Podporované atributy a hodnoty strukturovaných dat

Na vstupních stránkách produktů můžete používat označení strukturovaných dat, která Googlu umožní získávat aktuální informace o vašich produktech a nabídkách přímo z vašeho webu. Ke všem označením strukturovaných dat podporovaným nástrojem Merchant Center existují odpovídající atributy a podporované hodnoty uvedené ve specifikaci produktových dat. Strukturovaná data musí vždy odpovídat příslušným hodnotám a atributům.

Systém schema.org v současné době nepodporuje všechny atributy.

Atributy a poznámky schema.org

Atributy představují jeden ze způsobů uspořádání produktových dat odesílaných do služby Merchant Center. Každý atribut obsahuje jednu konkrétní informaci o produktu, například název nebo popis. Pečlivým propojením hodnot schema.org s odpovídajícími atributy ze specifikace produktových dat snížíte riziko výskytu chyb při ověřování zdroje.

Upozornění: Pokud používáte automatické aktualizace položek, nezapomeňte zadat hodnoty schema.org price, priceCurrencyavailability, abyste zvýšili přesnost. Podívejte se na další informace o automatické aktualizaci položek.

Hodnota schema.org / Atribut z produktových dat Typ a popis
Následující atributy pocházejí z hodnoty Product type schema.org.

sku

id [id]

Text

Jedinečný identifikátor SKU, který produktu přiřadíte.

name

title [název]

Text

description

description [popis]

Text

image

image_link [url_obrázku]

Platná adresa URL obrázku

inProductGroupWithID

item_group_id [id_skupiny]

Text

Nadřazený kód SKU vyžadován k seskupení všech variant produktů, které patří do stejné skupiny produktů.

gtin8 gtin12 gtin13 gtin14 isbn

gtin [gtin]

Text

Kód GTIN je unikátním identifikátorem vašeho produktu.

Zadejte pouze jednu z těchto hodnot schema.org.

Pokud používáte hodnoty GTIN, řetězec musí mít správný počet číslic a musí obsahovat správnou kontrolní číslici.

material

material [materiál]

Text

pattern

pattern [vzor]

Text

mpn

mpn [mpn]

Text

brand

brand [značka]

Text

audience.suggestedGender

gender [pohlaví]

Text

Pomocí hodnoty audience určíte objekt PeopleAudience, který specifikuje atribut SuggestedGender. Platné hodnoty odpovídají hodnotám z atributu gender [pohlaví]:

 • male [pánské]
 • female [dámské]
 • unisex [unisex]

audience.suggestedMinAge audience.suggestedMaxAge

age_group [věková_skupina]

Počet (v letech)

Pomocí hodnoty audience určíte objekt PeopleAudience, který specifikuje atribut suggestedMinAgesuggestedMaxAge.

Platné hodnoty odpovídají hodnotám z atributu age_group [věková_skupina]:

Specifikace dat hodnota schema
  suggestedMinAge suggestedMaxAge
newborn [novorozenci] 0 0.25
infant [nemluvňata] 0.25 1.0
toddler [batolata] 1.0 5.0
kids [děti] 5.0 13.0
adult [dospělí] 13 Neurčeno

color

color [barva]

Text

size

size [velikost]

Text

Následující hodnoty schema.org pocházejí z hodnoty Offer type [typ nabídky], která musí být vnořena v produktu pomocí parametru offers [nabídka] (viz následující příklady).

url

link [url]

Platná adresa URL produktu.

price

priceCurrency

nebo:

priceSpecification.price

priceSpecification.priceCurrency

price [cena]

price: Číslo. Musí být odeslán bez symbolů měny a bez mezer a desetinné číslice je třeba oddělit tečkou, nikoli čárkou (např. 1498.99).

priceCurrency: Text. Odesílá se třípísmenný formát podle normy ISO 4217 (například USD, GBP, EUR). Měna pak musí splňovat požadavky na jazyk a měnu pro cílovou zemi.

Poznámka: hodnoty pricepriceCurrency lze uvést přímo pod instanci nabídky nebo nepřímo prostřednictvím parametru priceSpecification typu PriceSpecification

availability

availability [dostupnost]

Platné hodnoty odpovídají typu ItemAvailability. Na hodnoty zdroje se mapují následovně:

Specifikace dat hodnota schema
in stock [skladem]
 • InStock
 • LimitedAvailability
 • OnlineOnly
out of stock [není skladem]
 • Discontinued
 • InStoreOnly
 • OutOfStock
 • SoldOut
preorder [předobjednávka]
 • PreOrder
 • PreSale

itemCondition

condition [stav]

Platné hodnoty odpovídají typu OfferItemCondition. Na hodnoty zdroje se mapují následovně:

Specifikace dat hodnota schema
new [nové]
 • NewCondition
refurbished [repasované]
 • RefurbishedCondition
used [použité]
 • DamagedCondition
 • UsedCondition

Příklady použití JSON-LD

Jeden produkt

{
"@context": "https://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "sku": "trinket-12345",
  "image": "https://www.example.com/trinket.jpg",
  "name": "Slušivý šperk",
  "description": "Šperk s jednoduchým zdobením",
  "gtin14": "12345678901234",
  "brand": {
    "@type": "Thing",
    "name": "MyBrand"
  },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "http://www.example.com/trinket_offer",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "price": "100.00",
    "priceCurrency": "CZK"

  }
}

Varianty seskupené pomocí parametru „inProductGroupWithID“

Některé produkty mohou obsahovat více variant, které se liší například barvou nebo cenou. Pokud chcete uvést varianty, musíte použít další strukturovaná data, kterými označíte, že se na stránce vyskytuje více produktů. Tento příklad obsahuje jeden produkt, který se liší barvou a velikostí. Jedna z barev je k dispozici pouze v jedné velikosti. Druhá barva je dostupná ve dvou velikostech. Parametr inProductGroupWithID je povinný, aby bylo jasné, že všechny tři varianty patří do stejné skupiny produktů.

Příklad

[
  {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "sku": "44E01-M11000",
    "gtin14": "98766051104218",
    "inProductGroupWithID": "44E01",
    "image": "https://www.example.com/coat_small_green.jpg",
    "name": "Krátký zelený kabát",
    "description": "Krátký vlněný zelený kabát na zimu",
    "brand": {
      "@type": "Thing",
      "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
      "@type": "PeopleAudience",
      "suggestedGender": "unisex",
      "suggestedMinAge": 13
    },
    "color": "green",
    "size": "small",

    "offers": {
      "@type": "Offer",
      "url": "https://www.example.com/coat?s=s&c=g",
      "priceCurrency": "CZK",
      "price": 990.00,
      "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
      "availability": "https://schema.org/InStock"
    }
  },
  {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "sku": "44E01-K11000",
    "gtin14": "98766051104201",
    "inProductGroupWithID": "44E01",
    "image": "https://www.example.com/coat_small_darkblue.jpg",
    "name": "Krátký tmavě modrý kabát",
    "description": "Krátký tmavě modrý kabát na zimu",
    "brand": {
      "@type": "Thing",
      "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
      "@type": "PeopleAudience",
      "suggestedGender": "unisex",
      "suggestedMinAge": 13
    },
    "color": "light blue",
    "size": "small",

    "offers": {
      "@type": "Offer",
      "url": "https://www.example.com/coat?s=s&c=lb",
      "priceCurrency": "CZK",
      "price": 890.00,
      "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
      "availability": "https://schema.org/InStock"
    }
  },
  {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "sku": "44E01-X1100000",
    "gtin14": "98766051104391",
    "inProductGroupWithID": "44E01",
    "image": "https://www.example.com/coat_large_darkblue.jpg",
    "name": "Dlouhý tmavě modrý kabát",
    "description": "Dlouhý tmavě modrý kabát na zimu",
    "brand": {
      "@type": "Thing",
      "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
      "@type": "PeopleAudience",
      "suggestedGender": "unisex",
      "suggestedMinAge": 13
    },
    "color": "light blue",
    "size": "large",

    "offers": {
      "@type": "Offer",
      "url": "https://www.example.com/coat?s=l&c=lb",
      "priceCurrency": "CZK",
      "price": 1190.00,
      "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
      "availability": "https://schema.org/InStock"
    }
  }
]

Několik nesouvisejících produktů na jedné vstupní stránce

Pokud stránka obsahuje více nesouvisejících produktů a každý produkt má vlastní označení strukturovaných dat, musí každá poznámka obsahovat informace identifikující, o který produkt se jedná. U každé poznámky například doporučujeme uvést kód SKU (atribut id [id]) nebo GTIN14 (atribut gtin [gtin]). Pokud tyto informace neposkytnete, nemusí být produkty na vstupní stránce přiřazeny ke strukturovaným datům produktů. Podívejte se, jak nastavit strukturovaná data na vstupních stránkách.

Příklad

[
  {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "sku": "trinket-12345",
    "image": "https://www.example.com/trinket.jpg",
    "name": "Pěkný šperk",
    "description": "Šperk s čistými liniemi",
    "gtin14": "12345678901234",
    "brand": {
      "@type": "Thing",
      "name": "MyBrand"
    },
    "offers": {
      "@type": "Offer",
      "url": "http://www.example.com/trinket_offer",
      "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
      "availability": "https://schema.org/InStock",
      "price": "439.00",
      "priceCurrency": "CZK"
    }
  },
  {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "sku": "racket-12345",
    "image": "https://www.example.com/racket.jpg",
    "name": "Tenisová raketa",
    "description": "Raketa na tenis",
    "gtin14": "12345678901235",
    "brand": {
      "@type": "Thing",
      "name": "MyBrand"
    },
    "offers": {
      "@type": "Offer",
      "url": "http://www.example.com/racket_offer",
      "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
      "availability": "https://schema.org/InStock",
      "price": "359.00",
      "priceCurrency": "CZK"
    }
  }
]

Otestování značek

Otestujte si implementaci schema.org pomocí nástroje Rozšířené výsledky. Navštivte centrum nápovědy nástroje Google Search Console, kde se dozvíte další informace o tom, jak se nástroj používá, jak řešit případné problémy a jak interpretovat výsledky.

Požadavky na značky strukturovaných dat

 • Značky strukturovaných dat musí být součástí zdrojového kódu HTML z webového serveru. Značky strukturovaných dat nelze generovat pomocí Javascriptu po načtení stránky.
 • Vstupní stránka nesmí měnit údaje na základě informací o konkrétním uživateli. Nesmí být například upravována cena podle adresy IP nebo typu prohlížeče.
 • Strukturovaná data musí odpovídat hodnotám, které jsou zobrazovány uživateli. Případné uvedení nesprávných dat na vstupních stránkách produktů porušuje naše pokyny pro vývojáře.
 • Google doporučuje, abyste pro strukturovaná data použili formát JSON-LD.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory