Tipy pro optimalizaci kampaní s reklamami TrueView pro akce zaměřené na konverze

Reklamy TrueView pro akce umožňují vytvářet videoreklamy, jež zachytí záměr uživatelů provést konverzi. Chcete-li využít kampaně s reklamami TrueView pro akce na maximum, využijte tipy obsažené v tomto článku.

Vytvoření kampaně s reklamami TrueView pro akce

Nastavte kampaň tak, abyste mohli generovat konverze již během prvního týdne (3–7 dní) kampaně. Následně během dvou týdnů určete stabilní cenu za akvizici (CPA). Postup:

 • Začněte optimalizací s ohledem na jednoduchou konverzní událost, jakou zaznamenáte často. Pokud je cílem kampaně zvýšit počet nákupů, k nimž ale dochází jen zřídka, zkuste optimalizovat s ohledem na akci typu přidání zboží do košíku.
 • Použijte strategii nabídek Maximalizovat konverze, automatické řešení nabízení cen od Googlu. Pomůže vám v rámci zadaného rozpočtu získat co nejvíce konverzí.
 • Nastavte průměrný denní rozpočet tak, aby odpovídal dvacetinásobku CPA u obsahových kampaní, případně třicetinásobku CPA u kampaní ve vyhledávání. Pokud pro obsahové kampaně a kampaně ve vyhledávání nemáte určenou hodnotu CPA, měl by rozpočet dosahovat alespoň desetinásobku požadované CPA v kampani s reklamami TrueView pro akce.
 • Začněte u kampaní, které obsahují vlastní publika podle záměru a publika pro remarketing. V kampaních využívajících vlastní publika podle záměru použijte 300 až 500 z pohledu konverzí nejúspěšnějších klíčových slov z kampaní ve vyhledávání.
 • Používejte varianty kreativ (alespoň 5, pokud je to možné). Kreativy by měly:
  • Obsahovat jasnou výzvu k akci: Používejte fráze jako „Další informace“, „Zaregistrujte se“ nebo „Kupte ihned“.
  • Začínat formulací problému: Snažte se získat pozornost publika během prvních 5 až 10 sekund tím, že zformulujete problém a způsob jeho řešení, jež přináší váš produkt či vaše služba.
  • Opakovaně zdůrazňovat, co nabízíte: Zopakujte výzvu k akci a zajistěte, aby zazněla ve zvukovém komentáři a byla obsažena v případném textovém obsahu videa.

Další informace o vytváření kampaní TrueView pro akce

Měření výkonu

Než přistoupíte k optimalizaci, sledujte výkon po dobu jednoho týdne (3–7 dní).

 • Pokud nedochází ke konverzím:
  • Zkontrolujte, zda máte ve službě Google Ads měření konverzí správně nastaveno. Další informace o měření konverzí
  • Rozšiřte publikum vytvořením nové reklamní sestavy pro vlastní seznamy zákazníků nebo publikum s pravděpodobným zájmem.
  • Zvažte, zda nepoužít jinou konverzní událost nebo nerozšířit dobu sledování konverzí, aby lépe odpovídala charakteru konverze.
 • Pokud kampaň nedokáže utratit rozpočet:
  • Rozšiřte publikum vytvořením nové reklamní sestavy pro vlastní seznamy zákazníků nebo publikum s pravděpodobným zájmem.
 • Pokud je CPA příliš vysoká:
  • Zvažte, zda nepoužít jinou konverzní událost nebo nerozšířit dobu sledování konverzí, aby lépe odpovídala charakteru konverze.
  • Vytvářejte reklamní sestavy pro různá publika s cílem najít uživatele s větší pravděpodobností konverze.
  • Zkoušejte zvýšit konverzní poměr využitím různých variant reklam, obměňováním textu (například nadpisu nebo výzvy k akci) nebo i samotného videa.

Přechod na nabídku cílové CPA

Až budete splňovat níže uvedená kritéria, převeďte kampaň na nabídku cílové CPA (tCPA). Při zachování CPA dané kampaně tak získáte ještě více konverzí.

 • Trvání: Kampaň byla měla běžet již alespoň 14 dní.
 • Objem: Kampaň vytváří za posledních 7 dní alespoň 5 konverzí denně.
 • Stabilita: Denní CPA kampaně se za posledních 7 dní nemění o více než 20 %.

Jak využít nabídky tCPA co nejlépe:

 • Nastavte nabídku tCPA tak, aby odpovídala CPA kampaně využívající strategii Maximalizovat konverze nebo CPA ve výši jedno- až dvojnásobku CPA obsahové kampaně nebo dvoj- až trojnásobku CPA kampaně ve vyhledávání. Průměrný denní rozpočet kampaně by měl být roven nejméně dvacetinásobku nabídky tCPA.
 • Pokud kampaň nedokáže vyčerpat celý rozpočet:
  • Přidejte nové reklamní sestavy, které zahrnují životní události, publikum s pravděpodobným zájmem o koupi nebo kontextové cílení. 
  • Odstraňte veškerá omezení publika. Tím zvýšíte celkový počet konverzí a necháte na strategii nabídek využívající tCPA, aby vám pomohla k ziskovým konverzím. Až kampaně dosáhnou požadované CPA, nechte je spuštěné.

Tipy k optimalizaci kampaní s reklamami TrueView pro akce s využitím cílové CPA

Scénář Doporučení Nabídka tCPA
Kampaň nedokáže využít rozpočet, ale zadané výše tCPA dosahuje Oslovte větší publikum. Vytvořte reklamní sestavy pro nová publika, aby vám pomohly vyhledat uživatele s vyšší pravděpodobností konverze. Nebo přidejte reklamní sestavu bez cílení, takže tCPA bude mít nejširší možné publikum, z něhož se bude snažit získat konverze. Pomalu zvyšujte nabídku tCPA v krocích po 10 % až 15 %, čímž můžete zvýšit míru zobrazování.
Kampaň nedokáže využít rozpočet a překračuje zadanou tCPA Změňte publikum. Vytvářejte reklamní sestavy pro různá publika s cílem najít uživatele s větší pravděpodobností konverze. Nabídku tCPA ponechte beze změny.
Kampaň využívá rozpočet rovnoměrně, ale překračuje zadanou tCPA Vymezte přesněji své publikum. Pokud jsou stávající publika obecná, zvažte, zda by nebylo vhodné oslovit publikum, u něhož by podle vás mohla být vyšší pravděpodobnost konverze. Pomalu snižujte nabídku tCPA v krocích po 10 % až 15 % a sledujte při tom objem konverzí.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory