Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Xây dựng dữ liệu sản phẩm bằng nguồn cấp dữ liệu tự động

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách thêm sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến trong Merchant Center Next, hãy nhấp vào đây.

Nguồn cấp dữ liệu tự động giúp bạn gửi dữ liệu sản phẩm đến Google một cách dễ dàng hơn. Dữ liệu này giúp khách hàng có thể tìm được thông tin về sản phẩm của bạn ở nhiều điểm tiếp xúc trên Google, nhờ đó bạn có thể tiếp cận khách hàng mới trên khắp thế giới.

Bài viết này giải thích cách gửi và quản lý dữ liệu sản phẩm bằng nguồn cấp dữ liệu tự động trong Merchant Center.

Trên trang này


Cách hoạt động

Nguồn cấp dữ liệu tự động dựa trên một tính năng có tên là thu thập thông tin trang web. Tính năng này sử dụng thông tin sơ đồ trang web và dữ liệu có cấu trúc để lấy những thông tin mới nhất về các sản phẩm có liên quan từ trang web của bạn.

Để việc thu thập thông tin trang web hoạt động hiệu quả đối với nguồn cấp dữ liệu tự động, bạn phải thêm mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc schema.org vào tất cả các trang đích của sản phẩm trên trang web. Tìm hiểu thêm về mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc cho Merchant Center.

Để sử dụng nguồn cấp dữ liệu tự động, bạn cần có các thuộc tính sau:

Nếu muốn làm phong phú thêm dữ liệu mà Google tìm thấy trên trang web của bạn, bạn cũng có thể tải nguồn cấp dữ liệu bổ sung lên hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết bổ sung bằng mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, ví dụ:

Google cũng đọc sơ đồ trang web của bạn để thu thập thông tin toàn diện từ trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về Sơ đồ trang web.

Lưu ý: Chúng tôi luôn nỗ lực tìm cách cải thiện các sản phẩm của mình, trong đó bao gồm việc thử nghiệm cách quản lý nguồn cấp dữ liệu thu thập thông tin trang web trong Merchant Center. Do đó, một số người bán có thể tìm thấy phiên bản thay thế cho nguồn cấp dữ liệu thu thập thông tin trang web.

Phiên bản tiêu chuẩn

Định cấu hình cho nguồn cấp dữ liệu tự động

Sau khi bạn thêm mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc vào trang web của mình, phương thức nhập nguồn cấp dữ liệu "thu thập thông tin trang web" sẽ có trong tài khoản Merchant Center khi bạn tạo nguồn cấp dữ liệu chính mới. Tìm hiểu thêm về cách Tải nguồn cấp dữ liệu lên.

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Sản phẩm trong bảng điều hướng bên trái.
 2. Nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 3. Nhấp vào thẻ Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm ở đầu trang.
 4. Nhấp để tạo nguồn cấp dữ liệu chính mới.
 5. Định cấu hình nguồn cấp dữ liệu của bạn rồi chọn "thu thập thông tin trang web" làm phương thức nhập dữ liệu.

Nếu bạn thấy phương thức nhập dữ liệu trong tài khoản Merchant Center của mình không phải là tính năng "Thu thập thông tin trang web", hãy kiểm tra để đảm bảo rằng:

Nếu bạn có một nguồn cấp dữ liệu khác trong tài khoản Merchant Center nhưng chưa có chiến dịch nào đang hoạt động (không có lượt hiển thị trong 30 ngày), bạn cũng có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu tự động.

Mẹo: Nếu bạn muốn đăng sản phẩm của mình trong quảng cáo Mua sắm, bạn cũng cần phải:

Cách quản lý dữ liệu sản phẩm được thêm tự động

Sau khi nguồn cấp dữ liệu tự động hoạt động và dùng phương thức nhập dữ liệu là "thu thập thông tin trang web", bạn có thể theo dõi dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center trên trang "Tất cả sản phẩm". Bạn cũng có thể giải quyết các vấn đề về chất lượng dữ liệu trên trang "Chẩn đoán" hoặc xem các ý đề xuất để cải thiện trên trang "Cơ hội". Dữ liệu của bạn sẽ được cập nhật thường xuyên, tuỳ thuộc vào lưu lượng truy cập mà trang web của bạn nhận được từ Google.

Bạn cũng có thể cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center bằng nguồn cấp dữ liệu bổ sung với tần suất tùy thích. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung cung cấp thêm thông tin cho nguồn cấp dữ liệu và bạn có thể cập nhật những nguồn cấp dữ liệu bổ sung này thường xuyên hơn hoặc gửi những chi tiết bổ sung không có trong nguồn cấp dữ liệu chính. Tìm hiểu thêm về cách Tạo nguồn cấp dữ liệu.

Lưu ý: Nếu sản phẩm của bạn cần phải thay đổi giá thường xuyên, bạn nên sử dụng Content API.

Để chỉnh sửa thông tin trên quy mô lớn trong dữ liệu sản phẩm, bạn nên dùng quy tắc nguồn cấp dữ liệu. Tìm hiểu thêm về cách Thiết lập quy tắc nguồn cấp dữ liệu.


Cách xoá một sản phẩm khỏi nguồn cấp dữ liệu tự động:

 • Để tắt tính năng thu thập thông tin của một sản phẩm nhằm xóa hoàn toàn sản phẩm đó khỏi Merchant Center, hãy dùng mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc để đánh dấu tình trạng còn hàng của sản phẩm đó là "discontinued".
 • Nếu bạn muốn Google dừng lập chỉ mục sản phẩm đó, hãy thêm thẻ meta "noindex" vào trang đích của sản phẩm. Thao tác này sẽ xoá trang khỏi tất cả phiên bản trên Google, bao gồm cả tính năng tìm kiếm trên web.

Bạn cũng có thể kiểm soát nơi có thể phân phát sản phẩm bằng cách sử dụng thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] trong nguồn cấp dữ liệu bổ sung.


Phiên bản thay thế

Phiên bản bên dưới chỉ áp dụng cho một nhóm nhỏ người bán.

Định cấu hình cho nguồn cấp dữ liệu tự động

Sau khi bạn thêm mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc schema.org vào tất cả trang đích của sản phẩm trên trang web, rồi xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL của trang web, dữ liệu sản phẩm của bạn sẽ tự động được thêm vào Merchant Center. Bạn có thể quản lý việc dữ liệu nào được thêm vào qua thẻ Nguồn cấp dữ liệu. Tìm hiểu thêm về mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc cho Merchant Center.

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Sản phẩm trong bảng điều hướng bên trái.
 2. Nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 3. Nhấp vào thẻ Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm ở đầu trang.
 4. Ở đầu thẻ "Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm", bạn sẽ thấy một nguồn cấp dữ liệu "Trang web".
 5. Bạn có thể bật hoặc tắt nguồn cấp dữ liệu "Trang web":
  • Đã bật: Những sản phẩm tìm thấy trên trang web sẽ được thêm vào tài khoản Merchant Center của bạn.
  • Đã tắt: Các sản phẩm tìm thấy trên trang web sẽ không được tự động thêm vào tài khoản Merchant Center của bạn. Nếu các sản phẩm từng được thu thập thông tin được thêm vào, các sản phẩm đó sẽ bị gỡ bỏ.

Bạn có thể mất 4 đến 8 giờ để hoàn tất việc thêm hoặc gỡ bỏ sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu "Trang web" khỏi Merchant Center.

Nếu bạn có nguồn dữ liệu khác (ví dụ: nguồn cấp dữ liệu dạng tệp) trong Merchant Center thì nguồn cấp dữ liệu "Trang web" sẽ không sao chép sản phẩm và chỉ chứa các sản phẩm bổ sung được tìm thấy trên trang web của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn có nguồn dữ liệu khác (ví dụ: nguồn cấp dữ liệu dạng tệp) trong Merchant Center thì nguồn cấp dữ liệu "Trang web" sẽ không sao chép sản phẩm và chỉ chứa các sản phẩm bổ sung được tìm thấy trên trang web của bạn.

Cách quản lý dữ liệu sản phẩm được thêm tự động

Sau khi sản phẩm được tự động thêm thông qua nguồn cấp dữ liệu "Trang web", bạn có thể giám sát dữ liệu sản phẩm trong tài khoản Merchant Center của mình trên trang "Tất cả sản phẩm". Bạn cũng có thể giải quyết các vấn đề về chất lượng dữ liệu trên trang "Chẩn đoán" hoặc xem xét nội dung đề xuất cải thiện trên trang "Cơ hội". Dữ liệu của bạn sẽ được cập nhật thường xuyên, tuỳ thuộc vào lưu lượng truy cập mà trang web của bạn nhận được từ Google.

Bạn cũng có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu bổ sung để tăng cường thông tin sản phẩm được thêm vào Merchant Center thông qua nguồn cấp dữ liệu "Trang web". Nguồn cấp dữ liệu bổ sung cung cấp thêm thông tin cho nguồn cấp dữ liệu và bạn có thể cập nhật nguồn cấp dữ liệu bổ sung này thường xuyên hơn hoặc gửi chi tiết sản phẩm bổ sung chưa được thêm thông qua nguồn cấp dữ liệu "Trang web". Tìm hiểu thêm về cách Tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung.

Hiện tại, bạn không thể sử dụng quy tắc nguồn cấp dữ liệu cho nguồn cấp dữ liệu "Trang web" trong phiên bản tự động thay thế.


Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14296006037931944100
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525