Mẹo tối ưu hóa số lượt chuyển đổi của chiến dịch TrueView cho hành động

Chiến dịch TrueView cho hành động cho phép bạn tạo quảng cáo video nắm bắt ý định của những người có khả năng thực hiện hành động chuyển đổi. Để khai thác tối đa chiến dịch TrueView cho hành động, hãy làm theo các mẹo trong bài viết này.

Thiết lập chiến dịch TrueView cho hành động

Thiết lập chiến dịch để bạn có thể tạo ra các lượt chuyển đổi ngay trong tuần đầu tiên (3 – 7 ngày) của chiến dịch và sau đó, thiết lập giá mỗi lượt chuyển đổi (CPA) ổn định trong vòng hai tuần. Cách thực hiện việc này:

 • Bắt đầu bằng cách tối ưu hóa cho một sự kiện chuyển đổi đơn giản mà bạn thường xuyên quan sát. Nếu mục tiêu chiến dịch của bạn là tăng số lượng lượt mua hàng, nhưng hoạt động mua hàng không xảy ra thường xuyên, hãy cố gắng tối ưu hóa cho một sự kiện, chẳng hạn như "thêm vào giỏ hàng".
 • Sử dụng chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa lượt chuyển đổi – là giải pháp đặt giá thầu tự động của Google – để nắm bắt càng nhiều lượt chuyển đổi càng tốt trong phạm vi ngân sách đã chỉ định.
 • Đặt ngân sách hàng ngày trung bình bằng 20 lần mức CPA cho Chiến dịch hiển thị hoặc 30 lần mức CPA cho Chiến dịch tìm kiếm. Nếu bạn không có điểm chuẩn CPA cho Chiến dịch hiển thị hoặc tìm kiếm, hãy đảm bảo ngân sách của bạn nhiều gấp ít nhất 10 lần mức CPA mà bạn muốn đặt cho chiến dịch TrueView cho hành động.
 • Bắt đầu với các chiến dịch bao gồm đối tượng có mục đích tùy chỉnh và đối tượng tiếp thị lại. Đối với mục đích tùy chỉnh, bạn hãy sử dụng 300 – 500 từ khóa dẫn đến nhiều lượt chuyển đổi nhất của Chiến dịch tìm kiếm.
 • Chạy các biến thể của tệp sáng tạo (ít nhất 5 biến thể nếu có thể). Tệp sáng tạo của bạn nên:
  • Có lời gọi hành động (CTA) rõ ràng: Sử dụng các cụm từ như: “Tìm hiểu thêm”, “Đăng ký” hoặc “Mua ngay”.
  • Bắt đầu bằng cách nêu ra vấn đề: Thu hút sự chú ý trong 5 đến 10 giây đầu tiên bằng cách nêu ra vấn đề và cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn giải quyết vấn đề đó.
  • Nhắc lại những sản phẩm/dịch vụ bạn đang cung cấp: Nhắc lại lời gọi hành động và hãy nhớ nhắc lại trong hộp thư thoại và mọi văn bản trong video.

Tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch TrueView cho hành động

Đo lường hiệu quả hoạt động

Theo dõi hiệu quả hoạt động trong một tuần (3 – 7 ngày) trước khi thực hiện hành động tối ưu hóa.

 • Nếu bạn không thấy hành động chuyển đổi:
  • Đảm bảo bạn thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho Google Ads đúng cách. Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi
  • Hãy mở rộng đối tượng bằng cách tạo các nhóm quảng cáo mới cho đối tượng đối sánh khách hàng hoặc đối tượng đang cân nhắc mua hàng.
  • Hãy xem xét sử dụng một sự kiện chuyển đổi khác hoặc mở rộng thời lượng chuyển đổi để phù hợp hơn với khoảng thời gian từ lượt xem đến lượt chuyển đổi.
 • Nếu chiến dịch không chi tiêu ngân sách:
  • Hãy mở rộng đối tượng bằng cách tạo các nhóm quảng cáo mới cho đối tượng đối sánh khách hàng hoặc đối tượng đang cân nhắc mua hàng.
 • Nếu mức CPA quá cao:
  • Hãy xem xét sử dụng một sự kiện chuyển đổi khác hoặc mở rộng thời lượng chuyển đổi để phù hợp hơn với khoảng thời gian từ lượt xem đến lượt chuyển đổi.
  • Tạo các nhóm quảng cáo cho nhiều đối tượng để tìm người dùng có nhiều khả năng chuyển đổi hơn.
  • Thử nghiệm các biến thể quảng cáo khác nhau, thay đổi văn bản (chẳng hạn như dòng tiêu đề hoặc lời kêu gọi hành động) hoặc chính video, với mục đích tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Chuyển sang chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu

Chuyển sang sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu (tCPA) trong chiến dịch của bạn để thu được nhiều lượt chuyển đổi hơn nữa ở mức CPA của chiến dịch sau khi bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thời lượng: Chiến dịch đã chạy ít nhất 14 ngày.
 • Khối lượng: Chiến dịch đang tạo ít nhất 5 lượt chuyển đổi mỗi ngày trong 7 ngày qua.
 • Tính ổn định: CPA hằng ngày của chiến dịch không thay đổi nhiều hơn 20% trong 7 ngày qua.

Cách khai thác tối đa chiến lược đặt giá thầu tCPA:

 • Đặt giá thầu tCPA thành CPA từ chiến dịch “Tối đa hóa lượt chuyển đổi" của bạn hoặc mức CPA gấp 1 đến 2 lần mức CPA cho Chiến dịch hiển thị hoặc 2 đến 3 lần mức CPA cho Chiến dịch tìm kiếm. Đảm bảo ngân sách hàng ngày trung bình cho chiến dịch bằng ít nhất 20 lần giá thầu tCPA của bạn.
 • Nếu chiến dịch của bạn không còn chi tiêu hết ngân sách của chiến dịch:
  • Hãy thêm các nhóm quảng cáo mới, bao gồm các sự kiện trong đời, đối tượng đang cân nhắc mua hàng hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh. 
  • Tăng số lượt chuyển đổi bằng cách loại bỏ tất cả các điều kiện hạn chế đối tượng và dựa vào chiến lược giá thầu tCPA để đạt được các lượt chuyển đổi có lợi nhuận. Hãy tiếp tục chạy chiến dịch khi đã đạt được CPA bạn muốn.

Mẹo tối ưu hóa CPA mục tiêu cho chiến dịch TrueView cho hành động

Trường hợp Nội dung đề xuất Giá thầu tCPA
Mức chi tiêu của chiến dịch thấp và đạt tCPA Mở rộng đối tượng của bạn. Tạo nhóm quảng cáo cho các đối tượng mới để tìm những người dùng có nhiều khả năng chuyển đổi hơn theo cách thủ công hoặc thêm nhóm quảng cáo không nhắm mục tiêu, cung cấp đối tượng rộng nhất có thể cho tCPA để nắm bắt lượt chuyển đổi. Tăng dần giá thầu tCPA theo mức tăng 10% đến 15% để tăng hoạt động phân phối.
Mức chi tiêu của chiến dịch thấp và vượt quá tCPA Thay đổi đối tượng. Tạo các nhóm quảng cáo cho nhiều đối tượng để tìm người dùng có nhiều khả năng chuyển đổi hơn. Giữ nguyên giá thầu tCPA.
Chiến dịch đang chi tiêu đều và vượt quá tCPA Thu hẹp đối tượng của bạn. Nếu đối tượng hiện tại khá rộng, hãy xem xét phân lớp đối tượng mà bạn tin rằng có thể có nhiều khả năng chuyển đổi hơn. Giảm dần giá thầu tCPA với mức giảm 10% đến 15% đồng thời theo dõi số lượt chuyển đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố