Mạng tìm kiếm: Định nghĩa

Một nhóm trang web có liên quan đến tìm kiếm mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.

Khi quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, quảng cáo của bạn có thể hiển thị bên cạnh kết quả tìm kiếm, trên các trang web khác của Google như Maps, Mua sắm, Google Hình ảnh và các trang web của các đối tác tìm kiếm của Google. Mạng tìm kiếm là một phần của Mạng Google, tên chúng tôi đặt cho tất cả các trang web và ứng dụng nơi quảng cáo có thể xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố