn cũng có thể truy cập Trung tâm an toàn của chúng tôi để tìm hiểu nguyên tắc của Google về bảo mật và quyền riêng tư.

Vị trí lưu trữ dữ liệu của bạn

Chúng tôi duy trì các máy chủ trên toàn thế giới để đảm bảo cung cấp dịch vụ đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là thông tin của bạn có thể được xử lý trên các máy chủ bên ngoài quốc gia mà bạn sinh sống. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, Google đều áp dụng cùng mức bảo vệ cho dữ liệu của bạn.

Xóa nội dung khỏi các sản phẩm của Google

Tìm hiểu thêm về cách xóa nội dung khỏi Google.

Khôi phục hoặc bảo mật tài khoản của bạn 

Khôi phục hoặc lấy lại quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn

Nếu bạn gặp vấn đề với tài khoản cá nhân, hãy làm như sau:

 1. Làm theo các bước để khôi phục tài khoản.
 2. Nếu bạn vẫn không thể khôi phục tài khoản của mình, hãy tìm Diễn đàn riêng về sản phẩm bạn đang sử dụng.
 3. Đăng câu hỏi của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm của Google thông qua tài khoản công việc hoặc trường học, hãy tìm sự trợ giúp về Google Workspace.

Bạn nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đã bị tấn công

Hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn

Nếu bạn thấy hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của mình, hãy làm theo các bước này để bảo mật tài khoản. Sử dụng công cụ Kiểm tra bảo mật để kiểm tra mục cài đặt bảo mật tài khoản của bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng có hành vi phạm pháp

Nếu bạn nghĩ rằng đã có hành vi phạm pháp, thì có thể bạn nên liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Nếu bạn nhận được email của người khác

Tìm hiểu lý do tại sao bạn nhận được email của người khác

Yêu cầu trợ giúp về một sản phẩm của Google

Truy cập trung tâm trợ giúp và diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.