Xây dựng dữ liệu sản phẩm bằng nguồn cấp dữ liệu tự động

Khi dùng nguồn cấp dữ liệu tự động, việc gửi dữ liệu sản phẩm đến Google trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đó, người dùng sẽ tìm thấy thông tin về các sản phẩm của bạn trên nhiều điểm tiếp xúc của Google và bạn cũng có thể quảng cáo sản phẩm của mình và tiếp cận khách hàng mới ở mọi quốc gia trong nhiều chương trình Mua sắm.

Bài viết này giải thích cách dùng nguồn cấp dữ liệu tự động để gửi dữ liệu sản phẩm của bạn cho nhiều chương trình Merchant Center, như Quảng cáo mua sắm hoặc chương trình xuất hiện trên toàn Google.

Cách thức hoạt động

Nguồn cấp dữ liệu tự động sử dụng tính năng "Thu thập thông tin trang web". Tính năng này sẽ dùng thông tin thu thập từ trang web của bạn để đọc dữ liệu có cấu trúc và thông tin sơ đồ trang web, rồi trích xuất thông tin mới nhất về các sản phẩm có liên quan từ trang web của bạn.

Để việc thu thập thông tin trang web hoạt động hiệu quả đối với nguồn cấp dữ liệu tự động, bạn sẽ phải thêm vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc schema.org vào trang web của mình. Tìm hiểu thêm về vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc

Google cũng đọc sơ đồ trang web của bạn để thu thập dữ liệu toàn diện từ trang web. Tìm hiểu thêm về sơ đồ trang web

Sau khi bạn thêm vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc vào trang web của mình, phương thức nhập nguồn cấp dữ liệu "Thu thập thông tin trang web" sẽ có trong tài khoản Merchant Center khi bạn tạo nguồn cấp dữ liệu chính mới. Sau đó, thao tác này sẽ tạo dữ liệu sản phẩm trong phần Nguồn cấp dữ liệu của tài khoản của bạn.

Nếu dữ liệu có cấu trúc chưa được triển khai trên các trang đích của bạn thì hãy thêm vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc vào trang web của bạn, cụ thể là cho tất cả các trang đích của sản phẩm.

Thiết lập nguồn cấp dữ liệu tự động cho

Để bắt đầu sử dụng nguồn cấp dữ liệu tự động:

  1. Tạo tài khoản Merchant Center. Hãy nhớ xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL trang web của bạn.

  2. Kiểm tra xem trang web của bạn và cụ thể là các trang đích của sản phẩm có vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc được triển khai chính xác hay không. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

  3. Để sử dụng nguồn cấp dữ liệu tự động, bạn phải cung cấp các thuộc tính sau:id [mã_nhận_dạng], title [tiêu_đề], price [giá], availability [tình_trạng_còn_hàng] image_link [liên_kết_hình_ảnh]. Nếu muốn dữ liệu Google thu thập được từ trang web của bạn trở nên phong phú, bạn cũng có thể tải nguồn cấp dữ liệu bổ sung lên hoặc cung cấp thông tin chi tiết bổ sung thông qua vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, ví dụ: gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu], brand [thương_hiệu], mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất], size [kích_thước], color [màu_sắc], description [mô_tả] hoặc condition [tình_trạng].

  4. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chọn phần Sản phẩm, rồi chọn mục Nguồn cấp dữ liệu. Để tạo nguồn cấp dữ liệu chính mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng. Tìm hiểu thêm về cách tạo nguồn cấp dữ liệu

Lưu ý

Nếu bạn muốn hiển thị sản phẩm của mình trong Quảng cáo mua sắm, bạn cũng cần: 

Nếu bạn không thấy tính năng "Thu thập thông tin trang web" làm phương thức nhập trong tài khoản Merchant Center của mình, hãy đảm bảo rằng:

  • Vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc của bạn được triển khai chính xác cho tất cả các thuộc tính bắt buộc
  • Bạn đã xóa hoặc hiện không có nguồn cấp dữ liệu trong tài khoản của mình
  • Tài khoản của bạn không bị tạm ngưng
  • Bạn đã cài đặt robots.txt chính xác và Googlebot không bị chặn. Tìm hiểu thêm

Cách sử dụng và theo dõi nguồn cấp dữ liệu tự động

Sau khi nguồn cấp dữ liệu tự động hoạt động và sử dụng phương thức nhập "Thu thập thông tin trang web", bạn có thể theo dõi dữ liệu sản phẩm của mình trong tab Danh sách sản phẩm, giải quyết các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong tab Chẩn đoán hoặc xem xét các đề xuất cải tiến trong tab Cơ hội trong Merchant Center. Dữ liệu của bạn sẽ tự cập nhật thường xuyên, tùy thuộc vào lưu lượng truy cập mà trang web của bạn nhận được từ Google.

Ngoài ra, bạn sẽ có thể cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center bất cứ lúc nào bằng cách dùng nguồn cấp dữ liệu bổ sung. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung cung cấp thêm thông tin cho nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bạn có thể làm mới những nguồn cấp dữ liệu bổ sung này thường xuyên hơn hoặc gửi chi tiết bổ sung không nằm trong nguồn cấp dữ liệu chính của bạn. Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu bổ sung

Để thực hiện những thay đổi diện rộng trên toàn bộ dữ liệu sản phẩm, bạn có thể sử dụng quy tắc nguồn cấp dữ liệu. Tìm hiểu thêm về quy tắc nguồn cấp dữ liệu

 

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố