Wskazówki, jak optymalizować pod kątem konwersji kampanie TrueView zachęcające do działania

Reklamy TrueView zachęcające do działania to reklamy wideo, które rejestrują zamiary użytkowników skłonnych do wykonania konwersji. Aby w pełni korzystać z kampanii TrueView zachęcających do działania, postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w tym artykule.

Skonfiguruj kampanię TrueView zachęcającą do działania

Skonfiguruj kampanię tak, by uzyskiwać konwersje w ciągu pierwszego tygodnia (3–7 dni) jej prowadzenia, a potem ustabilizować koszt pozyskania (CPA) w ciągu dwóch tygodni. Aby to zrobić:

 • Zacznij od optymalizacji pod kątem drobnego zdarzenia konwersji, które często obserwujesz. Jeśli celem Twojej kampanii jest zwiększenie liczby zakupów, a takie zdarzenia niezbyt często występują, spróbuj podporządkować optymalizację czemuś prostszemu, np. dodaniu produktu do koszyka.
 • Użyj strategii Maksymalizuj liczbę konwersji, czyli mechanizmu Google do automatycznego określania stawek, by uzyskiwać jak najwięcej konwersji w ramach wyznaczonego budżetu.
 • Ustaw budżet dzienny równy 20-krotności CPA w kampaniach w sieci reklamowej lub 30-krotności CPA w kampaniach w sieci wyszukiwania. Jeśli nie znasz wartości CPA z kampanii w sieci reklamowej lub w sieci wyszukiwania, ustaw budżet wynoszący co najmniej 10-krotność wartości CPA, jaką zamierzasz osiągnąć w kampanii TrueView zachęcającej do działania.
 • Zacznij od kampanii nastawionych na remarketing i niestandardowych odbiorców o podobnych zamiarach. W przypadku niestandardowych odbiorców o podobnych zamiarach użyj 300–500 słów kluczowych, które przynoszą najwięcej konwersji w kampaniach w sieci wyszukiwania.
 • Stosuj odmiany kreacji (w miarę możliwości co najmniej pięć). Kreacje powinny:
  • Zawierać jednoznaczne wezwanie do działania: używaj wyrażeń typu „Dowiedz się więcej”, „Zarejestruj się” lub „Kup teraz”.
  • Mieć przekaz oparty na sformułowaniu problemu: w ciągu pierwszych 5–10 sekund zwróć uwagę widzów na interesujący problem i pokaż, jak radzi sobie z nim Twój produkt lub Twoja usługa.
  • Powtarzać informację o tym, co oferujesz: powtórz wezwanie do działania i dopilnuj, by znalazło się i w wypowiedzi lektora, i w dowolnym tekście widocznym na filmie.

Więcej informacji o tworzeniu kampanii TrueView zachęcającej do działania

Mierz skuteczność

Zanim wprowadzisz w kampanii jakieś optymalizacje, monitoruj jej skuteczność co najmniej przez tydzień (3–7 dni).

 • Jeśli nie odnotowujesz żadnych konwersji:
  • Upewnij się, że śledzenie konwersji w Google Ads jest prawidłowo skonfigurowane. Więcej informacji o śledzeniu konwersji
  • Poszerz krąg potencjalnych odbiorców, tworząc nowe grupy reklam pod kątem odbiorców na rynku lub kierowania na listę klientów.
  • Pomyśl o użyciu innego zdarzenia konwersji lub zwiększeniu okna konwersji, by lepiej je dopasować do długości czasu upływającego między obejrzeniem reklamy a wykonaniem konwersji.
 • Jeśli Twoja kampania nie wyczerpuje budżetu:
  • Poszerz krąg potencjalnych odbiorców, tworząc nowe grupy reklam pod kątem odbiorców na rynku lub kierowania na listę klientów.
 • Jeśli masz zbyt wysokie stawki CPA:
  • Pomyśl o użyciu innego zdarzenia konwersji lub zwiększeniu okna konwersji, by lepiej je dopasować do długości czasu upływającego między obejrzeniem reklamy a wykonaniem konwersji.
  • Utwórz grupy reklam dopasowane do różnych kręgów odbiorców, by docierać z przekazem do użytkowników, którzy są bardziej skłonni do konwersji.
  • Przetestuj różne odmiany reklam, zmieniając tekst reklamy (np. nagłówek lub wezwanie do działania) albo sam film, by zwiększyć współczynnik konwersji.

Przejdź na określanie docelowych stawek CPA

Przełącz kampanię na określanie docelowych stawek CPA, by uzyskiwać jeszcze więcej konwersji w ramach CPA kampanii. Tę zmianę ustawień możesz wprowadzić po spełnieniu tych kryteriów:

 • Czas trwania: kampania była prowadzona przez co najmniej 14 dni.
 • Liczba operacji: kampania przynosiła co najmniej pięć konwersji dziennie w ciągu ostatnich siedmiu dni.
 • Stabilność: dzienne stawki CPA kampanii zmieniały się w ciągu ostatnich siedmiu dni co najwyżej o 20%.

Aby w pełni korzystać z zalet określania docelowych stawek CPA:

 • Ustaw docelowy CPA na wartość CPA pochodzącą z kampanii ze strategią „Maksymalizuj liczbę konwersji” albo na wartość wynoszącą 100–200% stawki CPA w sieci reklamowej lub 200–300% stawki CPA w sieci wyszukiwania. Dopilnuj, by dzienny budżet kampanii był co najmniej 20 razy większy od docelowego CPA.
 • Jeśli Twoja kampania nie wyczerpuje już budżetu:
  • Dodaj nowe grupy reklam, które zawierają zdarzenia z życia, odbiorców na rynku lub kierowanie kontekstowe. 
  • Aby uzyskać dochodowe konwersje, zwiększ liczbę konwersji poprzez usunięcie wszystkich ograniczeń nakładanych na odbiorców i zastosowanie strategii ustalania stawek „Docelowy CPA”. Kontynuuj prowadzenie kampanii, aż osiągnie oczekiwany CPA.

Wskazówki dotyczące optymalizacji docelowego CPA pod kątem kampanii TrueView zachęcających do działania

Przykład Rekomendacja Stawka docelowego CPA
Kampania nie wyczerpuje budżetu, ale osiąga docelowy CPA Powiększ grono odbiorców. Utwórz grupy reklam dla nowych odbiorców, by samodzielnie znajdować użytkowników, którzy są bardziej skłonni do konwersji. Możesz też dodać grupę reklam bez ustawionego kierowania, dzięki czemu strategia „Docelowy CPA” zyska najszersze możliwe grono odbiorców, których będzie zachęcać do konwersji. Powoli zwiększaj docelowy CPA w krokach co 10–15%, by polepszyć wyświetlanie reklam.
Kampania nie wyczerpuje budżetu, ale przekracza docelowy CPA Zmień odbiorców. Utwórz grupy reklam dopasowane do różnych kręgów odbiorców, by docierać z przekazem do użytkowników, którzy są bardziej skłonni do konwersji. Nie zmieniaj docelowego CPA.
Kampania równomiernie wydaje środki, ale przekracza docelowy CPA Zawęź krąg odbiorców. Jeśli obecnie docierasz z przekazem do bardzo licznej grupy odbiorców, pomyśl o skupieniu się tylko na tych użytkownikach, którzy Twoim zdaniem będą bardziej skłonni do konwersji. Powoli zmniejszaj docelowy CPA w krokach co 10–15%, monitorując liczbę konwersji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem