Đối tượng kết hợp: Định nghĩa

Tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu cho phép bạn tiếp cận đối tượng phù hợp bằng cách kết hợp nhiều thuộc tính đối tượng, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học chi tiết và các mối quan tâm, để tạo ra các “cá tính” thể hiện phân khúc đối tượng mục tiêu của bạn. 

Bạn có thể tạo danh sách các đối tượng kết hợp và truy cập danh sách này bất cứ lúc nào từ bộ chọn đối tượng. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc sử dụng lại đối tượng kết hợp cho nhiều chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố