Videokampaania optimeerimine suurema hulga konversioonide saamiseks

Optimize your Video campaign for more conversions

Saate luua videokampaania, mis äratab nende inimeste tähelepanu, kes teevad suurema tõenäosusega teie reklaamiga seotud konversioonitoimingu. Kui seadistate videokampaania eesmärgiga „Müük“, „Müügivihjed“ või „Veebisaidi liiklus“, saate lubada Google Adsil optimeerida konversioonide pakkumisi keskmise summa põhjal, mida olete valmis maksma (siht-CPA), või saate lubada Google Adsil määrata pakkumisi automaatselt, et saada eelarve piires võimalikult palju konversioone (konversioonide maksimeerimine).

Siit artiklist leiate nõuandeid selle kohta, kuidas oma videokampaaniaid konversioonide saamiseks optimeerida.

Reklaamijad, kes järgivad oma toimingueesmärgiga videokampaaniate puhul häid tavasid, saavad euro kohta üle 50% rohkem konversioone ja näevad vähemalt 40% suuremaid konversioonimäärasid võrreldes sellega, kui nad ei järgi häid tavasid (Google'i ülemaailmsed andmed, august 2020 – jaanuar 2021).

Videokampaania seadistamine ja käivitamine

Nõutav

Tip #1 Konversioonide jälgimine

Seadistage oma veebisaidil konversioonide jälgimine ja veenduge, üldine saidimärgend töötaks õigesti. Optimeerige konversioone väiksemate konversioonisündmuste (nt ostukorvi lisamise või saidikülastuse) jaoks ja valige oma kampaaniale sobiv konversioonide loendamise viis. See annab meie süsteemidele väärtuslikke signaale ja võimaldab teil soovitud tulemused saavutada kiiremini.

Tip #2Eelarve

Teie eelarve seaded mõjutavad seda, kui kiiresti saame teie kampaaniat konversioonide jaoks optimeerida. Siht-CPA-pakkumist kasutavate kampaaniate korral on soovitatav määrata eelarveks vähemalt 15-kordne siht-CPA. Allpool toodud tabelist saate vaadata, kui palju kulub olenevalt praegusest eelarvest aega teie kampaania optimeerimiseks.

Eelarve seaded Optimeerimise aeg
Enam kui 15-kordne siht-CPA 7–8 päeva
10–15-kordne siht-CPA 2 nädalat
5–10-kordne siht-CPA 3 nädalat

Konversioonide maksimeerimise pakkumist kasutavate kampaaniate päevaeelarve peab olema teie eeldatavast video CPA-st vähemalt kümme korda suurem.

Soovitatud

Tip #3 Pakkumine

Kui plaanite keskenduda video CPA-le, alustage siht-CPA-pakkumisest. (Kui te ei tea oma video CPA-d, järgige oma kampaania seadistamisel Google Adsis kuvatavaid pakkumiste abiteabe soovitusi.)

Kui teie põhieesmärk on saada hooaja- või reklaamikampaanias võimalikult palju konversioone, alustage konversioonide maksimeerimise pakkumisest.

Vaatajaskond

Alustage (otsinguvõrgustiku märksõnadel põhinevatest) kohandatud vaatajaskondadest, kliendivaste vaatajaskondadest, uuesti turundamise vaatajaskondadest või sarnastest vaatajaskondadest. Lisaks neile vaatajaskondadele peaksite lubama vaatajaskonna laiendamise, et näidata reklaame suuremale hulgale inimestele, kes teevad suurema tõenäosusega konversioonitoimingu.

Kui kasutate (otsinguvõrgustiku märksõnadel põhinevaid) kohandatud vaatajaskondi, kasutage 10–15 oma varasema konversioonitoimivuse põhjal soovitatud märksõna või oma kõige tõhusamalt konversioone toovaid otsinguvõrgustiku märksõnu.

Kui kasutate uuesti turundamise või kliendivaste vaatajaskonda, siduge vaatajaskond samas kampaanias sarnase vaatajaskonnaga ja lubage vaatajaskonna laiendamine, et vaatajaskonna sihtimine töötaks iOS-is. Lugege lisateavet Apple iOS 14 kasutaja privaatsuse ja andmekasutuse muudatuste kohta.

Reklaamifail

Lisage saidilingilaiendeid või käitage mitut reklaamifaili varianti (võimaluse korral vähemalt viit varianti koos mitmesuguste tegevusele kutse nuppude, pealkirjade või videovaradega).

Roheline märge Lisage selge kutse tegevusele: kasutage selliseid fraase nagu „Lugege lisateavet“, „Registreeruge“ või „Ostke kohe“.

Roheline märge Püüdke oma vaatajaskonna tähelepanu: köitke reklaami esimese 5–10 sekundi jooksul tähelepanu probleemipüstitusega ja näidake, kuidas teie toode või teenus selle probleemi lahendab.

Roheline märge Korrake oma pakkumist: korrake kutset tegevusele heliosas või lisage see ülekatvasse graafikasse.

Pärast kampaania loomist jälgige enne optimeeringute tegemist selle toimivust 7–10 päeva jooksul.

Kas olete valmis alustama?

Loo kampaania

Suurema hulga konversioonide saamine

Kui teie kampaania täidab eesmärke ja on teile viimase 14 päeva jooksul toonud vähemalt 5 konversiooni päevas, saate neid häid tavasid järgides laiendada oma kampaaniate mõju.

Kuni 15% suurema tõhususe saavutamiseks käitage kampaaniaid vähemalt neli nädalat.

Tip #2 Eelarve

Kui teie kampaania toimivust piirab eelarve, suurendage üldist eelarvet. Kampaania seadistamisel järgige Google Adsi konto paremas servas kuvatavaid eelarve abiteabe soovitusi.

Vaatajaskond

Veenduge, et vähemalt üks teie Google Adsi konto kampaania sihiks konkreetse huviga vaatajaskondi. Kui kasutate oma kampaanias demograafilise sihtimise kombineerimist, eemaldage demograafilise sihtimise kombinatsioon vähemalt ühest kampaania reklaamirühmast.

Võrgustikud

Suurema hulga konversioonide tõhusamaks hankimiseks lubage oma kampaania seadetes Google'i videopartnerid. Google’i videopartnerid on kvaliteetsed väljaandjate veebisaidid ja mobiilirakendused, kus saate vaatajatele oma videoreklaame näidata ka mujal kui YouTube’is.

Mõõtmine

Selleks et mõista oma klientide konversiooniteekonda eri võrgustikes, kasutage omistamisaruandeid.

Reklaamifail

Kasutage uute reklaamifailide jaoks kõige parema toimivusega reklaamistrateegiate väljaselgitamiseks videokatseid ja kaaluge oma reklaamide optimeerimist.

Videokatsed on testimistööriist, mille abil saate optimeerida oma videokampaaniate tõhusust. Videokatsete abil saate korraldada katseid videoreklaamide võrdlemiseks nende konversioonitoimivuse põhjal.

Kampaania tüüp

Kui käitate lisaks toimingueesmärgiga videokampaaniatele ka Discovery-kampaaniaid, võite saada veelgi rohkem konversioone.

Siht-CPA-pakkumist kasutavate kampaaniate head tavad

Enne muudatuste tegemist jälgige oma kampaania toimivust vähemalt 7–14 päeva. Kui kampaania ei toimi siht-CPA-d (tCPA-d) kasutades piisavalt hästi, soovitame kampaania toimivuse parandamiseks teha järgmist.

Stsenaarium Soovitus Pakkumine
Kampaania kulutab liiga vähe ja vastab tCPA-le Laiendage oma vaatajaskonda. Looge uute vaatajaskondade reklaamirühmi, et leida käsitsi kasutajaid, kes teevad konversioonitoimingu suurema tõenäosusega, või lisage ilma sihtimiseta reklaamirühm, mis annab tCPA-le konversioonide saamiseks võimalikult laia vaatajaskonna. Suurendage edastamise parandamiseks tCPA-pakkumist aeglaselt 10–15%-liste sammudega.
Kampaania kulutab liiga vähe ja ületab tCPA-d Muutke oma vaatajaskonda. Looge mitmesuguste vaatajaskondade reklaamirühmi, et leida kasutajaid, kes teevad konversioonitoimingu suurema tõenäosusega. Kui püüate inimestes kujundada teadlikkust oma tootest, optimeerige oma kampaania selle vaatajaskonna jaoks kampaaniataseme konversiooniseade abil. Jätke tCPA-pakkumine samaks.
Kampaania kulutab ühtlaselt ja ületab tCPA-d Kitsendage oma vaatajaskonda. Kui praegused vaatajaskonnad on laiad, võite kaaluda selliste vaatajaskondade kombineerimist, kes võivad teie arvates konversioonitoimingu teha tõenäolisemalt. Vähendage aeglaselt tCPA-pakkumist 10–15%-liste sammudega, jälgides samal ajal konversioonimahtu.

Konversioonide maksimeerimise pakkumist kasutavate kampaaniate head tavad

Kui olete valinud pakkumisstrateegiaks konversioonide maksimeerimise, oodake enne kampaanias muudatuste tegemist vähemalt nädal aega (3–7 päeva). Kui teie kampaanias on probleeme konversioonide, eelarve või CPA-dega, soovitame kampaania toimivuse parandamiseks teha järgmist.

Stsenaarium Soovitus
Kampaanias ei toimu konversioone
  • Kontrollige, kas konversioonide jälgimine on õigesti seadistatud.
  • Lisage oma vaatajaskonna laiendamiseks uusi kliendivaste vaatajaskondade, sarnaste vaatajaskondade või konkreetse huviga vaatajaskondade reklaamirühmi.
  • Kaaluge vaatamisest konversioonini kuluva ajaga parema vastavuse tagamiseks väiksema konversioonisündmuse kasutamist või konversiooniakna laiendamist.
Kampaania ei kuluta ära kogu eelarvet

Lisage oma vaatajaskonna laiendamiseks uusi kliendivaste vaatajaskondade, sarnaste vaatajaskondade või konkreetse huviga vaatajaskondade reklaamirühmi.

CPA-d on liiga suured

Pange tähele, et automaatse pakkumise tõhususe saavutamiseks võib kuluda 7–14 päeva. Kui CPA-d on liiga suured ka pärast 7–14 päeva möödumist, tehke järgmist.

  • Kaaluge vaatamisest konversioonini kuluva ajaga parema vastavuse tagamiseks väiksema konversioonisündmuse kasutamist või konversiooniakna laiendamist.
  • Looge mitmesuguste vaatajaskondade reklaamirühmi, et leida kasutajaid, kes teevad konversioonitoimingu suurema tõenäosusega.
  • Konversioonimäära suurendamiseks lisage saidilinke või testige reklaamivariante, muutes teksti (näiteks pealkirja või kutset tegevusele) või videot.

Edasised toimingud

Roheline märge Kasutage YouTube'i reklaamide abil veebikonversioonide arvu suurendamiseks meie kontroll-lehte.

Roheline märge Läbige videokampaaniate haldamise Skillshopi kursus.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse