Zacielenie na umiestnenie: definícia

Vaše reklamy sa teraz budú zobrazovať v obsahu, ktorý sa zhoduje s ktorýmikoľvek z tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, na ktoré zacieľujete, vďaka čomu oslovíte viac potenciálnych zákazníkov. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

V službe Google Ads uvidíte aj to, že kontextové zacielenie sa zobrazuje zjednodušene na jednej stránke, vďaka čomu môžete spravovať všetky typy zacielenia podľa obsahu (témy, umiestnenia, kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a vylúčenia) v jednom zobrazení. Novú stránku nájdete v sekcii Obsah v rámci sekcie Kampane Campaigns Icon v navigačnej ponuke vľavo.

Spôsob zacielenia použiteľný na výber konkrétnych webov, videí, kanálov, aplikácií a kategórií aplikácií v rámci služby YouTube a Obsahovej siete, kde chcete zobrazovať reklamy. Na rozdiel od iných spôsobov zacielenia (napríklad zacielenia na kľúčové slová a zacielenia na témy), pri ktorých sa reklamy umiestňujú na weby automaticky, umiestnenia vyberáte sami.

  • Zacielenie na umiestnenie predstavuje voliteľnú funkciu, pomocou ktorej môžete lepšie kontrolovať weby, videá, kanály, aplikácie a kategórie aplikácií, kde sa vaše reklamy môžu zobrazovať.
  • Umiestnenia môžete pridať v sekcii Obsah pri vytváraní novej kampane a existujúce umiestnenia môžete upraviť na stránke Obsah.
  • Pri skombinovaní viacerých spôsobov zacielenia podľa obsahu budú reklamy zacielené na každý vybraný obsah v reklamnej skupine a umožnia vám osloviť širšie publikum.
  • Pomocou zacielenia na umiestnenie môžete pridružiť jedinečnú ponuku ku konkrétnej webovej stránke. Ak vaša reklama dosahuje dobrú výkonnosť pri zobrazovaní na určitej webovej stránke, môžete pridať túto stránku ako umiestnenie a nastaviť pre ňu vyššiu ponuku. Pridaním umiestnenia s nastavením Zmeniť úpravu ponuky môžete zvýšiť konkurencieschopnosť ponuky pre dané umiestnenie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka