Bảng chú giải thuật ngữ

Bạn không hiểu ý nghĩa của thuật ngữ? Hãy xem định nghĩa về các tính năng thông dụng của AdWords và các khái niệm cũng như các liên kết đến chi tiết hoặc hướng dẫn thiết lập bổ sung.

Các điều khoản cơ bản của Google Ads

Tất cả các điều khoản của Google Ads

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15905904858285153351
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true